Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(16) Půjčeno:32x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2012
278 s. : il., portréty ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-246-2160-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. [267]-278
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000242754
Obsah // Úvod (Fialová) 9 // 1. Človčk a jeho télo (Fialová) 13 // 1.1 Sebepojetí 13 // 1.1.1 Obraz vlastního já 15 // 1.1.2 Vývoj sebepojetí 18 // 1.1.3 Obsah a struktura sebepojetí 20 // 1.2 Identita 22 // 1.2.1 Pojetí identity 23 // 1.2.2 Normalita 25 // 1.2.3 Telesná identita 26 // 1.3 Télesné sebepojetí 28 // 1.3.1 Postoj k vlastnímu télu 29 // 1.3.2 Rozdíly v tělesném sebepojetí 33 // 1.3.3 Komunikace prostřednictvím téla 34 // 1.3.4 Potřeba osobní přitažlivosti 35 // 1.3.5 Důsledky nepřijetí vlastního těla 38 // 2. Tělesné sebepojetí z hlediska různých vědních oborů (Fialová) 41 // 2.1 Filosofické pojetí těla 41 // 2.2 Biologické pojetí těla 44 // 2.3 Psychologické pojetí těla 49 // 2.4 Sociologické pojetí těla 52 // 2.5 Estetické pojetí těla 55 // 3. Metody hodnocení tělesného sebepojetí (Fialová) 60 // 3.1 Metody subjektivního hodnocení 61 // 3.1.1 Dotazníkové studie 62 // 3.1.2 Zobrazovací techniky 71 // 3.1.3 Rozhovor 76 // 3.1.4 Behaviorální ukazatele míry nespokojenosti s tělem 77 // 3.2 Metody objektivního hodnocení těla 79 // 3.2.1 Genetika a lidská postava 80 // 3.2.2 Metody měření proporcí těla 83 // 3.2.3 Podkožní tuk a tělesné typy 86 // 4. Body image v průběhu života a výsledky výzkumů (Fialová) 98 // 4.1 Vývoj tělesného sebepojetí 99 // 4.1.1 Tělesné sebepojetí v dětství 99 // 4.1.2 Tělesné sebepojetí v dospělosti 103 // 4.2 Výsledky výzkumů 105
4.2.1 Současný stav řešení problému 106 // 4.2.2 Tělesné sebepojetí středoškolské populace 111 // 4.2.3 ’Rlesné sebepojetí vysokoškolské populace 116 // 4.2.4 Tělesné sebepojetí dospělé populace 121 // 4.2.5 Tělesné sebepojetí klientů plastické operace 130 // 4.2.6 Evropská komparace tělesného sebepojetí 136 // 5. Tělo a média (Fialová) 148 // 5.1 Vliv médií na život člověka 149 // 5.1.1 Masová komunikace 150 // 5.1.2 Reklama 152 // 5.2 Tištěná média a péče o tělo 155 // 5.2.1 Dokonalé tělo a média 156 // 5.2.2 Komparace nabídky péče o tělo dnes a před 20 lety 167 // 5.2.3 Nabídka pohybových prostředků 170 // 5.3 Transmisní média a péče o tělo 176 // 5.3.1 Výchovně vzdělávací televizní pořady 177 // 5.3.2 Televizní reklama 181 // 6. Tělesná zkušenost a narušené vnímání těla u poruch // příjmu potravy (Krch) 187 // 6.1 Narušené vnímání těla 188 // 6.2 Příznaky narušeného zakoušení těla _ 191 // 6.3 Poruchy příjmu potravy 198 // 6.3.1 Mentální anorexie 199 // 6.3.2 Mentální bulimie 199 // 7. Úskalí přílišné péče o télo (Fialová) 201 // 7.1 Potřeba osobní pohody 201 // 7.2 Hodnotová orientace jako moderátor životní spokojenosti 204 // » 7.3 Chorobná zaméřcnost na télo X 206 // 7.3.1 Důvody péče o télo  • 207 // 7.3.2 Narcismus, Adonýský syndrom 209 // 7.3.3 Formy tělesného sebepoškozování 213 // 7.4 Pohybová aktivita jako motivační činitel v
péči o tělo 221 // 8. Výchova ke zdraví (Fialová) 226 // 8.1 Význam těla pro psychické a fyzické zdraví 227 // 8.1.1 Tělesné já 227 // 8.1.2 Obezita 230 // 8.2 Výchova v rodině a ve škole „ 235 // 8.2.1 Preventivní programy 237 // 8.2.2 Intervenční programy 239 // 8.3 Životní styl • 246 // 0.1 Stravovací návyky 248 // 8.3.2 Pohybová aktivita 252 // Souhrn 263 // Summary // 265 // Seznam použité literatury // 267
cnb002444551

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC