Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Praha : FHS UK, 2011
177 s. : il., portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87398-16-6 (brož.)
Část. text tištěn napříč
Obsahuje bibliografii na s. 157-165 a bibliografické odkazy
Anglické a bulharské resumé
000240973
Obsah // Úvod...7 // Imigrace z hlediska státních politik ...11 // 1 Integrační modely ... 12 // 2 Česká republika a její postupy k řešení problémů imigrace a integrace 15 // 2.1 Migrační politika České republiky od r 1989 do současnosti...16 // 2.2 Legislativní kroky MV a MPSV a aktivní migrační politika ...20 // 2.2.1 Pojem „národnostní menšina" v kontextu evropské legislativy // a národnostně menšinové politiky České republiky...23 // 2.3 Projekt „Aktivní výběr kvalifikovaných zahraničních pracovníků"...29 // 2.3.1 Země zahrnuté do pilotního projektu „Aktivní výběr kvalifikovaných // zahraničních pracovníků"...31 // 2.3.2 Účel, podmínky a kritéria výběrové procedury pilotního projektu .. 32 // 2.3.3 Účastníci pilotního projektu „Aktivní výběr kvalifikovaných // zahraničních pracovníků"...34 // 2.4 Projekt „Zelené karty - návrh parametrického modelu pro Českou // republiku"...36 // Shrnutí...36 // Imigrace Bulharů do ČR od počátku 90. let 20. století do současnosti 39 // 1 Typologizace migračního usazení a populační stav bulharských občanů v současnosti...39 // 1.1 Usídlení v ČR...39 // 1.2 Demografická charakteristika bulharské cizinecké komunity ...45 // 1.2.1 Věková struktura ...45 // 1.2.2 Zaměstnanost ...46 // 1.2.3 Sociální status a vzdělání Bulharů žijících v ČR ...51 // Shrnutí...56 // Integrace a identita bulharských imigrantů...57 // 1 Teorie identity
a proces identifikace...57 // 2 Integrace...68 // Shrnutí...80 // Sebepojetí Bulharů a jeho kulturně historický diskurs...81 // 1 Identita a role konjunktury...81 // 2 Roviny identity v rámci národní soudržnosti ...85 // 5 // 3 Faktory ovlivňující volbu identity ...92 // Shrnutí...94 // Kulturní charakteristiky a společenská integrace Bulharů v ČR v současné době (výzkumná část) ...95 // 1 Záměr výzkumu ...95 // 2 Metoda výzkumu...96 // 2.1 Dotazníkové šetření...97 // 2.1.1 Dotazník ...98 // 2.1.2 Respondenti ...98 // 2.1.3 Způsob sběru dat...99 // 2.2 Rozhovory...101 // 2.2.1 Výběr respondentů ...101 // 2.2.2 Charakteristika respondentů ...102 // 2.2.3 Průběh rozhovorů ...103 // 2.3 Zúčastněné pozorování...105 // 3 Postoj Bulharů ? vlastní integraci...107 // 3.1 Úvod...107 // 3.2 Integrační proces Bulharů podle dotazníkového šetření...109 // 3.3 Analýza rozhovorů ...119 // 3.3.1 Prožívání identity v cizím prostředí...119 // 3.3.2 Identita a bulharská státní symbolika ...120 // 3.3.3 Udržování identity a kulturní symboly...122 // 3.3.4 Identita vs. státní příslušnost u Bulharů...126 // 3.3.5 Identita a integrace ...126 // 3.3.6 Interiorizace integrace...133 // 3.3.7 Akulturace...136 // 4 Sebeidentifikace při integraci a asimilaci...143 // Shrnutí...154 // Závěr... 155 // Literatura...157 // Summary ...166 // ??? ...168 // Přehled grafů a tabulek ...170 // Příloha č. 1... 172 // Příloha
č. 2...175 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC