Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.03.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.2) Půjčeno:1x 
BK
Ostrava : Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě, 2012
307 s. : barev. il., portréty, faksim. ; 22 x 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-162-6 (váz.)
čeština
Souběžný český, anglický, francouzský, německý, polský, ruský a španělský text
000240808
18-19 ÚVODNÍ SLOVO // 20-25 INSIGNIE FILOZOFICKÉ FAKULTY OSTRAVSKÉ UNIVERZITY // 26-53 POČÁTKY A PŘÍTOMNOST FILOZOFICKÉ FAKULTY V OSTRAVĚ // 28 Historie vzniku Filozofické fakulty // 44 Památný den 9. červenec 1991 v České národní radě - historické hlasování o zřízení nových univerzit // 46 Co přáli do vínku Ostravské univerzitě // 50 „A jak to bylo dál?“ // 54-145 FILOZOFICKÁ FAKULTA A JEJÍ PRACOVIŠTĚ // 56 Úvodem // 60 Katedra anglistiky a amerikanistiky // 66 Katedra české literatury a literární vědy // 72 Katedra českého jazyka // 78 Katedra dějin umění a kulturního dědictví // 82 Katedra filozofie // 88 Katedra germanistiky // 94 Katedra historie // 100 Seminář latinského jazyka a kultury // 104 Katedra psychologie a aplikovaných sociálních věd // 110 Katedra romanistiky // 116 Katedra slavistiky // 116 Katedra polonistiky a folkloristiky (1991-1999) // 118 Katedra rusistiky (1991-1999) // 120 Katedra slavistiky (od r. 1999) // 128 Centrum pro hospodářské a sociální dějiny // 133 Centrum výzkumu odborného jazyka // 136 Ústav pro regionální studia // 140 Katedra cizích jazyků (1991-1999) // 141 Ústav anglického jazyka (1993-1996) // 142 Ústav pro výzkum polského etnika (1990-2003) // 146-201 ŽIVOT NA FAKULTĚ // 148 Cyklus „Setkání s osobností“ // 154 Den s překladem - sedm let tvůrčí práce a spolupráce jazykových kateder FF OU // 158 Fakultní studovna a její budování // 162 Tlumočnická laboratoř s konferenčním centrem FF OU // 165 Studium v zahraničí // 168 Univerzita třetího věku na FF OU (U3V) // 170 Výuka exotických jazyků // 176 Galerie Na půdě // 178 Adash - hebrejština písněmi // 182 SZCZYT - divadelní soubor studentů polonistiky // 185 Anglické studentské divadlo // 190 Studentské divadlo na katedře germanistiky FF OU //
194 „Když zachráníš jeden život, zachráníš celý svět!“ // 197 A to není zdaleka vše... // 202-311 PŘÍLOHY // 205 Vedení FF OU // 207 Vědecká rada FF OU // 209 Akademický senát FF OU // 211 Laureáti čestného titulu doctor honoris causa navržení Vědeckou radou FF OU // 215 Emeritní profesoři FF OU // 218 Profesorská a habilitační řízení // 219 Seznam ukončených profesorských řízení // 220 Seznam ukončených habilitačních řízení // 221 Studium // 221 Počty studijních oborů (1995-2011) // 221 Počty studentů v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech (1995-2011) // 222 Počty přihlášek k přijímacímu řízení a počty přijatých uchazečů o studium (1995-2011) // 222 Počty absolventů bakalářských, magisterských a doktorských (Ph.D.) studijních programů (1992-2011) // 223 Doktorské studium // 226 Absolventi doktorských studijních programů - Ph.D. (1998-2012) // 233 Studijní obory s oprávněním konat státní rigorózní zkoušku a udělovat titul PhDr. (v rámci magisterských studijních programů) // 234 Absolventi státní rigorózní zkoušky - PhDr. (1998-2011) // 237 Bakalářské a magisterské studium // 237 Seznam akreditovaných bakalářských a magisterských studijních oborů (k 31. 8. 2012) // 239 Seznam akreditovaných bakalářských a magisterských studijních oborů v roce 1995 // 241 Absolventi magisterských studijních oborů (1992-2012) // 277 Absolventi bakalářských studijních oborů (1994-2012) // 304 Moduly // 307 Neakademičtí pracovníci FF OU 1992-2012

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC