Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:11x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
187 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3995-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-7983-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7984-3 (online ; epub)
Průvodce
Obsahuje rejstřík
000240956
Úvod // O autorovi // Android - predstavení // 1.1 Co je to Android? 13 // 1.2 Histórie OS 13 // 1.2.1 Začínáme 14 // 1.2.2 Google a mobilní zařízení 14 // 1.2.3 Open Handset Alliance 14 // 1-2-4 Historie a současnost verzí 14 // 1.3 Architektura OS 17 // 1.3.1 Linux Kernel 17 // 1.3.2 Libraries 18 // 1.3.3 Android Runtime 19 // 1.3.4 Application Framework 19 // 1.3.5 Applications 20 // 1.4 Vlastnosti a funkce OS 20 // 1.5 Licencování OS 22 // Vývojové nástroje a prostředí // 2.1 Java Development Kit (JDK) 23 // 2.2 Software Development Kit (SDK) 25 // 2.2.1 Instalace SDK 25 // 2.2.2 Virtuální mobilní zařízeni (AVO) 28 // 2.3 Vývojové prostředí Eclipse 29 // 2.3.1 Výhody Eclipse 30 // 2.3.2 Instalace Eclipse v 30 // 2.3.3 Popis prostředí Eclipse 31 // 2.4 Android Development Tool (ADI) 32 // 2.4.1 Stažení a instalace ADI 32 // 2.4.2 Konfigurace ADI 35 // Základní kameny Android aplikace // 3.1 Typy aplikací 37 // 3.2 Anatomie Android aplikace 37 // 3.2.1 Aktivity (Activity) 37 // 3.2.2 Služby (Services) 38 // 3.2.3 Poskytovatelé obsahu (Content Providers) 38 // 3.2.4 Záměry (Intents) 38 // 3.2.5 Přijímače (Broadcast Receivers) 39 // 3.2.6 Oznámení (Notifications) 39 // 3.3 Životní cyklus aplikace // 3.4 Životní cyklus aktivity // 3.5 Životní cyklus služby // 3.6 Android Manifest // 3.6.1 Sirukiura a seznam elementů // 3.6.2 Dodržovaná pravidla v rámci Manifestu // 3.6.3 Funkce aplikace vs. Androd Manifest // 3.7 Úrovně Android API // 37.1 Co je úroveň API? // 37.2 Použití úrovní API // První projekt „Hello World" // 4.1 Jak vytvořit Android projekt v prostředí Eclipse 5i // 4.2 Struktura projektu 53 // 4.2.1 Kořenová struktura 54 // 4.2.2 Struktura adresáře res/ 54 // 4.2.3 Struktura adresáře bin/ 55 // 4.3 Obsah Manifestu 55 // 4.4 První spuštění Android projektu 56 //
5. Stručný úvod do programování v jazyce Java // 5.1 Konstanty a proměnné // 5.2 Struktury opakování // 5.2.1 Smyčka while // 5.2.2 Smyčka do/while // 5.2.3 Smyčka for // 5.3 Pole, řetězce a soubory // 5.3.1 Deklarace, tvorba a inicializace polí // 5.3.2 Deklarace a použiti řetězců // 5.3.3 Čtení a zápis dat z/do souboru // 5.4 Metody // 5.4.1 Metody třídy // 5.47 Metody instance // 5.4.3 Deklarace metod // 5.4.4 Metoda maino // 5.4.5 Předávání parametrů // 5.5 Třídy a objekty // 5.5.1 Struktura třídy // 5.5.2 Modifikátory přístupu // 5.5.3 Tvorba třídy a objektu // 5.6 Dědičnost // 5.7 Výjimky // 5.7.1 Druhy výjimek // 5.7.2 Vyvolání výjimek 69 // 5.7.3 Ošetření výjimek 69 // 5.7.4 Odchycení výjimek 69 // Uživatelské rozhraní // 6.1 Hierarchie uživatelského rozhraní 71 // 6.2 Uživatelské rozhraní a aktivita 72 // 6.2.1 Přiřazení uživatelského rozhraní ? aktivitě 72 // 6.3 Rozvržení - představení 73 // 6.4 Lineární rozvržení 73 // 6.4.1 Orientace rozvržení 73 // 6.4.2 Zarovnání objektů 74 // 6.4.3 Parametry rozvržení 74 // 6.4.4 Váha objektů 74 // 6.4.5 Objekty a jejich okraje 75 // 6.4.6 Příklad použiti lineárního rozvržení 76 // 6.5 Relativní rozvržení 78 // 6.5.1 Koncepce relativity 78 // 6.5.2 Relativní pozice vůči rozvržení 79 // 6.5.3 Relativní pozice vůči ostatním objektům 79 // 6.5.4 Vyhodnocování pozice objektů 80 // 6.5.5 Přiklad použití relativního rozvržení 80 // 6.6 Tabulkové rozvržení 83 // 6.6.1 Skladba tabulkového rozvržení 83 // 6.6.2 Vkládání objektů 84 // 6.6.3 Přizpůsobení sloupců tabulky 84 // 6.6.4 Příklad použiti tabulkového rozvržení 84 // 6.7 Posun obrazovky 87 // 6.8 Změna orientace zobrazení při změně orientace zařízení 88 // Využití standardních vizuálních komponent // 7.1 Popisky 93 //
7.1.1 Vlastnosti třídy TextView 94 // 7.2 Textová pole 94 // 7.2.1 Vlastnosti třídy EditText 95 // 7.2.2 Metody třídy EditText 95 // 7.3 Tlačítka 96 // 7.4 Zaškrtávací pole 97 // 7.4.1 Metody třídy CheckBox 98 // 7.5 Přepínače 99 // 7.5.1 Metody třídy Rad ioButton 101 // 7.6 Indikátory průběhu 101 // 7.7 Datum a čas 104 // 7.7.1 Nastavení data a času // 7.7.2 Chronometr // 7.8 Obrázky // 7.9 Seznamy // 7.9.1 ListView a ListActivity // 7.9.2 Adaptéry // 7.9.3 Tvorba jednoduchého seznamu // 7.9.4 Dynamická tvorba seznamu s vlastním rozvržením // 7.9.5 Objekt jménem convertView // 7.10 Záložky // 7.10.1 Tvorba záložek pomocí třídy TabHost // 7.10.2 Tvorba záložek pomocí třídy ViewFlipper // 7.10.3 Tvorba záložek pomocí třídy SlkJingDrawer. // 7.11 Menu // 7.11.1 Základní menu // 7.11.2 Vnořené menu // 7.11.3 Kontextové menu // 7.11.4 Menu pomocí XML návrhu // 7.11.5 Příklad použití menu // 7.12 Pop-up zprávy // 7.12.1 Bublinové dialogy y // 7.12.2 Varovné/informativní dialogy // 7.12.3 Příklad použiti dialogů // 7.13 Fonty // 7.13.1 Nastavení fontu // 7.13.2 Externí fonty // Databázový systém SQLite // 8.1 Úvod do SQLite // 8.2 Tvorba databáze // 8.3 Tvorba tabulky // 8.4 Vyhledávání dat v databázi // 8.4.1 Vyhledávání pomocí metody rawQueryO // 8.4.2 Vyhledávání pomocí metody queryO // 8.5 Práce s daty v databázi // 8.5.1 Vkládáni dat // 8.5.2 Zména existujících dat // 8.5.3 Smazání dat // 8.6 Práce s kurzory // 8.7 Nástroje pro práci s databází // 8.8 Příklad databázové aplikace // 8.8.1 Hlavní menu // 8.8.2 Kontextové menu // 8.8.3 XML rozvržení - ListView // 8.8.4 XML rozvržení - okno dialogu // 8.8.5 Třída MyDatabaseHelper // 8.8.6 Třída SQLiteDemoActivity // Preference // 9.1 Systém uložení preferencí //
9.2 Druhy preferencí a jejich použití // 9.2.1 ListPreřerence // 9.2.2 EditTextPerference // 9.2.3 CheckBoxPreference // 9.2.4 RingtonePreference // 9.3 Organizace preferencí // 9.4 Zobrazení/načtení preferencí a jejich specifikace // 9.5 Příklad použití preferencí // 9.5.1 XML soubor - preference // 9.5.2 XML soubor - aktualizace // 9.5.3 Třída Preferences // 9.5.4 Třída PreferencesDemoActivity // Práce s datovými soubory // 10.1 Otevření a zobrazení XML souboru // 10.2 Čtení a zápis dat z/do souboru // 11. Widgety na domovské obrazovce // 11.1 Widget umístěný na domovské obrazovce? 173 // 11.2 Tvorba widgetu 173 // 11.2.1 Definice widgetu 174 // 11.2.2 Vytvoření instance widgetu 176 // 11.2.3 Systém aktualizace widgetu 177 // 11.2.4 Konfigurace widgetu 179 // 11.2.5 Vymazání widgetu 184 // Závěr 185 // Rejstřík 186
(OCoLC)796019163
cnb002360442

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC