Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2012
432 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-200-2053-6 (váz.)
Galileo ; sv. 49
polština
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000240945
Předmluva 9 // I. VSTUPNÍ ÚVAHY 11 // 1. Jak chápeme název naší práce 11 // 2. Pojetí měštanstva a maloměšfanstva 14 // 3. Důvody zvolené struktury práce 24 // II. MĚŠŤANSKÁ MORÁLKA V DEFENZIVĚ 28 // 1. Kritika měšfanské morálky společenskou levicí 28 // 2. Šlechta o měšťanské morálce 43 // 3. Útok Mladého Polska na měštanskou morálku 53 // 4. Úvahy o společenském pozadí útoku Mladého Polska na měšfáka 67 // III. KLASICKÝ MODEL MĚŠŤANSKÉ MORÁLKY: // BENJAMIN FRANKLIN 75 // 1. Život Benjamina Franklina a jeho morální nauka 75 // 2. Franklinovský selfmademan v pozdější době 94 // 3. Příklady franklinismu v Polsku 103 // IV. ŠETRNOST JAKO CTNOST 118 // 1. Šetření peněz 118 // 2. Šetření spotřebních statků 124 // 3. Psychické a sociální podmínky různých forem šetrnosti 129 // V. KUPEC A GENTLEMAN U DANIELA DEFOEA 141 // 1. Život Daniela Defoea 141 // 2. Vzor kupce 146 // 3. Ilustrace vzoru kupce: Robinson Crusoe 156 // 4. Kupec a gentleman 166 // 5. Defoeův kupec v kontextu vzorů Savaryho a Franklinova kupce 177 // 5 // VI. PURITÁNSKÉ SEKTY A MĚŠŤANSKÁ MORÁLKA // V MODERNÍM KAPITALISMU 185 // 1. Moderní měšfan v typologických analýzách německých // měšťanských spisovatelů 185 // 2. Náboženský činitel při formování étosu moderního měšťana 198 // VII. ZÁVIST JAKO CHARAKTERISTICKÝ RYS MALOMEŠŤANSTVA 229 // 1. Morální pobouření a maloměšťanská psychika v historickém kontextu 229 // 2. Závist v tragédii a zákonodárství starověkých Atén 240 // Vlil. MĚŠŤANSKÁ MORÁLKA RANÉHO ITALSKÉHO KAPITALISMU: LEON BATTISTA ALBERTI 251 // 1. Životopis L. B. Albertiho 251 // 2. Styl domu na základě traktátu o rodině 255 // 3. Vzor muže a ženy podle traktátu o rodině 261 // 4. Charakteristika Albertiho ve světle traktátu o rodině 268 //
IX. MĚŠŤANSKÉ MORÁLNÍ KATECHISMY V OBDOBÍ VELKÉ FRANCOUZSKÉ REVOLUCE 282 // 1. Osobnost C. F. Volneye 283 // 2. Volneyův Katechismus a jeho Ruiny 287 // 3. Přirozený zákon 289 // 4. Volneyův vzor občana 293 // 5. Volneyův občan a jeho společenské vztahy 298 // 6. Obecná charakteristika Volneye v kontextu jiných katechismů // jeho doby 302 // X. INTERFERENCE MĚŠŤANSKÝCH A ŠLECHTICKÝCH VZORŮ V 19. STOLETÍ 315 // 1. Problematika desáté kapitoly 315 // 2. Chvála středního stavu 318 // 3. Interference měšťanských a šlechtických vzorů ve Francii 19. století 323 // 4. Měšťan a šlechtic v Anglii 19. století 337 // 5. Několik úvah o Německu 347 // XI. SPOLEČENSKÉ PODMÍNKY V METODOLOGICKÉ REFLEXI 354 // 1. Dvě koncepce zájmu a jejich historie 354 // 2. Zájem jako prostředek při poznávání společenských podmínek 363 // 3. Expresívni funkce lidských výtvorů jako orientační činitel při zjišťování sociální závislosti 366 // 4. Problémy diskutovaných metod 368 // XII. OHLÉDNUTÍ ZA CELOU KNIHOU 374 // 1. Pojem vzoru jako nástroje výzkumu 374 // 2. Cesta, kterou jsme v knize prošli, a získané výsledky 381 // Maria Ossowska (1896-1974) Pozoruhodná kapitola z dějin středoevropské sociologie morálky (Miloslav Petrusek) 389 // Jmenný a věcný rejstřík 423
(OCoLC)806198598
cnb002236971

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC