Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.5) Půjčeno:11x 
BK
Příručka
2., dopl. a rozš. vyd.
Praha : Galén, c2009
163 s. : il. ; 19 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-603-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 161
000241304
ÚVOD -- Nejčastější otravy v ČR přehled (D. Pelclová, T. Navrátil) -- OBECNÁ ČÁST -- Analýza toxikologická (I. Kurcová) -- Antidota - přehled (D. Pelclová) -- Léčba intoxikací obecné zásady (H. Neuwirthová) -- Léčba intoxikací eliminace toxických látek (D. Pelclová, H. Neuwirthová) -- SPECIÁLNÍ ČÁST -- Otravy léky -- Antidepresiva tricyklická (H. Neuwirthová) -- Antidepresiva III. generace (H. Neuwirthová) -- Antihistaminika (H. Neuwirthová, D. Pelclová) -- Atropin (D. Pelclová) -- Barbituráty (H. Neuwirthová) -- Beta-blokátory (D. Pelclová) -- Benzodiazepiny, zolpidem, zopiclon (H. Neuwirthová, D. Pelclová) -- Blokátory kalciových kanálů (D. Pelclová) -- Carbamazepin (H. Neuwirthová) -- Digitalisová kardiotonika (H. Neuwirthová, D. Pelclová) -- Fluorid sodný (D. Pelclová) -- Inhibitory ACE a AT (D. Pelclová) -- Lithium -- (D. Pelclová) -- Nesteroidní antirevmatika (D. Pelclová) -- Neuroleptika (H. Neuwirthová) -- Paracetamol (D. Pelclová) -- Salicyláty (H. Neuwirthová, D. Pelclová) -- Theophyllin (D. Pelclová) -- Otravy návykovými látkami -- Amfetaminy (H. Neuwirthová) -- Ethylalkohol (D. Pelclová) -- Heroin (H. Neuwirthová) -- Kanabinoidy marihuana, hašiš (H. Neuwirthová) Kokain (H. Neuwirthová) -- LSD (H. Neuwirthová) -- Otravy chemickými látkami a průmyslovými přípravky -- Aceton (J. Filipová) -- Benzen (J. Filipová) -- Benzin -- (H. Rakovcová, D. Pelclová) --
Bojové chemické látky (J. Bajgar) -- Dlisokyanáty (J. Filipová) -- Dioxiny (D. Pelclová) -- Diquat (J. Filipová, D. Pelclová) -- Dráždivé plyny (J. Filipová) -- Dusičnany a dusitany (nitráty a nitrity) (J. Filipová) -- Dusivé plyny (J. Filipová) -- Ethylenglykol (D. Pelclová) -- Fenol (J. Filipová) -- Fosfor (J. Filipová) -- Glykoly a glykolétery (J. Filipová) -- Chlorované uhlovodíky (D. Pelclová) -- Kadmium (D. Pelclová) -- Karbamáty (J. Filipová) -- Karbamátové insekticidy -- Karbamátové herbicidy a fungicidy. Kyanovodík a kyanidy (D. Pelclová) -- Kyseliny a louhy (D. Pelclová) -- Methemoglobinizující látky (J. Filipová) -- Methylalkohol (J. Filipová) -- Methylisokyanát (J. Filipová) -- Nervově paralytické látky -- (J. Bajgar) -- Olovo (D. Pelclová) -- Organofosforové insekticidy (J. Filipová) -- Oxid uhelnatý (D. Pelclová) -- Paraquat (J. Filipová) -- Prací a čisticí přípravky (H. Rakovcová, D. Pelclová) -- Pyrethriny, pyrethroidy -- (H. Rakovcová) -- Rodenticidy (H. Rakovcová, D. Pelclová) -- Rtuť a její sloučeniny (D. Pelclová) -- Sirouhlík (D. Pelclová) -- Sirovodík (D. Pelclová) -- Slzné plyny a sternity (J. Bajgar) -- Styren (D. Pelclová) -- Tenzidy (kationaktivní) (H. Rakovcová) -- Thalium (D. Pelclová) -- Toluen (D. Pelclová) -- Vinylchlorid (D. Pelclová) -- Xylen (D. Pelclová) -- Zinek (D. Pelclová) -- Zplodiny hoření plastických hmot (J. Filipová, D. Pelclová) --
Otravy potravinami a bakteriálními toxiny v potravě (J. Filipová) -- Botulotoxin (D. Pelclová) -- Enterotoxin stafylokokový (D. Pelclová) -- Enterotoxiny Bacillus cereus (D. Pelclová) -- Otravy houbami (D. Pelclová) -- Antabusový syndrom -- Faloidní hepatorenální syndrom -- Gastroenterodyspeptický syndrom -- Muskarinový syndrom -- Mykoatropinový neurotoxický syndrom -- Nefrotoxický syndrom -- Psychotropní psilocybinový syndrom -- Otravy rostlinami (J. Filipová) -- Otravy při poranění živočichy (J. Valenta) -- Uštknutí exotickými jedovatými hady -- Uštknutí zmijí obecnou -- Poranění dalšími jedovatými živočichy -- Pavouci (Araneida) -- Štíři (Scorpiones) -- Stonožky (Chilopoda) -- Blanokřídlý hmyz (Hymenoptera) -- Poranění aktivně jedovatými rybami -- Netoxické látky (D. Pelclová) -- Homeopatíka -- Silikagel
(OCoLC)436262112
cnb001966832

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC