Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.3) Půjčeno:98x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
248 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4369-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-8186-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8187-7 (online ; epub)
Pedagogika
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografie a rejstříky
Určeno studentům oborů v oblasti pedagogických věd a psychologie na SŠ i VŠ, začínajícím pedagogům, poradenským a školním psychologům, učitelům 1. i 2. stupně a rodičům a prarodičům dětí se specifickými poruchami učení a chování
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000242645
OBSAH // POUŽITÉ IKONY...9 // ÚVOD... 11 // 1. ŠPECIFICKÉ PORUCHY UČENÍ A CHOVÁNÍ... 13 // 1.1 Historický vývoj specifických poruch učení ... 13 // 1.1.1 Historický vývoj specifických poruch učení v zahraničí... 13 // 1.1.2 Historický vývoj specifických poruch učení u nás ... 15 // 1.2 Historický vývoj specifických poruch chování... 18 // 1.3 Specifické poruchy učení - charakteristika... 21 // 1.3.1 Přehled symptomů specifických poruch učení... 25 // 1.3.2 Druhy specifických poruch učení...26 // 1.4 Specifické poruchy chování - charakteristika ... 34 // 1.4.1 Pojmy LMD a ADHD ... 34 // 1.4.2 Přehled symptomů specifických poruch chování...40 // 1.5 Současný systém péče o žáky se specifickými poruchami učení a chování... 41 // 1.5.1 Školy...41 // 1.5.2 Pedagogicko-psychologické poradny...42 // 1.5.3 Speciálnépedagogická centra ...43 // 1.5.4 Střediska výchovné péče...44 // 1.5.5 Dys-centra...44 // 1.5.6 Zdravotnictví...44 // 1.5.7 Soukromý sektor...45 // 2. DIAGNOSTIKA ...47 // 2.1 Úvod do problematiky diagnostiky...47 // 2.2 Druhy diagnostiky...48 // 2.3 Typy diagnostiky ...49 // 2.4 Diagnostický proces ...49 // 2.4.1 Východiska diagnostického procesu ...49 // 2.4.2 Vstupní diagnostika - anamnéza... 50 // 2.4.3 Diagnostické metody... 51 // 2.4.4 Diagnostika specifických poruch učení a chování... 62 // 2.4.5 Diagnostika specifických poruch učeni a chování na základní škole // učitelem...
65 // 6 / SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA V PRAXI // 3. KOMUNIKACE VE ŠKOLNÍ A RODINNÉ EDUKACI ...73 // 3.1 Komunikace ve škole...73 // 3.2 Teorie sepětí školy a rodiny...74 // 3.2.1 Faktory ovlivňující komunikaci rodič-učitel-zák ... 76 // 3.2.2 Mediace — podpora komunikace ve školní edukaci ... 84 // 3.3 Podpora společných prožitků a komunikace v rodinné edukaci... 83 // 3.3.1 Oblasti podpory... 86 // 3.3.2 Podpora interakcí v rodině ze strany veřejně činných organizací. 91 // 4. ZPŮSOBY PRÁCE S DĚTMI SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI // UČENÍ A CHOVÁNÍ ...95 // 4.1 Rehabilitace... 96 // 4.2 Kompenzace... 97 // 4.3 Terapie ... 98 // 4.3.1 Neuropsyekologická terapie dyslexic... 98 // 4.3.2 Kognitivně-behaviorální terapie... 100 // 4.3.3 Psychoanalytička psychoterapie... 101 // 4.3.4 Rodinná terapie... 102 // 4.3.5 Další druhy terapeutických postupu... 104 // 5. NÁPRAVNÉ (REEDUKAČNÍ) PROGRAMY... I37 // 5.1 Percepčně-motorická nápravná cvičení ... 141 // 5.2 MAXÍK... !42 // 5.3 HYPO...142 // 5.4 Feuersteinova metoda ... I43 // 5.5 Programy Kuncové ... I43 // 5.5.1 KUPREV...143 // 5.5.2 KUMOT... 143 // 5.5.3 KUPOZ... 144 // 5.5.4 KUPUB... 143 // 5.5.5 KUKUČ... 145 // 5.6 Trénink jazykových schopností podle D. B. Efkonina - V Krajině // slov a hlásek... I45 // 5.7 Já na to mám... I45 // 5.8 Využití informačních technologií v nápravných programech... 146 // 5 8.1 Počítačové reedukačníprogramy... 147 // 6. NÁPRAVNÉ (REEDUKAČNÍ)
POMŮCKY... 159 // 6.1 Zraková percepce... 160 // 6.2 Sluchová percepce ... 162 // 6.3 Pozornost ... 163 // 6.4 Motorika, jemná motorika, grafomotorika ... 166 // 6.5 Pravolevá orientace... I7O // OBSAH / 7 // 6.6 Matematické představy... 171 // 6.7 Další pomůcky pro reedukaci a výuku dětí se specifickými poruchami // učení a chování... 174 // 7. EDUKAČNÍ TECHNIKY PODPORUJÍCÍ OSOBNOSTNÍ ROZVOJ U DĚTÍ SE SPECIFICKÝMI PORUCHAMI UČENÍ // A CHOVÁNÍ ... 183 // 7.1 Pozitivní scénář života ... 183 // 7.2 Profil mé osobnosti... 183 // 7.3 Videotrénink interakcí... 188 // 7.4 Skupiny osobnostního a sociálního rozvoje... 189 // 7.4.1 Cílové kompetence ve skupinách osobnostního rozvoje ... 190 // 7.4.2 Metody rozvoje kompetencí ... 190 // 7.4.3 Vrstevnické skupiny... 193 // 7.5 Režimová opatření... 193 // 7.6 Neurolingvistické programování... 194 // 8. RELAXAČNÍ TECHNIKY... 197 // 8.1 Základní relaxační techniky... 197 // 8.2 Základní relaxační polohy ... 200 // 8.3 Relaxační postupy a techniky... 201 // 8.3.1 Relaxace na bázi dechových cvičení... 201 // 8.3.2 Autogenní trénink — relaxační technika podle Schultze... 203 // 8.3.3 Jacobsonova metoda — metoda progresivní relaxace... 204 // 8.3.4 Alexandrova technika ... 205 // 8.3.5 Benso nova relaxační odpověď... 205 // 8.3.6 Aromaterapie ... 206 // 8.3.7 Bodová relaxace... 206 // 8.3.8 Sofrologická technika — tělesná relaxace... 207 // 8.3.9 Couéismus
(čti kuéismus) ... 207 // 8.3.10 Psychowalkman...207 // 8.3.11 EEG Biofeedback ...208 // 8.4 Kdy je cvičení relaxačních technik nevhodné?... 211 // 9. MASÁŽ JAKO PROSTŘEDEK RELAXACE...213 // 9.1 Automasáž obličeje a hlavy ...214 // 9.2 Míčková facilitace - míčkování... 215 // 9.2.1 Základní mechanismus účinku... 216 // 9.3 Reflexologie...217 // SLOVNÍČEK POJMŮ...219 // LITERATURA...225 // 8 / SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA V PRAXI // SHRNUTÍ...237 // SUMMARY ...239 // JMENNÝ REJSTŘÍK... 241 // VĚCNÝ REJSTŘÍK...243 // AUTORKY PUBLIKACE ... 247
(OCoLC)829661597
cnb002430490

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC