Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Praha : Maxdorf, c2012
491 s. : il. (některé barev.), mapy ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7345-298-8 (váz.)
Jessenius
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000240803
OBSAH // Předmluva...ö // Úvod...10 // I KARCINOM PLIC // 1 Epidemiologie zhoubných nádorů plic, průdušnice a průdušek v ČR...12 // 2 Etiologie karcinomu plic...40 // 3 Projevy karcinomu plic...44 // 4 Diagnostika karcinomu plic...55 // 5 Léčba karcinomu plic...124 // 6 Sledování nemocných s karcinomem plic - dispenzarizace...274 // 7 Prevence karcinomu plic...276 // 8 Organizace péče o nemocné s karcinomem plic... 278 // II DALŠÍ PLICNÍ NÁDORY // 9 Primární plieni sarkomy...282 // 10 Histiocytóza X...311 // 11 Plieni amyloidóza...323 // 12 Sekundární plieni nádory (metastázy)...331 // 13 Karcinoid plic...336 // 14 Benigní plieni nádory...348 // III NÁDORY PLEÜRY // 15 Maligní mezoteliom pleury...332 // 16 Jiné primární nádory pleury...332 // 17 Sekundární nádory pleury...358 // IV NÁDORY MEDIASTINA // 18 Nádory mediastina - definice...362 // 19 Epidemiologie zhoubných nádorů mediastina v české republice...363 // 20 Klinický obraz - mediastinální symptomy a syndromy...371 // 21 Diagnostika nádorů mediastina...373 // 22 Postavení chirurgie v diagnostice a léčbě nádorů mediastina...376 // 23 Diferenciální diagnostika...381 // 24 Dělení nádorů mediastina...382 // 25 Thymom...383 // 26 Germinální a extragonadální nádory mediastina...390 // 27 Nitrohrudní (intratorakální) struma...393 // 28 Neurogenní nádory mediastina...394 // 29 Mezenchymální nádory mediastina...396 // 30 Mediastinální cysty...397
31 Prognóza nádoru mediastina...399 // 32 Hematologické malignity postihující mediastinum a plíce...401 // V AKUTNÍ STAVY U NEMOCNÝCH S NÁDORY PLEURY, PLIC A MEDIASTINA // 33 Obstrukce velkých dýchacích cest...411 // 34 Syndrom horní duté žíly...412 // 35 Tromboembolická nemoc u onkologických pacientů...417 // 36 Hemoptýza...429 // 37 Postižení srdce...430 // 38 Pneumotorax...431 // 39 Syndrom z akutní lýzy tumoru (syndrom nádorového rozpadu)...433 // 40 Syndrom nepřiměřené sekrece antidiuretického hormonu...435 // 41 Nitrolební hypertenze...436 // 42 Akutní potransfuzní reakce...437 // 43 Pleurální výpotek...441 // 44 Respirační insuficience u nemocných s karcinomem plic...448 // 45 Pneumomediastinum...454 // VI NÁDORY PLIC, PLEURY A MEDIASTINA JAKO NEMOCI Z POVOLÁNÍ // 46 Nádory plic, pleury a mediastina jako nemoci z povolání...458 // Přehled použitých zkratek...465 // Seznam obrázků...470 // Medailonky autorů...476 // Rejstřík...479
(OCoLC)820695143
cnb002413473

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC