Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.12.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.8) Půjčeno:97x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2012
466 s. : il. ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-1985-9 (váz.)
ISBN 978-80-246-2712-0 (online ; pdf)
ISBN 8024627124 (ebook)
Obsahuje bibliografii na s. [459]-460 a rejstřík
Jde o učebnici psychiatrie určenou především pro studenty lékařských fakult. Řada kapitol však svým rozsahem přesahuje požadavky pregraduálního studia a poskytuje množství informací důležitých i pro studium postgraduální sloužící k přípravě na atestační zkoušku i ke každodennímu výkonu psychiatrické praxe. Texty většiny jednotlivých kapitol zpracovali zkušení pracovníci Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK v Praze, kteří se kromě základní psychiatrické problematiky věnovali i tématům, jež se v základních učebnicích objevují méně často: jde například o oblast klinické psychologie, psychiatrické genetiky, biologie, biochemie, farmakogenomiky a agresivity. Zvláštní kapitoly jsou věnovány i psychiatrii dětské, transkulturální, sociální, forenzní a vojenské, takže poučení budou v předkládané učebnici hledat kromě studentů a psychiatrů i odborníci dalších specializací.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000241009
1. OBECNÁ ČÁST // 1.1 Psychiatrie jako jeden ze základních lékařských oborů – historický vývoj // 1.2 Ontogeneze lidské psychiky // 1.3 Genetika v psychiatrii // 1.4 Neurobiologie v psychiatrii // 1.5 Neurochemie // 1.6 Psychiatrické vyšetření // 1.7 Psychologické vyšetřovací metody // 1.8 Komunikace s pacientem // 1.9 Elektroencefalografie // 1.10 Zobrazovací metody v psychiatrii // 1.11 Obecná psychopatologie // 1.11.1 Vědomí a jeho poruchy // 1.11.2 Myšlení a jeho poruchy // 1.11.3 Jednání a vůle a jejich poruchy // 1.11.4 Emoce a jejich poruchy // 1.11.5 Vnímání a jeho poruchy // 1.11.6 Pudy a instinkty a jejich poruchy // 1.11.7 Paměť a její poruchy // 1.11.8 Osobnost a její poruchy // 1.12 Agrese a násilí // 2. SPECIÁLNÍ ČÁST // 2.1 Klasifikační systémy v psychiatrii // 2.2 Organicky podmíněné a symptomatické psychické poruchy // 2.2.1 Demence // 2.2.2 Lehká porucha poznávacích funkcí // 2.3 Epilepsie // 2.4 Delirium // 2.5 Návykové nemoci // 2.6 Schizofrenie // 2.7 Schizofrenii příbuzné stavy // 2.8 Afektivní poruchy // 2.9 Neurotické poruchy // 2.10 Poruchy příjmu potravy // 2.11 Psychosomatika a somatoformní poruchy // 2.12 Poruchy spánku a bdění // 2.13 Sexuální dysfunkce // 2.14 Poruchy pohlavní identity, poruchy sexuální preference a psychické a behaviorální poruchy spojené se sexuálním vývojem a orientací // 2.15 Poruchy osobnosti // 2.16 Mentální retardace // 2.17 Dětská a dorostová psychiatrie // 2.18 Klinická psychofarmakologie // 2.19 Psychiatrická farmakogenomika //
2.20 Psychoterapie // 2.21 Biologické terapie // 2.22 První pomoc v psychiatrii // 2.23 Manželství a rodina // 2.24 Transkulturální psychiatrie // 2.25 Sociální psychiatrie // 2.26 Vojenská psychiatrie // 2.27 Psychiatrická péče ve světle právních norem a soudní psychiatrie // 2.28 Další právní normy aplikované v psychiatrii // 2.29 Humanizace psychiatrie, etické normy // Literatura – nejdůležitější prameny // Seznam použitých zkratek // Rejstřík
(OCoLC)796019707
(OCoLC)896847816
cnb002366237

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC