Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.6) Půjčeno:13x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka ; v Praze : Národní archiv, 2012
569 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7432-253-2 (Paseka ; brož.)
ISBN 978-80-7469-006-8 (Národní archiv ; brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 485-546, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000241507
Úvod 9 // Kapitola první, jež počíná od kolébky a končí starosvětsky -svatbami 1878-1905 19 // „Měl jsem překrásné mládí" (20) Na „heroické" univerzitě čili Hledání živého Mistra (29) Mladý vědec se představuje (35) „Poslední obrozenec" ve vichru moderny (4Ó) Nevěstu ? oltáři vede - mizogyn? (50) // Kapitola druhá, ve které sledujeme první velké výboje mladého vědce 1905-1914 63 // Pod křídly alma mater (63) Pryč od husitské epochy (67) Vědec a kritik v říši hudby (69) S F. X. Šaldou v České kultuře (73) Spor o smysl českých dějin (76) Hudební spory aneb „Moci si v houfu zaštěkati" (81) // V Nejedlého hudební „sektě" (94) Přednosta domácnosti v pokušení (101) // Kapitola třetí, ve které se svět ocitne ve víru Velké války 1914-1918 109 // f ¦ ? . - // Loajálním poddaným Jeho Veličenstva? (109) Lásky a nelásky ve světě hudby (112) „Nejedlý jde s Janáčkem!"... anebo proti němu? (116) Přístav jménem Smetana (124) Historik vábený politikou (129) Mezi blízkými a vzdalujícími se (134) // Kapitola čtvrtá, v níž kráčíme od Prezidenta Osvoboditele ke „karlínským klukům“ // 1918-1929 141 // Suková aféra aneb „Závistivý zeměplaz" útočí (142) Válka profesorů - // V pokrokové straně a v Realistickém klubu (146) S bezradnými - // V Socialistické společnosti (149) Mezi Masarykem a Marxem - Lidé ve Varu (152) Čas účtování v českém dějepisectví čili
Troška hořkého // a trpkého (168) Hudební kritik aneb „Pomáhat těm, kdož hledají" (174) Ve službě Mistru Bedřichu Smetanovi (180) Hvězda z Východu aneb Záhady „říše mimo svět" (186) V kruhu blízkých (194) // Kapitola pátá, ve které // se demokracie noří do soumraku 1929-1939 207 // Ve službách bohyně Kleió - Vědec, publicista a učitel (207) // TGM: „Na Nejedlého jsem opravdu zvědav - komunista, že má zájem ve mně..." (217) Zajatec veřejného působení (224) Malá vlast - Litomyšl (233) „Nová krev" v československo-sovětských vztazích (242) Skutečná krev mezi Prahou a Moskvou (250) Kolik Marií? aneb „Z ukřižování vzejde vzkříšení" (256) // Kapitola šestá, ve které je náš hrdina Stalinovým hostem 1939-1945 269 // Nutno se zařadit (271) „Setkali jsme se prvně s takovým učencem" aneb Mezi katedrou a - šibenicí? (278) Apoštolem slovanství (288) Vzkazy domovu (292) Mezi třemi věžemi - Gottwaldem, Benešem a Stalinem (296) Život v české komunitě - Lidé s rozbolavělou duší (301 ) Až na dno bolesti, až na vrchol moci (312) // Kapitola sedmá, v níž „poslední husita“ odchází a vrací se svižné pimprle 1945-1962 319 // V rolích obnovitele, těšitele a mstitele (320) Nový smysl českých dějin čili O dědictví komunistů (326) Na kapitánském můstku aneb Doživotní ministr (333) Dotyky s vědou aneb Kašpárek kontra Friedrich Nietzsche (347) Majitel hlasu rozumu, či zhoubce
kultury? (359) Masaryk -Masaryk? (376) Pán světa v hnědém velbloudím kabátku (379) // Před branou věčnosti - „Všechno mě opouští" (403) // „Nezemřu zcela“ aneb Druhý život Zdeňka Neiedlého ímísto závěru) // 409 // Přílohy 431 // Základní životopisná data Zdeňka // Nejedlého 433 // Obrazová příloha 441 // Seznam bytů Zdeňka Nejedlého 481 // Soupis pramenů a použité literatury 483 // Seznam zkratek 541 // Původ vyobrazení 545 Jmenný rejstřík 549 Abstract 567
(OCoLC)829661370
cnb002427144

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC