Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Togga, 2012
268 s. : noty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-87258-52-1 (brož.)
Musica viva
francouzština
Přeloženo z francouzštiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
000240984
Obsah // Předmluva 111 // Předběžné poznámky o genialitě a talentu v hudbě a o prospěšnosti této práce 115 // Úvod, v němž jsou představeny předměty, které je třeba znát kvůli lepšímu pochopení následujícího pojednání 119 // 1. Tóniny 119 // 2. Spojování tónin neboli modulace 120 // 3. Jednota tóniny 122 // 4. Přirozenost používaných taktů 122 Pojednání o melodii 127 // O figurách, článcích, melodických kadencích, rytmickém útvaru a stavbě periody 129 O jednočlánkových periodách 144 O dvoučlánkových periodách 145 O doplnění taktu po melodické frázi 151 // I. Předpokládané takty v rytmickém útvaru neboli o supozici 153 // II. O melodickém echu 155 // O odlišnosti rytmických útvarů vzhledem ? počtu taktů 156 // O korunách, pokud se vyskytují na předposledním nebo na předpředposledním tónu, nebo na obou těchto tónech současně, neboli o zadržení závěrečné kadence 163 O melodickém vůdci 166 // Tabulka technických termínů, které se v melodii používají 167 O periodách, které mají více než dva články 169 O zřetězení period 172 Melodie o jedné periodě 172 Melodie o dvou periodách 176 // Melodie o třech hlavních periodách 188 // Poznámky ? melodiím, které mají více než tři periody 194 // Analýza: J. Haydn - Adagio 195 // Principy velké dvoudílné formy (/o grande coupe binaire) 198 Analýzy: W. A. Mozart - árie z opery Figarova svatba \ 101 // D. Cimarosa - árie
z opery II Matrimonio segreto 1105 A. Saccchini - árie z opery Oedipe a Coione \ 110 N. Zingarelli - árie z opery Julietta et Romeo \ 117 N. Piccioni - árie z opery Didon 1120 Nové poznámky o rytmickém útvaru 1125 Obecné poznámky o melodických formách 1127 Poznámky o deklamovaných áriích a sborových kompozicích 1129 O různých charakterech melodie 1133 // Poznámky ? jednotě a rozmanitosti v melodii a obecné v hudební kompozici 1133 O způsobu provádční melodie a umění jejího zdobení 1135 // Poznámky ? uvedeným třem áriím pro skladatele a zpěváky 1144 Poznámky o národních písních 1147 // O způsobu rozvíjení motivu a o tvoření melodických postupů 1147 Obecné poznámky o rozvíjení 154 Provádění melodických cvičení 1156 První úloha, // která si klade za cíl vytvoření frází a period z pevně daného počtu tónů 1158 Druhá úloha, // která si klade za cíl vytvoření melodických frází a period s jednou danou figurou 1160 // Tretí úloha, // která si klade za cíl procvičování různých rytmických útvarů 1166 Čtvrtá úloha, // která si klade za cíl rozvíjení motivu (jak jsme si ukázali v předcházející kapitole) a na základé takto vznikajícího materiálu tvoření správně rytmicky uspořádané melodické fráze a periody 1168 Pátá úloha,  // která si klade za cíl vytvoření melodických kompozic tím, že se nejdříve moduluje pouze do některých a potom do všech příbuzných
tónin 1172 // Šestá úloha, // která si klade za cíl procvičování v melodických periodách 1175 Sedmá úloha, // která si klade za cíl variování (nebo zdobení) fráze, motivu a periody 1179 Osmá úloha, // která si klade za cíl psaní melodie ve formě dialogu 1184 Devátá úloha, // která si klade za cíl procvičování melodických forem 1191 Návrh tezí pro soutěž v hudební kompozici 1193 Poslední poznámky o rytmickém útvaru 1195 ídatek 1201 // O umění doprovázení melodie pomocí harmonie, jestliže je melodie preferována 1203 // I. O styku harmonických a melodických kadencí 1206 Komentář ? prodlevě z hledisko melodických kadencí 1211 // II. O charakterové příbuznosti mezi melodií a harmonií 1215 // III. Harmonie určená ? doprovázení melodie nesmí být přetížená a nemělo by se od ní vyžadovat výrazné provádění 1216 // IV. Harmonie a melodie by neměly nechat současně zaznívat dvě tóniny různého charakteru 1217 // V. Akordy by se neměly příliš často měnit, nebo po sobě příliš rychle následovat 1221 // VI. Komentář ? akordům durové a mollové stupnice ve vztahu ? melodii 1224 Desátá úloha, // která si klade za cíl procvičování správného spojování harmonických kadencí s melodickými podle principů uvedených na s. 206 1228 Jedenáctá úloha, // která si klade za cíl procvičování doprovázení melodie akordy, které jsou odvozeny ze stupnice, jež je zase určena melodií
- s výjimkou malých průchodných modulací | 229 Dvanáctá úloha, // která si klade za cíl doprovázení melodie s co nejmenšími změnami akordů 1229 Třináctá úloha, // která si klade za cíl doprovázení stejné melodie pomocí různého pohybu hlasů, který vychází z různých rytmických hodnot 1229 Čtrnáctá, a poslední úloha, // která si klade za cíl hledání melodie ? dané harmonii 1230 Shrnutí neboli poslední poznámky o melodii a harmonii 1232 Závěr 1237 // Carl Czemy - poznámky v německém překladu „Pojednání o melodii" 1239 Seznam notových příkladů ! 249 Roman Dykast: Učebnice melodie Antonína Rejchy 1255 Jmenný rejstřík 1267
(OCoLC)820694404
cnb002405964

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC