Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:39x 
BK
EB
Vyd. 4., V Karolinu 2., dopl.
Praha : Karolinum, 2011
380 s. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (EBSCO) 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-1946-0 (brož.)
ISBN 9788024623603 (ebook)
ISBN 8024623609 (ebook)
Obsahuje bibliografii na s. 367-380
Druhé vydání zavedené jazykovědné publikace přináší ucelený přehled běžných i méně běžných poznatků o jazyce a jazykovědě. Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické pohledy a na bohatou empirii. Ilustrativní materiál byl vybrán ze známějších a češtině bližších jazyků.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000240894
ÚVOD // JAZYK A JAZYKOVĚDA // 1.0 JAZYK A KOMUNIKACE // 1.1 Jazyk a nejazyk // 1.2 Jazyky // 1.3 Jazyk přirozený: vnitřní členění // 1.4 Produkce a percepce jazyka v komunikaci // 1.5 Jazykový znak v systému a jeho forma: sémiotika a grafika // 1.6 Psaná a mluvená komunikace: znaky v textu // 1.7 Neverbální komunikace: paralingvistika, proxémika a kinesika // 2.0 VAZBY JAZYKA (Vnější lingvistika) // 2.1 Jazyk a společnost: sociolingvistika // 2.2 Jazyk a vědomí: psycholingvistika // 2.3 Jazyk a etnikum: etnolingvistika, antropolingvistika // 2.4 Jazyk a mozek: neurolingvistika, biolingvistika // 2.5 Jazyk a logika // 2.6 Jazyk a literatura // 3.0 PŮVOD A FUNKCE JAZYKA // 3.1 Ontogeneze a fylogeneze jazyka // 3.2 Konstitutivní rysy a funkce jazyka // 3.3 Jazyková politika a kultura // 4.0 SYSTÉM A TEXT (langue a parole) // 4.1 Synchronie a diachronie // 4.2 Langue a parole // 4.3 Langue jako systém znaků // 4.4 Text jako struktura znaků // 4.5 Pragmatika // 4.6 Styl a stylistika // 5.0 STRUKTURA JAZYKA (VNITŘNÍ LINGVISTIKA) // 5.1 Lingvistika teoretická a aplikovaná // 5.2 Jazykové disciplíny: centrum a periferie // 5.3 Fonologie a fonetika // 5.4 Gramatika // 5.5 Lexikon // 5.6 Sémantika // 6.0 JAZYKY // 6.1 Typologie a univerzálie // 6.2 Kontrastivní lingvistika // 7.0 ETAPY VÝVOJE LINGVISTIKY // 7.1 Začátky jazykovědy (zvláště evropské) // 7.2 Indoevropeistika // 7.3 Dvacáté století a další vývoj // 7.4 Historická dokumentace jazyků // 7.5 Otevřené problémy lingvistiky // Příloha: Některé specifické lingvistické zdroje na webu // Příloha: Tabulka IPA // LITERATURA a POZNÁMKY // ZKRATKY // Slovníky // SLOVNÍK LINGVISTICKÝCH TERMÍNŮ // SLOVNÍK OSOB // SLOVNÍK JAZYKŮ // BIBLIOGRAFIE
(OCoLC)761168821
(OCoLC)878145746
cnb002196778

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC