Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
[Praha] : Havlíček Brain Team, 2011
200 s. : il., portréty ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-87109-24-3 (váz.)
Avenira edice
Pub. je výsledkem spolupráce nadace Avenira Stiftung, Luzern, Švýcarsko s Ústavem právních dějin Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
000241099
edice * Avenira edice •> Avenira edice * Avenira edice // Obsah // Dr.h.c. Emil F. Smidak a jeho „Principy“ (Karel Malý) 1 // Předmluva (Petra Skřejpková, Ladislav Soukup) 9 // Část první - O principech (Petra Skřejpková, Ladislav Soukup) 11 // I. Smidakovy principy 12 // Část druhá - Totalitní a autoritativní režimy (Petra Skřejpková) 15 // I. Ideologická a teoretická východiska nedemokratických forem vlády 16 // II. Italský fašismus 23 // 1. Vznik a podstata italského fašismu 23 // 2. Italský korporativní stát 32 // 3. Kodifikace v Mussoliniho Itálii 36 // 4. Italské rasové zákonodárství 41 // 5. Lateránské smlouvy 44 // III. Německý národní socialismus 49 // 1. Charakter práva v nacistickém Německu 49 // 1.1. Obecné principy nacistického práva 49 // 1.2. Trestní právo 54 // 1.3. Občanské právo 57 // 2. Norimberské zákony 59 // 3. Poválečné vypořádání 62 // IV. Některé další nedemokratické režimy 65 // 1. Albánie 66 // 2. Brazílie 67 // 3. Bulharsko 68 // 4. Estonsko 69 // 5. Chorvatsko 70 // 6. Francie 71 // 7. Japonsko 72 // 8. Jugoslávie 73 // 9. Litva 74 // 10. Lotyšsko 75 // 11. Maďarsko 75 // 12. Norsko 76 // 13. Polsko 77 // 14. Portugalsko 80 // 15. Rumunsko 82 // 16. Řecko 83 // 17. Rakousko 84 // 18. Španělsko 86 // 19. Závěrečné poznámky 89 // V. Zmocňovací zákonodárství 93 // VI. Výběr použité literatury a pramenů 100 // Avenira edice <• Avenira edice * Avenira // *
Avenira edice // Část třetí - Cesta ruského státu od samoděržaví // ? diktatuře proletariátu (Ladislav Soukup) 103 // I. Od absolutistického feudálního režimu ? moderní monarchii 104 // 1. Zrušení nevolnictví a pozemková reforma 104 // 2. Ústřední správa 107 // 3. Místní správa 108 // 4. Bezpečnostní orgány 109 // 4.1. Policie 109 // 4.2. Tajná policie-Ochranka 110 // 4.3. Četnictvo 112 // 5. Vojenství 113 // 6. Soudnictví a trestní proces 114 // 7. Daně a poplatky 116 // II. Prameny práva 117 // 1. Trestní právo 117 // 2. Soukromé právo - vlastnictví půdy 118 // 3. Rodinné právo 120 // III. Státní aparát 122 // 1. Výkonná moc 122 // 2. Zákonodárná moc 123 // 3. Soudy . ... 124 // IV. Stolypinova reforma v zemědělství 126 // V. Válečná diktatura monarchie (1914-1917) 127 // VI. Konec monarchie - prozatímní vláda 131 // VII. Vojenský převrat 7. 11. 1917 - nástup diktatury proletariátu 134 // Vili. Sověty 139 // IX. Nové orgány represe 141 // 1. Rudá armáda 141 // 2. Poříjnová milice 142 // 3. VČK - Všeruská mimořádná komise pro boj s kontrarevolucí 143 // X. Soudní reforma 146 // XI. Ústavodárné shromáždění - slabá překážka diktatury 150 // XII. První ústava 152 // XIII. Válečný komunismus 157 // XIV. Veřejné a soukromé právo podle diktatury proletariátu 158 // 1. Trestní právo 158 // /’ 2. Občanské právo 165 // 3. Rodinné a pracovní právo 174 // 3.1. Rodinné právo 174
// 3.2. Pracovní právo 185 // XV. Výběr použité literatury a pramenů 192 // Společný věcný a jmenný rejstřík 194
(OCoLC)724299987
cnb002177903

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC