Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(30.5) Půjčeno:60x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta, 2011
116 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-022-3 (brož.)
Nad názvem: Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 78-88, bibliografické odkazy a rejstřík
000241452
Obsah // Úvod...5 // 1. Pedagogická komunikace v kontextu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími // potřebami...7 // Mariin Kaleja, Eva Zezulková // 1.1 Vymezení pedagogické komunikace...7 // 1.2 Odborné kompetence pedagogů...9 // 1.3 Kompetence pedagoga romských žáků...II // 2. Aspekty pedagogické komunikace u sociálně vyloučených romských dětí a žáků.. 13 // Martin Kaleja // 2.1 Romské děti v předškolním vzdělávání...13 // 2.1.1 Mateřská škola a přípravné třídy základní školy...13 // 2.1.2 Kompetence a dovednosti dětí přípravných tříd ZŠ...16 // 2.2 Romští žáci v základním vzdělávání...24 // 2.2.1 Důsledky sociálního vyloučeni a sociálního znevýhodnění...24 // 2.2.2 Problémy vyloučeni a znevýhodněni očima pedagogických pracovníků 28 // 2.3 Romština a její vliv na děti a žáky v procesu vzdělávání ...33 // 2.3.1 Mateřský jazyk romských dětí a žáků...33 // 2.3.2 Romština jako faktor v procesu vzdělávání...33 // 2.3.3 Lingvistické aspekty romštiny podle Bořkovcové...36 // 2.3.4 Logopedická intervence...38 // 3. Aspekty pedagogické komunikace u žáků s mentálním postižením...39 // Eva Zezulková // 3.1 Žáci s mentálním postižením v povinném vzdělávání...39 // 3.1.1 Specifické zvláštnosti psychomotorického vývoje žáka s lehkým mentálním postižením...39 // 3.1.2 Specifické projevy v řeči žáků s lehkým mentálním postižením v kontextu
jazykových rovin...41 // 3.1.3 Výchova řeči и žáků s mentálním postižením...43 // 3.1.4 Metody výchovy řeči...44 // 3.2 Žáci s mentálním postižením v pedagogické komunikaci...45 // 3.2.1 Metodologické otázky výzkumu...45 // 3.2.2 Výsledky výzkumu a jejich interpretace...47 // 3.2.3 Výzkumný závěr...53 // 3 // 4. Muzikoterapie v hudební a pohybové výchově v edukaci žáků s kombinovaným postižením...55 // Petr Franiok // 4.1 Vymezení kombinovaného postižení...55 // 4.2 Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením...57 // 4.3 Význam rytmu a hudby v muzikoterapii...61 // 4.4 Hudba a pohyb v životě dítěte...62 // 4.5 Hudební koncept Carla Orffa využití u žáků s kombinovaným postižením 63 // 4.6 Hudebně pohybové činnosti v základní škole speciální ...64 // 4.7 Metodologie výzkumného šetření...65 // 4.7.1 Průběh a interpretace lekci- vlastni šetření...67 // 4.7.2 Závěr výzkumného šetření...74 // Závěr...76 // Summary...77 // Literatura...78 // Rejstříky...89 // Přílohy...92 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC