Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : VŠUP, 2011
287 s. : il. (některé barev.), portréty, 1 plán, faksim. ; 28 cm

objednat
ISBN 978-80-86863-18-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 274-277, bibliografické odkazy a rejstřík
Německé a francouzské resumé
000240799
Úvodem /10/ // I. Rytmicko síly živou // 1—Tiché revoluce uvnitř ornamentu: hledáni nové vizuální řeči na přelomu 19. a 20. století /18/ // Užitá kresba a ornamentální kompozice na konci 19. století. Elementarismus moderního designu /19/ Minimální obraz. Naturálie, přírodovědné schéma a ornament. Stylizace, konstruktivní princip a abstrakce /22/ Abstraktní linie. Vitalismus, růst rostlin a rytmické síly. Ornament jako univerzální obraz dynamiky života /42/ Kunstwoi/en. Vnitřní zření, paměťový obraz a fantazie. Volný ornament a „nová řeč" /49/ Ornament, tělesnost a záznam pohybu. Kinestetické vnímání /53/ Abstrakce v krasohledu. „Trhaná“ vizualita a ornament /62/ Efekt zlomu? /67/ // z_Ztracené ještěrky: ornamentální arabeska jako otisk pohybu/68/ // 3_Fluidní čáry: expresivita blesku, sémantika linie a ornament/72/ // II. Ornamentální nauka a experimenty s viděním // i Zásnuby Vulkána s Venuší: Alois Studnička, počátky uměleckého průmyslu a ornamentální nauky v českých zemích /76/ // Alois Studnička - průkopník v průmyslu uměleckém a řemeslech výtvarných /76/ České průmyslové museum, kustod Alois Studnička a „heterotopie" sbírky /82/ Didaktika pro školy uměleckých řemesel a Studničkova učitelská mise v Jaroměři /84/ Studničkova nauka o ornamentu: drezúra i tvořivost /90/ // 2__Světlo sluneční a optické přeludy: abstrakce Františka Kupky ve vztahu k teorii ornamentu jeho učitele Aloise Studničky /96/ // Exkurz: Role Studničky a jeho legendarizace v Kupkově vlastním životopise /98/ Fyziologická optika: pozorování duhy a senzorické efekty barev /99/ Kupkův ornament: vesmírné oko? /105/ // 3—Ornament motýlích křídel: Ernst Hans Gombrich, dekorativní umění, přírodověda a gestalt psychologie /108/ //
Jednota v rozmanitosti: řád a složitost /109/ Ornament, příroda a věda /111/ Rozvratné vzorce motýlích křídel a kamufláž: The Sense of Disorder /116/ Dekorativní umění a gestalt psychologie: nauky o vidění /123/ // III. Duch a hmota // l_Fantastický ornament a volná škola: výtvarný experiment a pedagogická avantgarda Emanuela Pelanta/128/ // Exkurz: Camille Mauclair o dekorativismu a roli umělce ve společnosti /128/ Emanuel Pelant, funkce ornamentu a výuka dekorativního kreslení. „Smýšlený", geometrický a národní ornament /131/ Franz Čižek, Emanuel Pelant a filozofie výuky ornamentálního // kreslení. Evoluce dětské tvořivosti a biogenetický zákon. Od primitivních ornamentů ke svobodnému výrazu /135/ Pohyb a rytmus /138/ Pelantova volná Škola /152/ // 2_Ruční práce jako duchovní obroda: idealismus Marie Teinitzerové /158/ // Soulad fyzické práce a kontemplace: ideový vznik komunitních dílen /159/ Ornament jako oduševnění hmoty. Tvůrčí síla a obroda prvotních uměleckých forem. // Abstraktní ornament /162/ Prostý ornament: od lidovosti k modernismu /172/ // Umění v životě, život v umění: komunismus staré školy a avantgarda /175/ // 3— Hilde Poliaka antropozofický styl v užitém uměni: organický ornament/176/ // 4— Krystalický ornament: šikmé plochy a ostré hrany Pavla Janáka /182/ // Tajné písmo přírody: od romantických předobrazů k Cézannovi /184/ Mikrostruktury krystalů jako ornamentální formy /186/ Ideální morfologie krystalů: Pavel Janák a mineralog Karel Vrba. Geometrie krystalu jako symbol univerza /197/ Krystalická nádhera a abstrakce /198/ 5_Ornament jako konstrukce: umělecká forma kubistické architektury a role Henryho van de Velde /200/ //
Hermann Muthesius versus Henry van de Velde. Julius Meier-Graefe a časopis Dekorative Kunst. Malířské a ornamentální pojetí. Lineární ornament a prostor /200/ Architektura, umělecká forma a oživování hmoty. „Zornamentalizovaná konstrukce" /204/ // IV. Anii-o mámeni? // 1__Stylizovaný lotos Adolfa Loose: znovu k architektovu chápání ornamentu /218/ // Je ornament podle Loose zločin? Interpretační posuny /218/ Dvojí pojetí ornamentu. // Ornament jako artikulace prostoru /223/ Rytmus uvnitř. Raumkunst, Raumplan a Spielraum C,-hinauf, hinunter, u.s.w.") /225/ Pitoreskní modernita /225/ // 2_Ornament jako mikrokosmos: Le Corbusierovo přiznání/230/ 3_Modernistické zapovězení ornamentu a jeho druhý život: „ornament je koketa, hladkost je pravda“ /236/ // Geneze modernistického vzdoru proti ornamentu. Polemiky a apologie Gustava E. Pazaureka /237/ Český modernismus a anti-ornament /239/ Modernistický ornament - zvláštní drúza? Art deco a jeho přitažlivá rozpornost /241/ Fantazie nové avantgardy? „Anténová věž ve tvaru orchideje" /248/ // Závěrem: modernista se Studničkou v tašce /251/ // Poznámky /252/ // Použité prameny a výběrová bibliografie /274/ // Ediční poznámka /278/ // Zusammenfassung /279/ // Resumé /281/ // Rejstřík/283/
(OCoLC)815375825
cnb002251825

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC