Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
SE
Seriál, periodikum
Praha : Filosofia, [1953]-
sv. ; 24 cm
Externí odkaz    Online verze: http://www.nume.cz/zpravodaj/category/list/29 

2011
0546-9414
Vychází nepravidelně
Popsáno podle: roč.26, č.1 (2011)
Některé svazky mají ISBN
Český, německý, polský a slovenský text, anglické resumé
978-80-7007-371-1 (26/1 ; brož.) 978-80-7007-372-8 (26/2 ; brož.)
000242697
SEŠIT 26 / 1  :  Jiří Militký: Nález „Zapletal“: drachmy Alexandra III., Filipa III. a Lysimacha z nálezového souboru neznámé provenience / The ‘Zapletal’ hoard: Drachms of Alexander III, Philip III and Lysimachos from the coin group of an unknown provenance. 3–29 -- Eva Kolníková: K technike a technológii v keltskom mincovníctve - nálezy zo Slovenska / Contribution to the technique and technology of the Celtic coinage - finds from Slovakia. 31–57 -- Július Fröhlich: Keltské mince z oppida Pohanská v Plaveckom Podradí v systéme peňažnej dohody stredoeurópskych Keltov v najmladšej dobe laténskej / The Celtic coins from the oppidum of Pohanská in Plavecké Podhradie in system of the ‘monetary convention’ of the central European Celts in the latest phase of the Late Iron Age. 59–80 -- Andrzej Romanowski: Możliwości interpretacyje znalezisk monet rzymskich z osad (na przykładzie osady kultury przeworskiej w Kaliszu – Piwonicach) / Possibilities of interpretations of Roman coin finds from the settlements (Example of the Przeworsk settlement in Kalisz – Piwonice) / Možnosti interpretace nálezů římských mincí ze sídlišť (Případ sídliště Przeworské kultury z lokality Kalisz – Piwonice). 81–90 // Marek Budaj, Péter Prohászka: Ein oströmischer Solidusfund aus dem Wald von Naháč (Bez. Trnava, Slowakei) / Nález východorímskych solidov v lese pri Naháči (okr. Trnava, Slowakei). 91–97 -- Dagmar Grossmannová: Poklad z Kyselovic. Analýza a osud jednoho mincovního nálezu ze 2. poloviny 13. století / The Kyselovice hoard. Analysis and history of one coin hoard dated back to the second half of the 13th century. 99–106 -- Jan T. Štefan: K technologii malých moravských brakteátů druhé poloviny 13. století / Contribution to the minting technique of the small Moravian bracteates dated back to the second half of the 13th century. 107–110 --
Kamil Smíšek, Antonín Zůbek: Nález dobového mincovního falza z konce 13. století z Brna. Příspěvek k poznání výrobní technologie / Find of the contemporary coin forgery dated back to the end of the 13th century from Brno. Contribution to the minting techniques. 111–115 -- Martin Musílek: Pět tisíc hřiven Ebruše Poplinova. Příspěvek k finančnímu podnikání pražských a kutnohorských měšťanských elit ve 13. a 14. století na základě výpovědi písemných pramenů / Five thousand grivnas of Ebruš Poplinov. Contribution to the finantial enterprise of the town elites in Prague and Kuttenberg in the 13th and 14th century based on the written sources. 117–135 -- Nálezy mincí na území České republiky / Coin Finds in the territory of the Czech Republic -- Vojtěch Brádle, Jiří Militký: Nález římské mince v obci Svinary (okr. Hradec Králové) / A Roman coin found in Svinary (Hradec Králové district). 137–138 -- Jiří Militký, David Vích: Hromadný nález pražských grošů Václava II. z Oucmanic (okr. Ústí nad Orlicí) / Group find of the Prague grossi struck under Wenceslas II from Oucmanice (Ústí n ad Orlicí district). 138–142 -- Vojtěch Brádle, Jan Skala: Nález parvu Václava II. v Boharyni, část Homyle (okr. Hradec Králové) / Find of a parvus struck under Wenceslas II from Boharyně, location Homyle (Hradec Králové district). 143–144 -- Michal Kubík, Vlastimil Novák: Nález stříbrné mince osmanského sultána Salíma III. z Lysé nad Labem (okr. Nymburk) / Find of a silver Ottoman coin struck under Selim III from Lysá nad Labem (Nymburk district). 144–146 -- Vlastimil Novák, Tomáš Smělý: Nález fantazijního osmanského žetonu z Předměřic nad Jizerou (okr. Mladá Boleslav) / Find of an Ottoman fantasy jewelry jeton in Předměřice nad Jizerou (Mladá Boleslav district). 146–148 --
Zahraniční nálezy mincí z českých zemí / Finds of Bohemian, Moravian and Silesian Coins Abroad -- Vojtěch Brádle: Česká mince v nálezech druhé poloviny 17. století v rakouských zemích a Horních Uhrách / Bohemian coins in finds of the second half of the 17th century in Austria and Upper Hungary. 149–153
SEŠIT 26 / 2  :  Jiří Militký: Keltské mince z areálu obchodně-produkčního centra v Němčích nad Hanou (okr. Prostějov). Příspěvek k průběžné dokumentaci nálezového fondu / Celtic coins from the trading and production center of Němčice nad Hanou (Prostějov district). Contribution to the continuous documentation of finds. 163–178 -- Michal Mašek: Přeražby indo-řeckých mincí a nálezové souvislosti jejich emitentů / Overstrikes on the Indo-Greek coins and finding connections of their issuers. 179–184 -- Ulrich Werz: Neues zu einen alten Schatz - der Fund von Oberreit (Schweiz, Kanton St. Gallen) / Nové poznatky ke starému pokladu - nález z Oberreit (Švýcarsko, kanton St. Gallen). 185–195 -- David Lužický: Římské císařské mince ve sbírce Univerzity Karlovy a muzea v České Lípě / Roman Imperial coins in the collection of the Charles University and in the collection of the Česká Lípa Museum. 197–200 -- Jan Videman, Michal Lutovský: Nález denárů Karla Velikého z hradiště Hradec u Hudčic (okr. Příbram). K problematice kontaktů franského impéria a Čech / Find of the deniers struck under Charles the Great from the hill fort of Hradec near Hudčice (Příbram district). Contribution to the contacts of the Frankish Kingdom and Bohemia. 201–210 -- Jiří Lukas: Denáry mečového typu (I). Nejstarší varianty a jejich časové zařazení / The deniers of the sword type (I). Oldest varieties and their dating. 211–270 -- Ján Hunka: Významný súbor stredovekých mincí zo Štúrova z 10. až 16. storočia / Important collection of medieval coins from Štúrovo dated back to the 11th-16th century. 271–277 --
Borys Paszkiewicz: Skarb z pogranicza brandenbursko-pomorskiego (rejon Barlinka i Choszczna) z drugej połowy XIV wieku / A hoard of the borderland between Pomerania and Brandenburg (the Barlinek and Choszczno area) from the second half of the fourteenth century / Hromadný nález z pomezí Pomořan a Braniborska (oblast Barlinek a Choszczno) ze druhé poloviny 14. století. 279–302 -- Nálezy mincí na území České republiky / Coin Finds in the territory of the Czech Republic -- Miloš Hlava: K depotu českých denárů 12. století z Panenské cihelny v Praze-Střešovicích / Contribution to the hoard of the Bohemian deniers of the 12th century from the Panenská cihelna (brickyard) in Prague-Střešovice. 303–306 -- Vojtěch Brádle, Jan Skala: Nález mincí Václava II. u obce Petrovice (okr. Hradec Králové) / Find of coins struck under Wenceslas II from Petrovice (Hradec Králové district). 306–308 -- Marek Budaj, Tomáš Smělý: Nález uhorského dukátu Maxmiliána II. pri Týnci nad Labem (okr. Kolín) / Find of a Hungarian ducat struck under Maximilian II from Týnec nad Labem (Kolín district). 308–310 -- Marek Budaj, Tomáš Smělý: Zaujímavý menší grajciarový nález zo Starej Boleslavi (okr. Praha-východ) / An interesting smaller group of kreuzers found near Stará Boleslav. 311–313 -- Martin Hrubeš, Vlastimil Novák: Nález stříbrného piastru osmanského sultána Muráda V. u obce Újezdec (okr. Svitavy) / Find of an Ottoman silver piaster struck under the Sultan Murad V in Újezdec (Svitavy district). 314–315 --
Zahraniční nálezy mincí z českých zemí / Finds of Bohemian, Moravian and Silesian Coins Abroad -- Jiří Lukas: Nález českých denárů Boleslava II. v Uduvere (ostrov Saaremaa, Estonsko) / Find of the Bohemian deniers struck under Boleslav II from Uduvere (Saaremaa Island, Estonia). 316–319 -- Diskuze / Discussion -- Jiří Hána: Motivace a její role při ohlašování nových mincovních nálezů / Motivation and its role in reporting new coin finds. 320–323

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC