Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, c2009
xiv, 507 s. : il. (některé barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-637-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. [409]-495 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
000242201
1. Definice osteoporózy -- 1.1. Rozbor užívaných definic -- 1.2. Omezení současné definice osteoporózy -- 1.3. Etiologie -- 1.4. Patogeneze -- 1.4.1. Základní patogenetické mechanismy -- 1.4.2. Klíčová role estrogenu -- 1.4.3. Vápník, vitamin D a parathormon -- 1.4.4. Aktivátor receptoru NF-kB, jeho ligand a osteoprotegerin -- 1.4.5. Lokální a systémové růstové faktory -- 1.4.6. Cytokiny, prostaglandiny NO a leukotrieny -- 1.4.7. Kolagen, leptin a nervové dráhy -- 1.5. Klasifikace a klinické dělení osteoporózy -- 2. Anatomie a funkce kosti -- 2.1. Anatomie -- 2.2. Funkce a vlastnosti -- 2.3. Kostní buňky -- 2.4. Jednotky kostní remodelace -- 2.5. Regulace kostní remodelace -- 3. Rizikové faktory -- 3.1. Vývoj kostní hmoty a skeletu v průběhu života -- 3.2. Přehled rizikových faktorů -- 3.3. Stanovení prognózy -- 3.3.1. Kvantifikace kostního minerálu -- 3.3.2. Předchozí zlomeniny -- 3.3.3. Rizikové faktory nezávislé na kostní hmotě -- 3.3.4. Míra ztráty kosti -- 3.4. Stanovení rizikových faktorů -- 3.4.1. Denzita kostního minerálu -- 3.4.2. Zlomenina v anamnéze -- 3.4.3. Vek -- 3.4.4. Další závažné rizikové faktory -- 3.5. Identifikace osob s vysokým rizikem osteoporotických zlomenin -- 4. Diagnostika -- 4.1. Klinická symptomatologie -- 4.2. Cíle a úskalí diagnostiky osteoporózy -- 4.3. Anamnéza a fyzikální vyšetření -- 4.4. Radiografické posuzování denzity obratlů -- 4.4.1. RTG vyšetření --
4.4.2. Posuzování deformit obřadových těl a kyčle -- 4.5. Metody založené na absorpciometrii -- 4.5.1. Jednofotonová absorpciometrie -- 4.5.2. Dvoufotonová absorpciometrie -- 4.5.3. Dvouenergiová rentgenová absorpciometrie -- 4.6. Kvantitativní výpočetní tomografie -- 4.7. Kvantitativní magnetická rezonance -- 4.8. Ultrazvuková denzitometrie -- 5. Základní principy absorpciometrie a technika měření -- 5.1. Základní principy jednofotonové absorpciometrie -- a dvouenergiové rentgenové absorpciometrie -- 5.2. Provádění DXA skenů -- 5.3. Předozadní projekce páteře -- 5.4. Proximální femur -- 5.5. Předloktí -- 5.6. Celotělový sken -- 5.7. Bočný sken páteře -- 5.8. Vertebrální morfometrie -- 5.9. Další využití DXA -- 5.10. Opakování skenů -- 5.11. Srovnání s normativními údaj i -- 5.12. Archivování údajů -- 5.13. Monitorování DXA skenerů a minimalizace chyb -- 5.14. Obměna přístroj e a vybavení -- 6. Laboratorní vyšetření -- 6.1. Základní biochemické vyšetření -- 6.2. Stanovení minerálů v séru -- 6.3. Stanovení minerálů v moči -- 6.4. Kalciotropní hormony -- 6.4.1. Parathormon -- 6.4.2. Peptid podobný parathormonu -- 6.4.3. Kalcitonin -- 6.4.4. Metabolity vitaminu D -- 6.4.5. 25(OH) vitamin D -- 6.4.6. 1,25-dihydroxyvitamin D (kalcitriol) -- 6.4.7. Klinický význam metabolitů vitaminu D -- 6.5. Markery kostního obratu -- 6.5.1. Markery kostní formace -- 6.5.2. Markery kostní resorpce -- 6.6.
Kostní obrat u starších jedinců a pacientů se zlomeninou v oblasti proximálního femuru -- 7. Speciální vyšetření a techniky -- 7.1. Kostní biopsie a histomorfometrie v klinické praxi -- 7.1.1. Systém přestavby kostí -- 7.1.2. Zacházení se vzorky -- 7.1.3. Indikace pro kostní biopsii -- 7.1.4. Dostupnost kostní histomorfometrie -- 7.2. Scintigrafie -- 7.2.1. Technika kostního vyšetření -- 7.2.2. Scintigrafická diagnóza metabolického onemocnění kostí -- 7.2.3. Skeletální scintigrafie při osteoporóze -- 7.2.4. Skeletální scintigrafie při osteomalacii a křivici -- 7.2.5. Skeletální scintigrafie u dalších metabolických kostních onemocnění -- 8. Indikace k vyšetření DXA a k medikamentózní léčbě -- 8.1. Indikace k vyšetření DXA -- 8.2. Indikace k léčbě -- 8.2.1. Ženy s osteoporózou nebo osteopenií se zlomeninami -- 8.2.2. Ženy s osteoporózou bez zlomenin -- 8.2.3. Ženy s osteopenií a ženy s normální BMD -- 8.2.4. Význam rizikových faktorů -- 8.2.5. Význam markem kostní remodelace -- 8.2.6. Kdy s léčbou začít -- 8.2.7. Které léky používat -- 9. Prevence -- 9.1. Obecná pravidla zdravé výživy -- 9.2. Dostatečný příjem minerálů -- 9.3. Dostatek vitaminů -- 9.4. Ochrana páteře -- 9.5. Pravidelná pohybová aktivita -- 9.6. Zákaz kouření -- 9.7. Snížení příjmu látek negativně ovlivňujících metabolismus kostí -- 9.8. Ideální hmotnost -- 9.9. Léčiva a choroby zvyšující kostní
ztrátu -- 10. Farmakoterapie -- 10.1. Vápník -- 10.2. Vitamin D -- 10.3. Hořčík -- 10.4. Fosfor -- 10.5. Hormonální substituční terapie -- 10.6. Selektivní modulátory estrogenních receptorů a selektivní estrogenní regulátory tkáňové aktivity -- 10.7. Bisfosfonáty -- 10.7.1. Alendronát -- 10.7.2. Risedronát -- 10.7.3. Ibandronát -- 10.7.4. Zoledronát -- 10.8. Kalcitonin -- 10.9. Stroncium ranelát -- 10.10. Parathormon -- 10.11. Testosteron a anabolické steroidy -- 10.12. Natrium fluorid -- 10.13. Preparáty ve vývoji -- 11. Jednotlivé typy osteoporózy a způsoby léčby -- 11.1. Postmenopauzální osteoporóza -- 11.2. Glukokortikoidy indukovaná osteoporóza -- 11.3. Mužská osteoporóza -- 11.4. Komplexní regionální bolestivý syndrom -- 11.5. Adjuvantní léčba metastatického postižení skeletu, tumorem indukované hyperkalcémie -- 11.6. Hyperparathyreóza -- 11.7. Hypoparathyreóza -- 11.8. Renální osteopatie -- 11.9. Posttransplantační osteoporóza -- 11.10. Pagetova kostní choroba -- 11.11. Dětská osteoporóza -- 11.12. Osteoporóza u poruch pojiva -- 11.12.1. Juvenilní idiopatická osteoporóza -- 11.12.2. Osteogenesis imperfecta -- 11.12.3. Marťanův syndrom -- 11.12.4. Ehlersův-Danlosův syndrom -- 11.13. Prchavá (přechodná, tranzientní) osteoporóza -- 11.14. Gorhamův-Stoutův syndrom -- 11.15. Osteomalacie -- 12. Nefarmakologické přístupy v léčbě osteoporózy a jejích komplikací -- 12.1. Rehabilitace -- 12.2.
Léčba osteoporotickych zlomenin -- 12.2.1. Zlomeniny kyčle -- 12.2.2. Zlomeniny obratlových těl -- 12.2.3. Zlomeniny ruky a ostatní zlomeniny -- 13. Osteoporóza a bolest -- 13.1. Analgetická léčba -- 13.2. Doplňující medikace -- 13.3. Bolesti zad, léčba a prevence -- 14. Kvalita života pacientů s osteoporózou
(OCoLC)614287298
cnb002087447

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC