Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.09.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Jubilejní sborník
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012
447 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-216-0 (v knize neuvedeno ; váz.) ISBN !978-80-7411-106-4 (chyb.)
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000241333
Jak to všechno začalo // Úvod... 7 // Jednající člověk, instituce a sociální struktury: Jaroslav Čechura jubilující... 9 // I. TEORIE POZDNĚ STŘEDOVĚKÉ AGRÁRNÍ KRIZE // Demograficky faktor teorie pozdně středověké agrární krize a některé aspekty populačního vývoje v Čechách od konce 15. století... 17 // Fíky, mandle a rozinky na Karlštejně za husitské revoluce... 25 // Mor, krize a husitská revoluce... 29 // Teorie agrární krize pozdního středověku - teoretický zaklad koncepce hospodářského a sociálního vývoje předhusitských Čech ...49 // II. POZDNĚ STŘEDOVĚKÝ VELKOSTATEK // České Budějovice - příklad vytváření městského velkostatku ve středověkých Čechách ... 65 // Rozsah a dynamika sekularizace církevních statků v západních Čechách na počátku husitské revoluce (v letech 1419-1420)... 78 // Základní tendence ekonomického vývoje klášterního velkostatku v předhusitských Čechách ...104 // III. PODNIKATELSKÝ VELKOSTATEK // Dominium Smiřických - protokapitalistický podnikatelský velkostatek předbělohorských Čech... 129 // Systém hospodaření Pernštejnů v předbělohorských Čechách ... 159 // Smiřiňí - finančníci českých stavů (pohled do komorních počtů Albrechta Jana ze Smiřic 1606-1612)... 171 // Šlechtický podnikatelský velkostatek v předbělohorských Čechách ... 188 // Panství Frýdlant po třicetileté válce (Norma, konfesionalizace a každodenní realita)... 202 // IV „KAŽDODENNÍ A VÝJIMEČNÉ“ - ŽIVOT NIŽŠÍCH VRSTEV STŘEDOVĚKÉ A RANĚ NOVOVĚKÉ SPOLEČNOSTI (JEHO PRÁVNÍ, EKONOMICKÉ A SOCIÁLNÍ ASPEKTY) // Člověčenství... 217 // Rolnictvo v Čechách v pozdním středověku ... 236 // Počet pracovních dnu v Čechách v pozdním středověku ... 269 // Sedláci Petra Voka ...288 //
Broumovsko 1615-1754: Nový rozměr evropské protoindustrie... 308 // Charakter rebelií roku 1680 v Čechách ... 346 // Rituál a rebelie... 368 // toho roku byla velká nadúroda ořechů ... 376 // Jakou jste měla známost s myslivcem? Skrze bílé šaty, které jsem jemu pralaľ... 384 // Původ studií ...418 // Archivy... 420 // Jaroslav Čechura - Bibliografie... 421 // Seznam studentů a jejich závěrečných prací vzniklých pod vedením Jaroslava Čechury na FF UK... 438 // Seznam použitých zkratek ...443 // Ediční poznámka... 447
(OCoLC)829662116
cnb002435663

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC