Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 03.04.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:14x 
BK
Encyklopedie
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2013
283 s. : barev. il. ; 21 cm + 1 CD audio

objednat
ISBN 978-80-200-2173-1 (váz.)
Atlas
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 271-272 a rejstříky
000242230
Předmluva...9 // Seznam používaných zkratek...10 // Obecná část...11 // Morfologie dospělců...11 // Morfologie vývojových stadií...16 // Potravní biologie...20 // Rozmnožování a vývoj...20 // Makropterie a fázový polymorfismus...23 // Stridulace...24 // Obranné reakce...27 // Predátoň a parazité rovnokřídlého hmyzu...28 // Obývané biotopy...30 // Rozšíření rovnokřídlého hmyzu v ČR...41 // Ohrožení a ochrana...45 // Jak studovat rovnokřídlé...47 // Klasifikace...49 // České názvosloví...51 // Determinace...52 // Rovnokřídlí fauny ČR...54 // Klíče ? určování...59 // Přehled druhů fauny ČR...75 // Kobylka křídlatá - Phaneroptera falcata...76 // Kobylka malá - Phaneroptera nana...78 // Kobylka bělopruhá - Leptophyes albovittata...80 // Kobylka Boscova - Leptophyes boscii...82 // Kobylka tečkovaná - Leptophyes punctatissima...84 // Kobylka smrková - Barbitistes constrictus...86 // Kobylka pestrá - Barbitistes serricauda...88 // Kobylka Kraussova - Isophya kraussi...90 // Kobylka pieninská - Isophya pienensis...92 // Kobylka samobřezí - Poecilimon intermedius...94 // Kobylka zavalitá - Polysarcus denticauda...96 // Kobylka dubová - Meconema thalassinum...98 // Kobylka jižní - Meconema meridionale...100 // Kobylka mokřadní - Conocephalus dorsalis...102 // Kobylka dlouhokřídlá - Conocephalus fuscus...104 // Kobylka kuželohlavá - Ruspolia nitidula...106 // Kobylka cvrčivá - Tettigonia cantans...108 // Kobylka černotrnná - Tettigonia caudata...110 // Kobylka zelená - Tettigonia viridissima...112 // Kobylka hnědá - Decticus verrucivorus...114 // Kobylka šedá - Platycleis albopunctata...116 // Kobylka písečná - Platycleis montana...118 // Kobylka stepní - Platycleis veyseli...120 // Kobylka dvoubarvá - Metrioptera bicolor...122 // Kobylka krátkokřídlá - Metrioptera brachyptera...124 //
Kobylka luční - Metrioptera roeselii...126 // Kobylka bezkřídlá - Pholidoptera aptera...128 // Kobylka křovištní - Pholidoptera griseoaptera...130 // Kobylka sága - Saga pedo...132 // Kobylka révová - Ephippiger ephippiger...134 // Koník skleníkový - Diestrammena asynamora...136 // Koník jeskynní - Troglophilus neglectus...138 // Krtonožka obecná - Gryllotalpa gryllotalpa...140 // Cvrčík mravenčí - Myrmecophilus acervorum...142 // Cvrček lesní - Nemobius sylvestris...144 // Cvrček pobrežní - Pteronemobius heydenii...146 // Cvrček polní - Gryllus campestris...148 // Cvrček domácí - Acheta domestica...150 // Cvrček jižní - Eumodicogryllus bordigalensis...152 // Cvrček malý - Modicogryllus frontalis...154 // Cvrčivec révový - Oecanthus pellucens...156 // Pacvrček písečný - Xya variegata...158 // Marše suchobytná - Tetrix bipunctata...160 // Marše panonská - Tetrix bolivah...162 // Marše písečná - Tetrix ceperoi...164 // Marše obecná - Tetrix subulata...166 // Marše tenkorohá - Tetrix tenuicornis...168 // Marše pobřežní - Tetrix tuerki...170 // Marše lesní - Tetrix undulata...172 // Saranče vlašská - Calliptamus italicus...174 // Saranče Naavova - Pseudopodisma naqyi...176 // Saranče horská - Miramella alpina...178 // Saranče vrzavá - Psophus stridulus...180 // Saranče modrokřídlá - Oedipoda caerulescens...182 // Saranče německá - Oedipoda germanica...184 // Saranče blankytná - Sphingonotus caerulans...186 // Saranče slaništní - Aiolopus thalassinus...188 // Saranče černopruhá - Mecostethus parapleurus...190 // Saranče mokřadní - Stethophyma grossum...192 // Saranče zlatavá - Chrysochraon dispar...194 // c // Saranče zlatozelená - Euthystira brachyptera...196 // Saranče písečná - Dociostaurus brevicollis...198 // Saranče červenořitná - Omocestus haemorrhoidalis...200 //
Saranče žlutořitná - Omocestus petraeus...202 // Saranče rudonohá - Omocestus rufipes...204 // Saranče zelená - Omocestus viridulus...206 // Saranče drobná - Stenobothrus crassipes...208 // Saranče skalní - Stenobothrus eurasius...210 // Saranče čárkovaná - Stenobothrus lineatus...212 // Saranče černoskvrnná - Stenobothrus nigromaculatus...214 // Saranče malá - Stenobothrus stigmaticus...216 // Saranče bělorohá - Gomphocerippus rufus...218 // Saranče kyjorohá - Myrmeleotettix maculatus...220 // Saranče širokokřídlá - Chorthippus apricarius...222 // Saranče měnlivá - Chorthippus biguttulus...224 // Saranče dlouhokřídlá - Chorthippus brunneus...226 // Saranče štíhlá - Chorthippus mollis...228 // Saranče tmavá - Chorthippus pullus...230 // Saranče lesní - Chorthippus vagans...232 // Saranče bělopruhá - Chorthippus albomarginatus...234 // Saranče luční - Chorthippus dorsatus...236 // Saranče vlhkomilná - Chorthippus montanus...238 // Saranče obecná - Chorthippus parallelus...240 // Saranče páskovaná - Euchorthippus declivus...242 // Saranče slámová - Euchorthippus pulvinatus...244 // Druhy vyhynulé, zavlékané a druhy s potenciálním výskytem...246 // Kobylka karpatská - Isophya camptoxypha...248 // Kobylka širočelá - Isophya costata...248 // Kobylka balkánská - Isophya modestior...250 // Kobylka hladká - Gampsocleis glabra...250 // Kobylka bělolemá - Pholidoptera fallax...252 // Cvrček stepní - Melanogryllus desertus...252 // Pacvrček Pfaendlerův - Xya pfaendleri...254 // Saranče egyptská - Anacridium aegyptium...254 // Saranče pustinná - Schistocerca gregaria...256 // Saranče modronohá - Podisma pedestris...256 // Saranče růžovokřídlá - Odontopodisma decipiens...258 // Saranče uherská - Acrida ungarica...258 // Saranče stěhovavá - Locusta migratoria...260 //
Saranče zelenokřídlá - Oedaleus decorus...260 // Saranče proměnlivá - Celes variabilis...262 // Saranče suchomilná - Arcyptera microptera...262 // 7 // Saranče pestrá - Arcyptera fusca...264 // Saranče cvrčivá - Stenobothrus rubicundulus...264 // Saranče jižní - Chorthippus dichrous...266 // Saranče bélonohá - Chorthippus oschei...266 // Oscilogramy vyhynulých druhů a druhů s potenciálním výskytem... 268 // Adresy autorů...270 // Literatura...4...271 // Slovníček používaných odborných termínů...273 // Rejstřík latinských jmen rovnokřídlých...275 // Rejstřík českých jmen rovnokřídlých... 278 // Přehled audionahrávek stridulaci rovnokřídlého hmyzu...281

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC