Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.07.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27.7) Půjčeno:83x 
BK
1. vyd.
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011
211 s. : il. (některé barev.), portréty ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-244-2486-6 (brož.)
Učebnice
Dotisk 2014
Obsahuje bibliografii na s. 206-207 a rejstřík
000242676
1 Diagnostika nemocí pohybového aparátu / Jiří Gallo -- 1.1 Fáze diagnostického procesu -- 1.2 Obecné poznámky k diagnostice nemocí, poruch a vad pohybového ústrojí -- 1.3 Zvláštnosti klinického vyšetřování v ortopedii -- 1.4 Laboratorní vyšetření -- 1.5 Zobrazovací metody -- 1.6 Spolupráce s dalšími obory -- 2 Zobrazovací metody používané v ortopedii / Zbyněk Tüdös, Jiří Gallo, Milan Kamínek -- 2.1 Základní definice -- 2.2 Obecné zásady -- 2.3 Žádanka na vyšetření zobrazovacími metodami -- 2.4 Radiologické pojmy a názvosloví -- 2.5 Prostý RTG snímek -- 2.6 Kontrastní vyšetření používané v ortopedii -- 2.7 Výpočetní tomografie (CT) -- 2.8 Magnetická rezonance (MR) -- 2.9 Ultrazvuk Uz; -- 2.10 Radionuklidová vyšetření -- 3 Přehled základních operačních léčebných metod / Jiří Gallo -- 3.1 Extraartikulární výkony v ortopedii -- 3.2 Výkony zachovávající postižený kloub -- 3.3 Výkony, při nichž se postižený kloub odstraňuje -- 4 Hodnocení výsledků léčby v ortopedii / Jiří Gallo -- 4.1 Základní postupy v hodnocení výsledků -- 4.2 Kdy začínáme s hodnocením léčby? -- 4.3 Kdo měří výsledek léčebné intervence? -- 5 EBM a ortopedie / Jiří Gallo -- 5.1 „Evidence-based" klinická praxe -- 5.2 Průnik EBM a ortopedie -- SPECIÁLNÍ ČÁST -- 6 Dětská ortopedie / Jiří Gallo, Petr Kamínek -- 6.1 Klinické vyšetření dětského pacienta -- 6.2 Obecné zásady terapie
-- 6.3 Vrozené vady končetin a systémové nemoci skeletu -- 6.4 Vývojová dysplazie kyčle (VDK) -- 6.5 Perthesova nemoc -- 6.6 Coxa vara adolescentium (CVA) -- 6.7 Neurogenní vady a nemoci pohybového aparátu -- 6.7.1 Dětská mozková obrna (DMO) -- 6.8 Vady a nemoci dětské nohy -- 6.8.1 Vrozené vady dětské nohy -- 6.8.1.1 Pes equinovarus congenitus (PEC; noha kososvislá) -- 6.8.1.2 Ostatní vrozené vady nohy -- 6.8.2 Dětská plochá noha (Pes planovalgus) -- 6.9 Aseptické kostní nekrózy -- 7 Sportovní ortopedie / Radim Kalina, Radomír Holibka, Jiří Gallo -- 7.1 Sportovní problematika kolena -- 7.1.1 Diagnostika -- 7.1.2 Poranění vazů -- 7.1.2.1 Poranění předního zkříženého vazu -- 7.1.2.2 Poranění zadního zkříženého vazu -- 7.1.2.3 Poranění obou zkřížených vazů -- 7.1.2.4 Poranění postranních vazů -- 7.1.2.5 Luxace kolenního kloubu -- 7.1.3 Poranění menisků -- 7.1.4 Poškození kloubní chrupavky -- 7.1.4.1 Úrazové defekty chrupavky -- 7.1.4.2 Netraumatické léze kloubní chrupavky -- 7.1.4.3 Dissekující osteochondróza kondylů femuru -- 7.1.4.4 Jednotlivé přístupy k léčbě poškozené kloubní chrupavky -- 7.1.5 Nemoci femoropatelárního kloubu -- 7.1.5.1 Chondropatie pately -- 7.1.5.2 Osteochondrální zlomeniny pately -- 7.1.5.3 Femoropatelární artróza -- 7.1.5.4 Luxace pately -- 7.2 Sportovní problematika ramenního kloubu -- 7.2.1 Diagnostika poruch ramenního kloubu -- 7.2.2 Impingement syndrom a ruptury
rotátorové manžety -- 7.2.3 Instabilita ramenního kloubu -- 7.2.4 Adhezivní kapsulitida (syndrom zmrzlého ramene) -- 7.2.5 Glenohumerální artróza -- 7.2.6 Akromioklavikulární instabilita -- 7.2.7 Stemoklavikulární instabilita -- 7.3 Sportovní problematika svalů a šlach -- 7.3.1 Postižení svalů -- 7.3.2 Onemocnění šlach -- 7.3.2.1 Nemoci Achillovy šlachy (achillodynie entezopatie Achillovy šlachy) -- 7.3.2.2 Entezopatie radiálního epikondylu (tenisový loket) -- 7.3.2.3 Entezopatie ulnárního epikondylu (oštěpařský, golfový loket) -- 7.3.2.4 Tendinóza/entezopatie adduktorů kyčle (tzv. bolestivé tříslo) -- 7.3.2.5 Tendinóza proximálního úponu m. rectus femoris -- 7.3.2.6 Skokanské koleno (Jumper’s knee), tendinóza ligamentum patellae/ šlachy m. quadriceps femoris -- 7.3.2.7 Tendinopatie v oblasti zápěstí a ruky -- 8 Degenerativní kloubní onemocnění / Jiří Gallo -- 8.1 Epidemiologie -- 8.2 Etiopatogeneze -- 8.3 Diagnostika -- 8.4 Klasifikace -- 8.5 Terapie -- 8.6 Nekróza kosti jako příčina rychlého rozvoje osteoartrózy -- Vady a nemoci páteře / Jiří Gallo, Jaroslav Pilný -- 9.1 Poznámky k anatomii páteře -- 9.2 Funkce a biomechanika páteře -- 9.3 Epidemiologie nemocí páteře -- 9.4 Diagnostika vad a nemocí páteře -- 9.5 Terapie -- 9.6 Vrozené vady páteře -- 9.6.1 Asimilace atlasu -- 9.6.2 Os odontoideum -- 9.6.3 Klippel-Feilův syndrom -- 9.6.4 Spina bifida -- 9.6.5 Torticollis (coput obstipum) -- 9.7 Skoliózy
-- 9.7.1 Idiopatická skolióza -- 9.7.2 Kongenitální skolióza -- 9.7.3 Skolióza při neurofibromatóze -- 9.8 Hyperkyfózy -- 9.8.1 Scheuermannova choroba (juvenilní hyperkyfóza) -- 9.8.2 Posturální kyfóza (vadné držení/postavení tělo) -- 9.9 Degenerativní onemocnění páteře -- 9.9.1 Spondylóza -- 9.9.2 Spondylartróza -- 9.9.3 Výhřez (herniace) meziobratlové ploténky -- 9.9.4 Forestiérova choroba (spondylosis hyperostotico) -- 9.10 Stenóza páteřního kanálu -- 9.11 Spondylolýza -- 9.12 Spondylolistéza -- 9.13 Postižení páteře u systémových zánětlivých onemocnění -- 9.13.1 Revmatoidní artritida páteře -- 9.13.2 Ankylozující spondylitida (morbus Bechtěrev) -- 9.14 Spondylodiscitidy -- 9.15 Osteoporotická páteř -- 9.16 Nádory páteře -- 10 Ortopedie dospělé nohy / Jiří Gallo, Zdeněk Šos -- 10.1 Zásady klinického vyšetření nohy -- 10.2 Obecné zásady terapie -- 10.3 Bolesti zadní části nohy -- 10.3.1 Horní hlezenní kloub -- 10.3.2 Bolesti paty -- 10.3.2.1 Plantární fasciitis -- 10.3.2.2 Nemoci šlach v oblasti zadní nohy -- 10.3.2.3 Burzitidy v oblasti paty -- 10.3.2.4 Kostní příčiny bolestí v oblasti paty -- 10.3.2.5 Úžinové syndromy -- 10.3.2.6 Nemoci tukového polštářku nohy -- 10.4 Získaná plochá noha dospělých -- 10.5 Statické vady a nemoci přední nohy u dospělých -- 10.5.1 Hallux valgus -- 10.5.2 Hallux rigidus -- 10.5.3 Pes transversoplanus -- 10.5.4 Statické deformity prstů --
10.6 Diabetická noha -- 11 Nádory pohybového aparátu / Jiří Gallo, Petr Kamínek -- 11.1 Definice -- 11.2 Epidemiologie -- 11.3 Klasifikace nádorů pohybového aparátu -- 11.4 Diagnostika -- 11.5 Klinické stadium nádorového onemocnění -- 11.6 Terapie -- 11.7 Benigní nádory kosti, chrupavky a afekce podobné kostním nádorům -- 11.8 Benigní, avšak agresivně se chovající nádory -- 11.9 Maligní nádory kostí a chrupavky -- 11.10 Maligní nádory měkkých tkání -- 11.11 Metastázy (metastatické onemocnění skeletu) -- 12 Záněty pohybového aparátu / Jiří Gallo -- 12.1 Záněty kloubů (artritidy) -- 12.2 Záněty kostí (osteomyelitidy) -- 12.3 Specifické záněty kostí a kloubů -- 12.4 Záněty svalů a šlach -- 12.5 Tendinózy a entezopatie -- 12.6 Burzitidy -- 13 Metabolické kostní nemoci / Jiří Gallo -- 13.1 Osteoporóza -- 13.2 Rachitida a osteomalacie -- 13.3 Pagetova nemoc -- 13.4 Hyperparathyreoidizmus -- 13.5 Osteopetróza -- 14 Závažné akutní stavy v ortopedii / Jiří Gallo -- 14.1 Infekční artritidy -- 14.1.1 Infekční artritidy u dětí -- 14.1.2 Infekční artritidy u dospělých -- 14.2 Nekrotizující fasciitidy a myositidy -- 14.3 Akutní epifyzeolýza proximálního femuru (Coxa vora adolescentium, CVA) -- 14.4 Neúrazové kompresivní míšní a kořenové syndromy -- 14.5 Akutní kompartment syndrom -- 15 Technická ortopedie / Miroslav Uvízl, Jan Špička, Jiří Gallo -- 15.1 Definice oboru -- 15.2 Obecné zásady
-- 15.3 Základy protetického vyšetřování a protetometrie -- 15.4 Hodnocení výsledků léčby -- 15.5 Protetika -- 15.6 Ortotika -- 15.7 Epitetika -- 15.8 Kalceotika -- 15.9 Adjuvatika -- 16 Stručná historie ortopedie / Jiří Gallo -- 17 Literatura
(OCoLC)741403409
cnb002186260

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC