Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:16x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
437 s. : il., portréty ; 24 cm + 1 DVD
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3594-8 (brož.)
ISBN 978-80-247-8155-6 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8156-3 (online ; epub)
"DVD se 412 barevnými i černobílými fotografiemi"--Tit. s.
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000241010
Obsah // Předmluva...-...? // Úvod - historie soudního lékařství (Jiří Fišer)...13 // 1 Forenzní thanatologie (Jiří Štefan, Jiří Hladík, Tomáš ???...17 // 1.1 Smrt...iiL...17 // 1.2 Posmrtné změny... // 1.2.1 Posmrtné skvrny (livores mortis)... 18 // 1.2.2 Posmrtná ztuhlost (rigor mortis) ...— ...19 // 1.2.3 Chladnutí těla (algor mortis) ...--- - 21 // 1.2.4 Zasychání kůže a sliznic ... 24 // 1.2.5 Autolýza... 24 // 1.2.6 Hniloba a tlení ...—25 // 1.2.7 Biologičtí činitelé urychlující rozklad 26 // 1.2.8 Mumifikace, adipocire... -27 // 1.2.9 Balzamace, konzervace...— JI-—.-- 2" // 1.3 Prohlídka a pitva zemřelých, pohřbení a e - 28 // 1.4 Identifikace... 32 // 1.5 Náhlé úmrtí...—...35 // 1.6 Násilná smrt...—? ...4? // 2 Forenzní traumatologie (Jiří Štefan. Jiří HiacĚL T:mtm ...43 // 2.1 Poranění ostrým nástrojem... 43 // 2.1.1 Řezné rány... 43 // 2.1.2 Bodné rány... 45 // 2.1.3 Sečné rány ...???*...47 // 2.2 Poranění tupým nástrojem... 48 // 2.2.1 Pohmoždění (contusio) kůže ... 48 // 2.2.2 Oděrky (excoriationesi ... 49 // 2.2.3 Krevní výrony (haematoma- ... 51 // 2.2.4 Tržně zhmožděné rány (vetae«»c*eeehoera)...52 // 2.2.5 Tupá poranění vnitřních organa...53 // 2.2.6 Zlomeniny ... 62 // 2.3 Rány vzniklé kousnutím... 68 // 2.4 Střelné rány (vulnera sclopetana 69 // 2.5 Dušení (asfyxie) ...c...77 // 2.5.1 Oběšení...(...79 // 2.5.2 Uškrcení...82 // 2.5.3 Zardoušení...
83 // 2.5.4 Zakrytí nosu a úst...84 // 2.5.5 Vdechnutí cizích těles...85 // 2.5.6 Utopení...85 // 5 // 2.5.7 Traumatická asfyxie (zmáčknutí trupu)...89 // 2.5.8 Vdechování vzduchu neadekvátního složení...89 // 2.5.9 Nepřirozená (neadekvátní) poloha těla ...90 // 2.6 Exploze...90 // 2.7 Poranění vysokou teplotou...92 // 2.7.1 Úpal a úžeh...92 // 2?2 Popálení a opařeni ...93 // 2.8 Poranění nízkou teplotou ...95 // 2.8.1 Omrznutí ...95 // 2.8.2 Podchlazení (hypotermie) ...96 // 2.9 Poraněni elektrickým proudem ...97 // 2.10 Zasažení bleskem ... 100 // 2.11 Poškození změnami atmosférického tlaku... 101 // 2.12 Poškození zářením ... 102 // 2.13 Hladovění ... 105 // 2.14 Pracovní úrazy ... 106 // 2.15 Mimopracovní úrazy ... 107 // 2.15.1 Domácí úrazy... 107 // 2.15.2 Sportovní úrazy... 108 // 2.15.3 Dopravní úrazy... 108 // 3 Forenzní toxikologie (JiříFišer)...115 // 3.1 Obecná část... 115 // 3.1.1 Druhy toxických látek ... 115 // 3.1.2 Druhy toxické expozice... 116 // 3.1.3 Vztah mezi koncentrací látky a odezvou... 117 // 3.1.4 Faktory ovlivňující toxické působení... 119 // 3.1.5 Průběh toxické expozice... 120 // 3.1.6 Identifikace otrav... 120 // 3.2 Speciální část ... 124 // 3.2.1 Anorganické látky ... 124 // 3.2.2 Organické látky ... 130 // Literatura... 149 // 4 Ĺ loha lékaře v soudním řízení (Jiří Štefan, Jiří Hladík, Tomáš Adámek) ... 151 // 4.1 Lékařské potvrzení a
odborné vyjádření... 151 // 4.2 Lékař jako svědek... 152 // 4.3 Lékař jako znalec, znalecký posudek... 153 // 4.4 Soudní pitva ... 156 // 4.5 Prohlídka a vyšetření poškozeného ... 156 // - -? Prohlídka a vyšetření osob podezřelých ze spáchání trestného činu; // ochranná opatření... 157 // - ~ Nepříčetnost; stav zmenšené příčetnosti... 160 // 4.6.2 Ochranná opatření... 161 // 4.7 Mechanismus zranění... 163 // 4.8 Př c nm s uvislost mezi úrazem a poškozením zdraví... 164 // 6 // 4.9 Kvalifikace poranění v trestním řízení // 4.9.1 Ublížení na zdraví ... // 4.9.2 Těžká újma na zdraví... // 4.10 Týrání svěřené osoby... // 4.11 Vražda, zabití, usmrcení z nedbalosti ... j -5 // 4.11.1 Vražda... // 4.11.2 Zabití... ! 179 // 4.11.3 Usmrcení z nedbalosti ... I79 // 4.11.4 Vražda novorozeného dítěte matkou... I79 // 4.12 Opuštění dítěte ... jg2 // 4.13 Sebevražda, účast na sebevraždě... Ig3 // 4.13.1 Sebevražda (suicidium) ... Ig3 // 4.13.2 Účast na sebevraždě... 185 // 4.14 Fyzické napadení, loupež, rvačka... 186 // 4.14.1 Fyzické napadení ... 186 // 4.14.2 Loupež ... Ig9 // 4.14.3 Rvačka ... 190 // 4.15 Nedovolené přerušení těhotenství ... 190 // 4.16 Znásilnění... 193 // 4.17 Pohlavní zneužití ... I97 // 4.18 Šíření nakažlivé choroby ... 198 // 4.19 Ohrožování pohlavní nemocí... I99 // 4.20 Ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty...200
// 4.21 Ohrožení pod vlivem návykové látky; opilství ...201 // 4.21.1 Ohrožení pod vlivem návykové látky ...201 // 4.21.2 Opilství... 203 // 4.22 Drogová závislost (toxikománie) ...204 // 4.22.1 Nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými // a psychotropními látkami a jedy ...206 // 4.22.2 Přechovávání omamné a psychotropní látky pro vlastní potřebu .. 207 // 4.22.3 Nedovolené pěstování rostlin obsahujících omamnou nebo // psychotropní látku ...208 // 4.22.4 Výroba a držení předmětů určených ? nedovolené výrobě // omamné a psychotropní látky a jedu...208 // 4.22.5 Šíření toxikománie... 209 // 4.22.6 Výroba a jiné nakládání s látkami s hormonálním účinkem...209 // 4.23 Alkohol a bezpečnost v dopravě... 211 // 4.24 Odškodňování za bolest a ztížení společenského uplatnění ...215 // Literatura... 217 // 5 Forenzní antropologie (Miluše Dobisíková, Hana Eliášová)...219 // 5.1 Metody fyzické antropologie ... 220 // 5.2 Určení druhové příslušnosti... // 5.2.1 Makroskopické vyšetření... // 5.2.2 Mikroskopické vyšetření... // 5.3 Základní demografické údaje... 22- // 5.3.1 Určení pohlaví ... 22-1 // 7 // >¦ 3 c // r // 5.3.2 Odhad věku v době smrti...233 // 5.3.3 Výpočet tělesné výšky...253 // 5.4 Etnická příslušnost...256 // 5.5 Tafonomie...257 // 5.6 Portrétní identifikace ...260 // 5.6.1 Rekognice...261 // 2 Antropologická fotokomparativní identifikace...261
// 5.6.3 Superprojekce (superpozice, superimpozice) lebky do portrétni // fotografie ...267 // 5.7 Identifikace podle konfigurace čelních dutin (sinus frontalis)...273 // Literatura...274 // 6 Forenzní biologie (Hana Eliášová, Hana Šuláková)...281 // 6.1 Vyhledávání biologických stop...282 // 6.2 Dokumentace stop ...283 // 6.3 Zajišťování biologických stop pro laboratorní zpracování...283 // 6.4 Depozice stop...283 // 6.5 Laboratorní zkoumání biologických stop - specifické zkoušky ...284 // 6.5.1 Typ materiálu ve stopě...284 // 6.5.2 Původ biologické stopy... 284 // 6.5.3 Doplňková zkoumání biologických stop...285 // 6.6 Zkoumání biologických stop ...285 // 6.6.1 Krev ...285 // 6.6.2 Ejakulát...289 // 6.6.3 Poševní sekret...291 // 6.6.4 Sliny...292 // 6.6.5 Nosní sekret, pot, moč...293 // 6.6.6 Plodová voda, sýrový mázek, šmolka...293 // 6.6.7 Mlezivo, mateřské mléko...294 // 6.7 Forenzní trichologie (Hana Eliášová) ...294 // 6.7.1 Vyhledávání trichologického materiálu...295 // 6.12 Zajišťování trichologického materiálu...295 // 6.7.3 Depozice trichologických stop...296 // 6.7.4 Lidský trichologický materiál ...296 // 6.7.5 Laboratorní metody zkoumání lidského trichologického // materiálu...306 // 6.7.6 Zvířecí chlupy... 311 // 6.7.7 Srovnání lidského a zvířecího trichologického materiálu...314 // 6.8 Yoiznzm zniomo\og\Q (Hana Šuláková)...315 // 6.8.1 Vývoj hmyzu na mrtvých tělech ...315
// 6.8.2 Zajišťování entomologických stop... 317 // 6.8.3 Doplňkové údaje z místa nálezu mrtvého...319 // 6.8.4 Dokumentace...319 // 6.8.5 Depozice entomologických stop ... 319 // 6.8.6 Laboratorní zkoumání entomologických stop...320 // 6.8.7 Výstupy entomologického zkoumání...320 // Literatura...321 // 8 // Forenzní genetika (Daniel Vaněk)...327 // 7.1 Úvod do problematiky ... // 7.1.1 Historie...52“ // 7.1.2 Základní pojmy a definice z biologie a genetiky... 529 // 1.2 Proces forenzní identifikace biologického materiálu... 335 // 7.3 Typy forenzní analýzy DNA - přehled ...338 // 7.4 Zajišťování vzorků pro analýzu DNA na místě činu a v laboratoři...340 // 7.5 Certifikace prostředků pro forenzní použití ...340 // 7.6 Faktory ovlivňující kvalitu DNA ...345 // 7.7 Orientační a specifické průkazy prováděné před analýzou DNA ...346 // 7.8 Post mortem diagnostika DNA...347 // 7.9 Výtěžnost, úspěšnost a chybovost forenzní analýzy DNA ...349 // Literatura...351 // Forenzní biomechanika (Miloslav Vilímek)...355 // 8.1 Základní způsoby namáhání...355 // 8.2 Mechanické vlastnosti vybraných lidských tkání ...357 // 8.2.1 Kostní tkáň...357 // 8.2.2 Kosterní svalstvo ...361 // 8.2.3 Vazy a šlachy ...363 // 8.2.4 Kůže...366 // 8.3 Simulace pohybových činností...367 // Literatura...368 // Zdravotnicko-právní problematika (Jiří Štefan, Jiří Hladík, // Tomáš Adámek)...371 // 9.1 Zdravotnická
dokumentace a její význam...371 // 9.2 Povinnosti zdravotnických pracovníků ...373 // 9.2.1 Poskytnutí první pomoci ...374 // 9.2.2 Povinnost mlčenlivosti...375 // 9.2.3 Oznamovací povinnost a povinnost překazit trestný čin...376 // 9.2.4 Neoprávněné nakládání s osobními údaji ...377 // 9.3 Poučení a souhlas nemocného (informovaný souhlas)...378 // 9.3.1 Informovaný souhlas (pozitivní reverz)...378 // 9.3.2 Nesouhlas s výkonem zdravotní péče (negativní reverz) ...378 // 9.3.3 Provádění zdravotních výkonů bez souhlasu nemocného...379 // 9.3.4 Zdravotní výkony u dětí...380 // 9.4 Odnímání tkání a orgánů a jiné výkony (transplantační zákon) ...380 // 9.4.1 Odběr tkání a orgánů od žijících dárců ...380 // 9.4.2 Odběr tkání a orgánů od zemřelých dárců...383 // 9.4.3 Příjemce...385 // 9.4.4 Národní zdravotní registry související s transplantacemi...386 // 9.4.5 Povinnosti zdravotnických zařízení při poskytování zdravotní // péče v souvislosti s darováním a transplantacemi tkání a orgánů . . 586 // 9.4.6 Nedovolené a neoprávněné nakládání s tkáněmi a orgány - // ustanovení trestního zákona... 3H // 9.5 Odpovědnost lékaře ...311 // // 9.6 Pochybení při poskytování zdravotní péče ...394 // 9.7 Znalecké posudky hodnotící postup při poskytování zdravotní péče ... 396 // 9.7.1 Ústavní (fakultní) posudky ...396 // 9.7.2 Znalecké komise...397 // Literatura...398
// Dodatek ...401 // Seznam obrázku na DVD...405 // Rejstřík ...419 // O autorech...433 // Souhrn...435 // Summary...437 // 10
(OCoLC)817048246
cnb002389518

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC