Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
480 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-2820-6 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000240940
Obsah // Autori...13 // Odborný korektor...13 // Poděkování... // Předmluva...15 // Předmluva k předchozímu vydání...16 // Kapitola 1 // Vítejte v džungli...17 // O čem tato kníhaje...18 // Co potřebujete, abyste mohli začít...I8 // Co potřebujete vědět předtím, než začnete...20 // V čem je programování pro iPhone odlišné?...21 // Jediná spuštěná aplikace...21 // Pouze jedno okno...21 // Omezený přístup...22 // Omezený čas pro odezvu...22 // Omezená velikost obrazovky...22 // Omezené systémové prostředky...22 // Garbage Collection (automatická správa paměti) není ? dispozici.23 // Několik nových funkcí...23 // Jiný přístup...23 // O čem tato kniha je...23 // Co je v tomto vydání nového?...26 // Jste připravení?...26 // Kapitola 2 // Úlitba bohům...27 // Založení projektu v prostředí Xcode...27 // Okno projektu v prostředí Xcode...30 // Úvod do nástroje Interface Builder...33 // Co to je nib soubor?...34 // Obsah // Přidání popisku do rámce... // Několik finálních úprav vzhledu aplikace... // Připraveno ke kompilaci a ke spuštění... // Hotovo... // Kapitola 3 // Základní interakce... // Softwarová architektura Model-Vzhled-Řízení... // Tvorba projektu... // Vytvoření řízení vzhledu... // Outlety... // Akce... // Přidávání akcí a outletů do třídy řízení vzhledu. // Přidávání akcí a outletú do implementačního souboru // Delegát aplikace... // Úprava souboru MainWindow.xib...
// Úprava souboru Button_FunViewController.xib... // Vytvoření vzhledu v nástroji Interface Builder... // Propojení všeho dohromady... // Testování aplikace... // Hotovo... // Kapitola 4 // Více zábavy s uživatelským rozhraním... // Obrazovka plná ovládacích prvků... // Aktivní, statické a pasivní ovládací prvky... // Tvorba aplikace... // Importování obrázku... // Implementace textových polí a obrázkového rámce.. // Přidání obrázkového rámce... // Přidání textových polí... // Nastavení atributů druhého textového pole... // Připojení outletů... // Build and Run... // Skrytí klávesnice po stisknutí tlačítka Done... // Skrytí klávesnice po doteku na pozadí... // Implementace posuvníku a popisku... // Outlety... // Akce... // .35 // 38 // .40 // 41 // 43 // .43 // .45 // .45 // ..46 // ..47 // ..48 // ..50 // .55 // .57 // .58 // ..58 // ..61 // .63 // .63 // 65 // ..66 // ..67 // ..68 // ...68 // ...69 // ...70 // ..75 // ..78 // ..79 // .79 // ..79 // ..81 // .83 // ..83 // .83 // Obsah // 5 // Přidání outletů a akcí... // Přidání posuvníku a popisku... // Propojení akcí a outletů... // Implementace přepínačů, tlačítka a děleného tlačítka // Outlety... // Akce... // Přidání přepínačů, tlačítka a děleného tlačítka... // Propojení outletů přepínačů a akcí... // Přidání tlačítka... // Implementace modálního panelu a varovného hlášení // Přizpůsobení se metodě delegáta
modálního panelu... // Zobrazení modálního panelu... // Delegát modálního panelu a vytvoření varovného hlášení... // Zkrášlení tlačítka... // Metoda viewDidload... // Kontrolní stavy... // Roztáhnutelné obrázky... // Zodpovědný uživatel paměti Proběhnutí cílovou páskou... // ..83 // ..84 // ..85 // .86 // ..86 // ..86 // ..89 // ..89 // ..90 // .91 // ..91 // ..92 // ..94 // .95 // ..96 // ..97 // ..97 // .97 // .99 // Kapitola 5 // Automatická rotace a automatická změna velikosti...101 // Provedení rotace za využití atributů automatické změny velikosti...103 // Specifikace podpory automatické rotace...103 // Návrh uživatelského rozhraní s využitím atributů automatické změny velikosti... 105 // Atributy automatické změny velikosti...105 // Atributy automatické změny velikosti tlačítka...107 // Restrukturalizace rámce vzhledu při jeho otočení...108 // Deklarace a propojení outletů...?8 // Přesunutí tlačítek při rotaci rámce...?9 // Záměna rámců vzhledu...111 // Outlety...112 // Akce... // Deklarace akcí a zásuvek...112 // Návrh obou rámců vzhledu...113 // Implementace záměny a akce...114 // Závěr...116 // Obsah // Kapitola 6 // Aplikace s více rámci vzhledu // Aplikace View Switcher... // Architektura aplikace s více rámci vzhledu... // Anatomie rámce obsahu... // Tvorba aplikace View Switcher... // Vytvorení objektu řízení vzhledu a nib souborů... // Úprava delegáta aplikace... // SwitchViewController.h...
// Úprava souboru MainWindow.xib... // Zdrojový kód souboru SwitchViewController.m... // Implementace rámců obsahu... // Animace přechodu... // Končíme... // Kapitola 7 // Lišty záložek a rámce pro výběr... // Aplikace s pikry... // Delegáti a zdroje dat... // Vytvoření kostry aplikace s lištou záložek... // Vytvoření souborů... // Přidání objektu řídícího kořenový rámec... // Implementace pikru kalendářního data... // Implementace pikru s jedním komponentem... // Deklarace outletů a akcí... // Vytvoření rámce obsahu... // Implementace řídícího objektu jako zdroje dat a delegáta // Implementace pikru s více komponenty... // Deklarace outletů a akcí... // Vytvoření rámce obsahu... // Implementace třídy řízení... // Implementace vzájemně závislých komponentů... // Tvorba jednoduché hry s pikrem na míru... // Hlavičkový soubor třídy řízení... // Vytvoření rámce vzhledu... // Přidání zdrojových obrázků... // Implementace třídy řízení... // Metoda spin... // 117 // ..119 ..120 ...121 ..121 ...121 ... 124 ...125 ...125 ... 128 ...131 .134 .136 // 137 // .138 // .139 // .140 // ...140 // ...141 // .146 // .149 // ..149 // ..149 // ..150 // 154 // ..154 // .155 // .155 // 158 // 164 // .164 // .165 // .166 // .166 // 168 // Obsah // 7 // Metoda viewDidload... // Konečné detaily... // Zapojení frameworku Audio Toolbox... // Poslední zatočení... // Kapitola 8 // Úvod do tabulek... // Základní
charakteristika rámců tabulek... // Skupinové a prosté tabulky... // Implementace jednoduché tabulky... // Návrh rámce tabulky... // Zdrojový kód řízení... // Přidání obrázku... // Styly buněk v tabulkách... // Dodatečná nastavení... // Nastavení míry odsazení... // Ošetření výběru řádků... // Změna velikosti písma a výšky řádku... // Co ještě delegát umí?... // Úprava buněk tabulky... // Aplikace Cells (Buňky)... // Přidávání vnořených rámců do buňky v tabulce... // Použití vlastní podtřídy třídy UlTableViewCell... // Skupinové a indexované sekce... // Vytvoření rámce tabulky... // Import dat... // Implementace třídy řízení... // Přidání indexu... // Implementace vyhledávací lišty... // Redesign aplikace... // Hluboké měnitelné kopie... // Aktualizace hlavičkového souboru třídy řízení... // Úprava rámce... // Úprava implementace třídy řízení... // Shrnutí... // ...169 // ...171 // ..174 // ...175 // 177 // ..178 ... 179 ..180 ...181 ...181 ..184 ... 186 ..187 ... 187 ...188 ...189 ... 190 ...191 // ..191 // ..191 // ..195 // ...199 // ..199 // ..200 // ..200 // ..204 // ... 204 // ...204 // ...205 // ...207 // ...208 // ...209 // ..219 // 8 // Obsah // Kapitola 9 // Tabulky a navigační objekty... // Navigační objekty... // Milosrdné zásobníky... // Zásobník řídících objektů... // Vytvoření hierarchické aplikace Nav v šesti epizodách... // Návrh kostry aplikace Nav...
// Vytvořeni řídicího objektu pro rámec první úrovně... // Nastavení navigačního řídícího objektu... // První pořízený objekt řízení: Tlačítka detailních informací... // Druhý pořízený objekt řízení: Zaškrtni jeden řádek... // Třetí podřízený objekt řízení: Ovládací prvky v řádcích tabulky // Čtvrtý podřízený objekt řízení: Přesuň mě... // Režim úprav... // Vytvoření nového řídícího objektu druhé úrovně... // Pátý podřízený objekt řízení: Smaž mě... // Šestý podřízený objekt řízení: Úprava detailů... // Vytvoření datového modelu... // Vytvoření řídících objektů... // Vytvoření řídícího objektu rámce detailů... // Ale je tu ještě jeden problém... // Proběhnutí cílovou páskou... // Kapitola 10 // Nastavení aplikace a výchozí uživatelské nastavení // Seznámení se svazkem nastavení... // Aplikace AppSettings... // Vytvoření projektu... // Práce se svazkem nastavení... // Přidání svazku nastavení do vašeho projektu... // Nastavení seznamu vlastností... // Přidání textového pole pro nastavení vlastnosti... // Přidání zabezpečeného textového pole pro nastavení vlastnosti. // Přidání pole s více hodnotami... // Přidání přepínače pro nastavení vlastnosti... // Přidání posuvníku pro nastavení vlastnosti... // Přidání vnořeného rámce vzhledu pro nastavení vlastností... // Načtení nastavení za chodu vaší aplikace...
// 221 // ..222 ... 222 ... 222 .223 .226 ... 226 ...227 .233 .239 .244 .250 ..250 ..250 256 261 .261 .263 .266 279 281 // 283 // ..283 ..285 .286 .288 ... 288 ... 289 .. 290 ..292 ..292 .. 294 ..294 .295 297 // Obsah // 9 // Změna výchozího nastavení z vaší aplikace...301 // Transport Scotty!...304 // Kapitola 11 // Základní způsoby uchování dat // Pískoviště vaší aplikace... // Přístup do složky Documents... // Přístup ke složce tmp... // Strategie ukládání souborů... // Uchování dat v jediném souboru. // Uchování dat ve více souborech. // 305 // ..306 ... 307 ... 307 .. 308 ... 308 ... 308 // Uchování dat aplikace...308 // Serializace seznamů vlastností...309 // Aplikace Persistence...310 // Vytvoření projektu Persistence...310 // Návrh vzhledu aplikace Persistence...311 // Úprava tříd aplikace Persistence...312 // Archivování objektů modelu...316 // Implementace protokolu NSCopying...317 // Aplikace Archiving...319 // Implementace třídy FourLines...319 // Implementace třídy řízení PersistenceViewController...321 // Využití zabudované databáze SQLite3...323 // Příprava projektu pro práci s SQLite3...326 // Core Data...332 // Entity a spravované objekty...334 // Přístup ? atributům pomocí klíčů...335 // Zasazení všeho do kontextu...336 // Vytváření nových spravovaných objektů...337 // Načítání spravovaných objektů...337 // Návrh datového modelu...338 // Vytvoření vrstev vzhledu a řízení aplikace
Persistence...340 // Nastavení třídy řízení PersistenceViewController jako kořenového řídícího objektu // vaší aplikace...345 // Plody vaší práce...347 // Kapitola 12 . // Kreslení s knihovnami Quartz a OpenGL...349 // Dva pohledy na svět grafiky...349 // 10 // Obsah // Kreslící aplikace, kterou vytvoříte v této kapitole // Kreslení s knihovnou Quartz... // Grafické kontexty knihovny Quartz 2D... // Systém souřadnic... // Specifikace barev... // Zakreslování obrázků do kontextu... // Kreslení tvarů: mnohoúhelníky, čáry a křivky... // Vzorník nástrojů knihovny Quartz 2D: Šablony, přechody a přerušované čáry // Aplikace QuartzFun... // Vygenerování náhodné barvy... // Definování konstant aplikace... // Implementace kostry rámce QuartzFunView... // Přidání outletů a metod akcí do třídy řízení rámce... // Aktualizace souboru QuartzFunViewController.xib... // Vykreslení čáry... // Vykreslení čtyřúhelníku a elipsy... // ¦••••••••••••a // Zobrazení obrázku... // Optimalizace aplikace QuartzFun... // •••••••••••• // ••••••••••••••••• // ••••••••••••• // ••••••••••••• // ••••••••••• // • •••••••••...«i,... // aaaaaa*aaa>«& // Základy práce s knihovnou OpenGL ES... // Vytvoření aplikace GLFun... // Návrh nib souboru, přidání frameworků,
spuštění aplikace // Nic jste se nedozvěděli... // .350 .351 ..351 .. 352 ..354 ..355 ..355 ..356 356 ..358 .358 .359 .361 .363 .365 .366 .368 .369 372 .373 .381 382 // Kapitola 13 // Klepnutí, dotyky a gesta... // Vícedotyková terminologie... // Řetězec příjemců událostí... // Přesměrování události: udržování řetězce událostí naživu // Vícedotyková architektura... // Čtyři metody ošetřující gesta... // Aplikace Touch Explorer... // Aplikace Swipes... // Implementace více různých druhů švihnutí... // Detekování více klepnutí... // Detekování štípnutí... // Definování vlastních gest... // Metody ošetřující dotyky na displeji... // Vrchní? Účet prosím!... // 383 // ..384 // ..384 // ... 385 // ..386 // ... 386 // . 387 // .390 // .393 // .395 // .399 // .402 // ..405 // .406 // Obsah // n // Kapitola 14 // Kde jsem? Hledání cesty s pomoci // nástroje Core Location... // Správce zeměpisné polohy... // Nastavení požadované přesnosti... // Nastavení filtru vzdálenosti... // Spuštění správce zeměpisné polohy... // Uvážlivé využití správce zeměpisné polohy... // Delegát správce zeměpisné polohy... // Zjišťování aktuální polohy... // Zjišťování zeměpisné výšky a délky prostřednictvím třídy CLLocation... // Upozornění na výskyt chyb... // Testování frameworku Core Location... // Aktualizace správce zeměpisné polohy... // Určení překonané vzdálenosti... // Kdo chce
kam, pomozme mu tam... // Kapitola 15 // Akcelerometr // Fyzika akcelerometru... // Přístup ? akcelerometru... // Třída UlAcceleration... // Implementace metody accelerometendidAccelerate: // Zatřást a rozbít... // Zdrojový kód, který rozbíjí... // Načtení souborů simulace... // Konec dobrý, všechno dobré - léčivý dotek... // Aplikace Kulička... // Implementace třídy řízení BalIViewController... // Zdrojový kód rámce třídy BalIView... // Výpočet pohybu kuličky... // Jdeme dál... // Kapitola 16 // Fotoaparát a knihovna fotografií... // Práce s prohlížečem obrázků a s třídou UlImagePickerController // Implementace delegáta objektu řídícího prohlížeč obrázků. // Zkouška fotoaparátu a práce s knihovnou... // 407 // „408 ... 408 ... 409 ... 409 ...409 ... 409 ... 409 ...410 ...411 ...411 ...415 ...416 „416 // 417 // „417 „418 ...419 ...419 „422 ...423 ...426 ... 426 ... 427 // ..428 // ..428 // ..431 // ...434 // 435 // „436 // „437 // „438 // 12 // Obsah // Návrh uživatelského rozhraní... // // • « a a « ft ft ft ft m // Implementace třídy řízení CameraViewController // Klapka!... // Kapitola 17 // Lokalizace aplikace // Architektura lokalizace... Práce se soubory řetězců // Vytvoření souboru řetězců... // iPhone ve světě: lokalizace vaší aplikace... // Nahlížení do aktuálních místních a jazykových nastavení // Otestování aplikace... // Lokalizace nib souboru... // Struktura
lokalizovaného projektu... // Lokalizace obrázku... // Lokalizace ikony aplikace... // Generování a lokalizace souborů řetězců... // Auf Wiedersehen... // Kapitola 18 // Kam dál?... // Řešení problémů... // Dokumentace společnosti Apple // E-mailové konference... // Diskusní fóra... // Webové stránky... // Blogy... // Davový a Jeřfovy blogy a Twitter. // More iPhone 3 Development.. // A pokud vše selže... // Rozloučení... // ...439 // ...440 // ... 443 // 445 // ..445 .. 447 ... 448 ..449 ...452 ...452 ...454 ...454 ...456 ...457 ...458 .460 // 463 // ..463 ... 464 ... 464 ... 465 ... 465 ... 466 ... 466 ... 466 ... 467 .467 // Rejstřík // 469
(OCoLC)697268071
cnb002150991

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC