Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.05.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Beletrie
Autobiografie
Vyd. 1.
Praha : Bergman, 2011
537 s., [16] s. obr. příl. : il., portréty, faksim. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-904207-9-3 (v knize neuvedeno ; váz.) ISBN !978-80-904207-5-6 (chyb.)
Teologie
němčina
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000240801
Obsah // Proč vyprávím o svém životě 1 // I. Kořeny svobody // Vlast? 4 // Ohrožená svoboda 6 // Datum otřesu I: 25. červenec 1934 6 // Datum otřesu II: 12. března 1938 7 // Datum otřesu III: 1. září 1939 9 // Přizpůsobení se, nebo odpor? 10 // Hrdinové svobody 11 // Ti, kteří se přizpůsobili, a ti, kteří se nesklonili 13 // Být svobodný, jako byli otcové 15 // Politická svoboda - bez vůdců a vedených 16 // Život z příběhu o svobodě 18 // Život s přírodou: o jezeře a horách 20 // Přírodní mystika? 22 // Tri generace 24 // Kolik toho je v genech? . 27 // Občanská čest a čestní občané 30 // Z uzavřeného katolického světa 32 // Jeden byl jiný 34 // Rané rozhodnutí 38 // Rozloučení se s ghettem katolicismu 41 // Švýcarsko a Evropa 44 // Rozhodnutí pro Řím 46 // II. Výchova ke svobodě? // Dobrovolně zvolené babylonsko-římské zajetí? 49 // Demokracie, nebo komunismus? 51 // Svlékání starého člověka a oblékání nového 52 // Řimská škola kádrů 53 // 1928- 1948- 1968 55 // Skrz naskrz regulovaný život 56 // Žádná soukromá přátelství 57 // „Náš“ papež: Pius XII. 59 // Nejprve filosofický základ 61 // Kdo zde určuje, kdy je čas? 63 // Raná „třetí cesta“ 64 // Vysoká návštěva 66 // Touha po vyšším? 67 // Prázdniny v římské Campagni 68 // Papeži zcela nablízku 70 // Duchovní exercicie 72 // Porozumění, které mi zůstalo navždy 73 // Hrozící nesvoboda 74
První vzpoura 76 // Svoboda bez hranic? 78 // Neotřesitelný racionální fundament? 80 // III. Průlom ke svobodě svědomí // Ustrnulé fronty 82 // Disputatio publica 83 // „Rádné“ magisterium: pro každý den 85 // Nové kritické otázky 86 // „Mimořádné“ magisterium: mariánské dogma 1950 88 // Dogmatika po římsku 90 // Krize poslušnosti 91 // „Svatý experiment“ 93 // Svoboda svědomí 95 // Tichý duel 97 // Krize teologie 98 // Zákaz shromažďování 100 // Spása pro nekřesťany? 102 // Smysl mé svobody? 104 // Mám volbu 106 // Odvážit se základní důvěry 107 // Krize církve 109 // Církevní reforma - shora, nebo zdola? 111 // Dělničtí knězi - pokus 113 // Čistka mezi teology - Yves Congar 114 // Podřízen v duchu poslušnosti 117 // „Kdybych mohl jednoho eliminovat... “ 119 // „Going my way“: kritická katolicita 121 // V jeskyních Svatého Petra 123 // Služebnický kaplan 125 // Nepohodlné memorandum 126 // Rozloučení se s Římem 129 // Malá dohra 130 // IV. Svoboda křesťanského člověka // Hledání tématu 132 // Mistr laického řádu: Hans Urs von Balthasar 134 // Proč právě Karl Barth? 137 // Podnětný a vzrušující výsledek 140 // „Chcete-li sklidit chválu... “ 142 // Paříž: studentský život 143 // Defensio a malá lež 147 // Karl Barth a zjevení Krista Piu XII. 149 // Připraven ? obhajobě 151 // Vyhraná bitva 154 // Žádná oslava vítězství 156 // Teologická senzace i pro
Montiniho 157 // Má složka u inkvizice: č. 399/57Í 160 // Dík mým učitelům 162 // Pozdní triumf 163 // Základy křesťanské svobody 166 // Kniha se stává osudem 167 // Záliba ve filosofii: G. W. R Hegel 169 // Madrid: fascinující Španělsko 171 // Udivující Lurdy (a Fátima) 175 // Londýn: anglická demokracie - anglikánská církev 179 // Amsterdam: katolická tradice a obrození 181 // V. Počátek církve ve svobodě // Osvědčení se v praxi: Lucern 184 // Co má na práci vikář 186 // Vůdčí postavy teologie 188 // Ecclesia semper reformanda: výbušné téma 190 // Koncil! 192 // Pius XII.: největší papež 20. století? 194 // Jan XXIII.: jiné chápání papežství 196 // Zmeškaná kurijní reforma 198 // Slabost vedení 200 // Na rozcestí: praxe, nebo teorie? 202 // Cesta ? vědě 204 // Německá teologie — vyzkoušeno 207 // Profesor jako biskup? 209 // Koncil a znovusjednocení 210 // Celková vize 212 // Skála jako překážka 214 // Reformy: co je možné teologicky? 215 // Reformy: co lze uskutečnit prakticky? 217 // „Tohle nepůjde!?“ 219 // Rím před koncilem: kardinál Montini 221 // Velké úsilí a předmluva 225 // Záhady akademické procedury 228 // Povolání a kniha 232 // Svoboda ve světě 234 // VI. Boj o svobodu teologie // Vyhledávat ožehavá témata? 237 // Fundamentální problémy 240 // Věřit nebo vědět? 241 // Svobodný vzduch v Tübingen 244 // Teologie samostatně 245 // Jak rozumět Bibli - doslovně,
duchovně-symbolicky ... ? 248 // Velcí teologové v konečné fázi: Barth a Bultmann 251 // Stát se kvůli Bibli katolíkem? Schlier a Käsemann 254 // Trojstranná diskuse o Bibli a církvi 255 // Katolicita místo „hereze“: samozřejmě pouze jako program 257 // Co je to ekumenický koncil? 259 // Laici na koncilu? Požadavek Martina Luthera 261 // A role papežství? 263 // Bez euforie angažován pro koncil 264 // Koncil může selhat 267 // První výměna úderů 269 // Fáma za fámou 271 // Staronové struktury církve: tři cesty do úřadu 273 // Koncil o papeži? Kostnice a 1. Vatikán 275 // Pochybnosti o neomylnosti: rottenburští biskupové 277 // Kurijní kardinál na univerzitě: Augustin Bea 279 // Průkopník svobody v teologii: Karl Rahner 282 // Spor o dogmata 285 // Imprimatur? 288 // Biskupův expert 290 // Nové formování katolické teologie 292 // Kurijní příprava koncilu a protiakce 294 // Proti veškerému očekávání je to bestseller 296 // Time Magazine: mezi Lutherem a papežem Janem 298 // Spojení s Janem XXIII. 300 // „Jeho Svatost ... si to přečetla“ 302 // VII. Boj o svobodu koncilu // Pesimistická nálada před 2. vatikánským koncilem 305 // Rozporuplné zahájení koncilu 307 // Skok vpřed 309 // Otevření se směrem ? ekumeně 312 // Koncil - vlastní osobnost 315 // Svět objímající katolicita 318 // Zakoušená svoboda 319 // Monopol latiny jako nástroj moci 321 // Proč nejprve reforma liturgie? 323 // Doučování
pro biskupy 325 // Návrat ke kořenům: zacházím příliš daleko? 327 // Komise pro liturgii na vodítku kurie 329 // Realizace evangelických požadavků 331 // Odklon od protireformace 333 // Hlasování proti dvoutřetinové většině 336 // Koncilní teologie se organizuje 337 // Impulzy pro reformu struktur 339 // Historická debata a zákaz výuky 342 // USA: šťastná konstelace 344 // Církev a svoboda? 346 // Svoboda svědomí, projevu, jednání 347 // Mé objevení Ameriky 349 // První čestný doktorát 351 // „Neobvyklý návštěvník ve Washingtonu“ 355 // John F. Kennedy’s New Frontier 357 // Svobodný muž se svobodnou myslí 358 // Potěšující bilance - se stíny 360 // Nebezpečí selhání 363 // Smrt koncilního papeže 365 // Papež, který byl křesťanem 367 // Církevně-politický obrat: první ekumenický papež 369 // VIII. MOC PROTI SVOBODĚ // Místo Jana Pavel 373 // „Náš Hamlet z Milána“ 375 // Kontrola kurijní moci? 377 // „Laboratorium“ svobody 380 // Duch pravdivé a falešné reformy 383 // Karl Barth u papeže 385 // Papežská výzva ke kurijní reformě 387 // Koncilní program Pavla VI. 390 // Církev jako pyramida, nebo jako společenství? 393 // Luvaňské „vyjednávání“ 395 // Osudný kompromis 397 // Práce v komisi - ano či ne? 400 // Boj o moc 403 // Oprava koncilních definic 406 // Laici a jejich charisma 408 // Proti juridismu, centralismu a triumfalismu 409 // Kolegialita, diakonát, celibát?
411 // Potlačená otázka církevní neomylnosti 413 // Neomylná Bible? 414 // Důležité požadavky předneseny 416 // Jak vzniká kniha 418 // Moc římského „nejvyššího bezpečnostního úřadu“ 420 // Trapné paralely 422 // Kardinál proti inkvizici 424 // Nejvyšší biskupská rada? 426 // Věková hranice pro papeže? 428 // Politická krize v Itálii 429 // Papež - kurz směrem proti koncilu 432 // Ekumenické otevření se 434 // Pro a proti Conciliu 436 // Concilium odporuje kurii 438 // Papežské znevážení teologie 440 // První inkviziční proces v Římě 442 // Inkvizice též v biskupském městě 444 // Politici se vykrucují 446 // Práce - a volný čas? 448 // IX. Zpět ke stare nesvobodě? // Nervozita před třetím zasedáním koncilu 452 // Boj o veřejné mínění 453 // Římský, nebo ekumenický úhel pohledu? 455 // Naplněné proroctví 458 // Indie - křesťanstvo jako menšina 460 // Cesta kolem světa 462 // Zvrat: „černý týden“ koncilu 465 // Od papeže koncilu ? papeži kurie 468 // Osudové změny směru před čtvrtým zasedáním koncilu 470 // Blokáda náboženské svobody 472 // Boj o deklaraci o židech 474 // Nakonec přeci jen dva epochální obraty 476 // Církev a svoboda v Polsku 478 // Na kus řeči u vrchního inkvizítora 480 // U Pavla VI.: „Vstoupit do služby církve?“ 483 // Kurijní reforma s Janusovou tváří 486 // Proti záměrům koncilu 489 // Od absolutního odsouzení ? přijetí moderny
491 // Kontrola porodnosti jako zkušební případ 494 // Splněné požadavky 497 // Nesplněné požadavky 499 // Fakultní drama o třech dějstvích 500 // Velikonoční překvapení 505 // Má služba církvi 507 // Joseph Ratzinger v Tübingen 510 // Reakce Říma 513 // Pochod institucemi? 514 // Říkat na všechno ano a amen? 517 // Výhledy 519 // Údaje ? obrázkům 522 // Redakční poznámka 522 // Poznámky překladatele 522 // Jmenný rejstřík 524 // Díla Hanse Kůnga dostupná v češtině 538
(OCoLC)768560863
cnb002252466

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC