Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:36x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2008
248 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2071-4 (brož.)
Monografie
Nad názvem: Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 215-222
Určeno pro psychology, speciální pedagogy, sociální pracovníky
Anglické resumé
000242674
TEORETICKÁ ČÁST -- 1 Mentální retardace -- 1.1 Historie pojmu mentální retardace -- 1.2 Definice mentální retardace -- 1.3 Četnost mentální retardace -- 1.4 Etiologie mentální retardace -- 1.5 Diferenciální diagnostika -- 1.6 Specifika osobnosti člověka s mentální retardací -- 1.7 Sebeurčení osob s mentální retardací -- 2 Člověk s mentální retardací v období dospívání a mladé dospělosti -- 2.1 Časové vymezení jednotlivých etap -- 2.2 Pubescence základní charakteristika -- 2.3 Pubescence u jedinců s mentální retardací -- 2.4 Adolescence základní charakteristika -- 2.5 Adolescence u jedinců s mentální retardací -- 2.6 Mladá dospělost základní charakteristika -- 2.7 Mladá dospělost u jedinců s mentální retardací -- 3 Dospívající s mentální retardací v rodině a sociálních službách -- 3.1 Rodina, stručná definice a její funkce -- 3.2 Dospívající s mentální retardací v rodině -- 3.3 Dospívající s mentální retardací v sociálních službách -- 3.3.1 Osobní asistence -- 3.3.2 Podporované zaměstnávání -- 3.3.3 Chráněné zaměstnávání -- 3.3.4 Podpora samostatného bydlení -- 3.3.5 Ústavy sociální péče -- 3.3.6 Centra denních služeb -- 3.3.7 Skupiny sebeobhájců -- 3.3.8 Občanská advokacie -- VÝZKUMNÁ ČÁST -- 4 Formulace problémů -- 4.1 Problémy při výzkumu osob s mentální retardací -- 4.2 Východiska výzkumu osob s mentální retardací -- 5 Cíl výzkumu a výzkumné
otázky -- 6 Design výzkumu -- 6.1 Typ výzkumu -- 6.2 Metody získávání dat -- 6.3 Bližší popis metod SDS a FAST -- 6.3.1 Škála sebeurčení SDS -- 6.3.2 Test rodinného systému FAST -- 6.4 Metody zpracování a analýzy dat -- 7 Výzkumný soubor -- 7.1 Výběr výzkumného souboru -- 7.2 Popis výzkumného souboru -- 7.3 Životní příběhy k představení účastníků rozhovoru -- 7.3.1 Účastník výzkumu 1 -- 7.3.2 Účastník výzkumu 2 -- 7.3.3 Účastnice výzkumu 3 -- 7.3.4 Účastnice výzkumu 4 -- 7.3.5 Účastník výzkumu 5 -- 7.3.6 Účastnice výzkumu 6 -- 7.3.7 Účastník výzkumu 7 -- 7.3.8 Účastnice výzkumu 8 -- 7.3.9 Účastník výzkumu 9 -- 7.3.10 Účastník výzkumu 10 -- 8 Výsledky analýzy získaných údajů -- 8.1 Náročně zvladatelné chování, prožívání dospívání I já se měním! -- 8.2 Vyrovnávání se s postižením Proč na mě tak divně koukáte? -- 8.3 Problémy osob s mentální retardací v období dospívání -- 8.3.1 Trávení volného času S kým a jak mám vyplnit -- svůj čas? -- 8.3.2 Dovednosti pro život V čem potřebuji podporu? -- 8.3.3 Nácvik dovedností pro život Jak mě můžete podpořit v učení? -- 8.3.4 Sexualita v období dospívání a dospělosti Chci také -- s někým chodit! -- 8.4 Pojetí dospělosti Co dělá dospělého dospělým? -- 8.5 Situace v rodině z pohledu dospívajících s mentální retardací -- 8.6 Sebeurčení účastníků rozhovoru -- 9 Zodpovězení výzkumných
otázek -- 9.1 Jak osoby s mentální retardací prožívají své dospívání? -- 9.2 Jak se osoby s mentální retardací vyrovnávají -- se svým postižením? -- 9.3 S jakými problémy se dospívající s mentální retardací nejčastěji setkávají? -- 9.4 V jakých oblastech svého života potřebují dospívající -- s mentální retardací podporu a jakou podporu si přejí? -- 9.5 Jak osoby s mentální retardací definují pojem a rozumí pojmu „dospělost"? -- 9.6 Jak vnímají osoby s mentální retardací situaci své rodině -- v období dospívání? -- 10 Diskuse -- 10.1 Diskuse o metodě -- 10.2 Diskuse o výsledcích výzkumu -- 10.3 Podněty pro praxi -- 11 Závěry výzkumu -- Přílohy 225 -- 1. Škála měření míry podpory Experimentální verze, pracovní překlad 226 -- 2. Škála sebeurčení 232 -- 3. Otázky pro rozhovory 245 -- 4. Abstrakt a klíčová slova 248
(OCoLC)316677973
cnb001833691

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC