Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:10x 
BK
1. vyd.
Ve Středoklukách : Zdeněk Susa, 2010
373 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 26 cm

objednat
ISBN 978-80-86057-67-5 (soubor ; váz.)
ISBN 978-80-86057-66-8 (váz.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000240996
PROFIL EDICE -- I Obecná charakteristika díla -- A. Předmět a cíle -- B. Teoretická východiska -- C. Tematické vymezení edičního rámce -- D. Struktura edice a jednotlivých edičních dílů , -- E. Složení pracovního týmu , -- HISTORICKÉ PŘEDPOKLADY -- II. Základní údaje o území, obyvatelstvu a územně správním členění -- A. Do konce první Československé republiky -- AI. Státoprávní, administrativní a populační poměry -- A2. První pokusy o definici pohraničního území -- B. Období okupace (1938/39-1945) -- Bl. Změny v důsledku mnichovské dohody -- B2. Výchozí demografická situace -- B3. Proměna skladby „domácího" obyvatelstva během okupace -- B4. Významnější změny skladby obyvatel v důsledku migračních pohybů -- B5. Holocaust Židů a Romů a celková výše lidských ztrát za okupace -- C. První poválečné desetiletí (1945-1955) -- Cl. Územně správní vývoj -- C2. Problematika statistického zachycení poválečných demografických poměrů C3. Hlavní rysy a výsledky poválečných migračních změn -- III. Češi a Němci do konce druhé světové války -- A. Multietnická společnost v éře novodobého nacionalismu (1848-1938) -- AI. Konec světa malých struktur -- A2. Češi a Němci mezi politickými kompromisy, ekonomickou soutěží -- a válkou (1848-1914) -- A3. Od války k „nové Evropě" (1914-1919) -- A4. Československo ve dvacátých letech: nevyužitá příležitost -- A5. Češi
a Němci před definitivním rozchodem (1930-1938) -- B. Československo v krizovém roce 1938 -- Bl. Sílící tlak uvnitř i zvenčí -- B2. Anšlus Rakouska a jeho dozvuky, karlovarský program SdP a jednání -- o národnostním statutu -- B3. Květnová částečná mobilizace, Runcimanova mise a ztroskotání jednání -- B4. Vyhrocení krize a otevřené násilí v pohraničních oblastech -- B5. Velmocenský diktát -- C. Druhá Česko-slovenská republika -- Cl. Republika okleštěná a opuštěná -- C2. Proměna politických struktur a odklon od demokracie -- C3. Autonomie Slovenska a Podkarpatské Rusi -- C4. Postavení národnostních menšin -- C5. Likvidace republiky -- D. Okupované pohraničí -- Dl. Začlenění okupovaného pohraničí do Německé říše -- D2. Politicko-mocenské poměry v Říšské župě Sudety -- D3. Hlavní rysy ekonomického a sociálního vývoje -- D4. Postoje a nálady německého obyvatelstva -- D5. Osud židovského obyvatelstva -- D6. Češi v Sudetech a snahy o germanizaci prostoru -- D7. Jiné skupiny obyvatelstva -- D8. Závěrečná fáze války a zhroucení nacistické moci -- E. Protektorát Čechy a Morava a nacistická okupační politika -- El. Vznik Protektorátu Čechy a Morava -- E2. Položení základů okupačního režimu -- E3. Hácha a „háchovština" v protektorátní politice -- E4. Odboj v prvních letech okupace -- E5. Okupační politika na rozcestí -- E6. Heydrich v protektoráte a pád odboje -- E7.
Frank a totální mobilizace -- E8. Kolaborace a odboj v čase totální války -- E9. Německá obrana a zánik protektorátu -- E10. „Konečné řešení židovské otázky" a perzekuce Romů -- Eli. Sídelní politika jako prostředek germanizace -- F. Geneze a prosazení odsunového plánu -- Fl. Radikalizace domácího odboje a „kombinované" řešení Edvarda Beneše (1938-1941) -- F2. Princip integrálního transferu vítězí (1942-1943) -- F3. Rozšíření rozsahu plánovaného transferu a přípravy -- na „revoluční vyhnání" (1944-1945) -- METODICKÁ VÝCHODISKA -- IV. Stav výzkumu a společenská relevance tematiky -- A. Význam tématu do roku 1989 -- AI. Československo -- A2. Spolková republika Německo a Rakousko -- B. Prohloubení a meze výzkumu po roce 1989 -- Bl. Československo/Česká republika -- B2. Německo, Rakousko a další země -- C. Edice pramenů k soudobým dějinám -- Cl. Situace v České republice a v sousedních zemích -- C2. Závěry a východiska pro edici VNPČP -- V. Pramenná základna a výběr dokumentů -- A. Obecné informace o pramenné základně a provedených rešerších -- B. Budoucí možnosti výzkumu -- C. Problémy a praxe při výběru dokumentů -- D. Vztah k jiným pramenným edicím -- VI. Ediční zásady -- A. Obecné poznámky -- B. Způsob řazení dokumentů -- C. Elektronický způsob publikování na CD -- D. Regesta -- E. Údaje o uložení, vyhotovení a dochování -- F. Zásady pro přepisování
dokumentů -- G. Publikování cizojazyčných dokumentů -- H. Zásady pro vypracování poznámkového aparátu -- VII. K použité terminologii -- A. Skupinové migrace a související pojmosloví -- B. Etnicita jako dobově dominující sociální kategorie -- C. Pojem „Sudety" a jeho odvozeniny -- PŘÍLOHA -- Poděkování -- Závěrečná poznámka -- Seznam zkratek -- Seznam citované literatury -- Univerzální seznam archivů a fondů -- Seznam mapových příloh -- Obrazová dokumentace
(OCoLC)707609123
cnb002154607

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC