Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8) Půjčeno:8x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 2013
827 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7387-630-2 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. [758]-790, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000242762
Úvod...9 // 1. díl Čekání na Germány (0-1500) // 1.1 Edward Gibbon a trosky starého Říma...56 // 1.2 Germáni a meze římského expanzionismu...60 // 1.3 Arminius a zrození germanismu...80 // 1.4 Impérium vrací úder...85 // 1.5 Proč se Řím zastavil na Rýně a Dunaji?...87 // 1.6 Mýtus „ušlechtilých Germánů“...89 // 1.7 Vzpoura Batavů...95 // 1.8 Perský stín: Sásánovská revoluce...112 // 1.9 Stepní bouře...122 // 1.10 Krize a pád Říše západořímské...131 // 1.11 Eurasie na úsvitu nového věku...154 // 1.12 Asijská hegemonie...171 // 1.13 Úsvit antropologického myšlení...203 // 1.14 Idea etnické degenerace a autochtonie ve starověku...214 // 1.15 Patriotismus a genealogie ...219 // 1.16 Guillaume Postel ...228 // 1.17 Antropologie a astrologie...233 // 1.18 Věčný návrat Germánů...242 // 1.18.1 Liutprand v Konstantinopoli...244 // 1.18.2 Proměny středověkého germanismu...247 // 1.18.3 Vizionář germánské apokalypsy...249 // 2. díl Svět v rovnováze (1500-1750) // 2.1 Iberská společnost a poslední křížová výprava...261 // 2.2 Nový svět...279 // 2.3 Vrchol španělského impéria...287 // 2.4 Zápas o Středomoří...294 // 2.5 Vzestup Amsterdamu...318 // 2.6 Vojenská revoluce...324 // 2.7 Safíjovská Persie...335 // 2.8 Říše Velkých Mughalů...343 // 2.9 Francois Bernier a první rasová klasifikace...351 // 2.10 Abraham Hyacinthe Anquetil-Duperron a návrat Zarathuštry ... 359 // 2.11 Dálný východ a Strední Asie v raném novověku ...365 // 2.12 Soumrak Osmanů?...376 // 2.13 Holandské století...386 // 2.14 Gottfried Wilhelm Leibniz a jeho vize eurasijské revoluce...392 // 2.15 Vzestup atlantické Francie...397 // 2.16 Franco-Gallia...415 // 2.16.1 »Svobodný Gal“ Jean Bodin...441 // 2.16.2 Francois Hotman a hugenotský germanismus...445 //
2.16.3 Francouzské genealogické spekulace v době absolutismu . . . 454 // 2.16.4 Henri de Boulainvilliers, Nicolas Fréret // a rehabilitace Franků...464 // 2.16.5 Montesquieu a svoboda v germánských lesích ...483 // 2.17 Rasa a revoluce...498 // 2.18 Eurasijská revoluce a rasová imaginace...515 // 2.18.1 Velká Británie a eurasijská revoluce...516 // 2.18.2 Skotsko: Vzpoura periférie...522 // 2.18.3 Boj o hegemonii nad severní a střední Evropou...528 // 2.18.4 Ruská expanze ...537 // 2.18.5 Sedmiletá válka...542 // 2.18.6 Válka o dědictví Velkých Mughalů...546 // 2.19 Skythsko-keltská hegemonie ...558 // 2.20 Nordická renesance...584 // 2.21 Proměny západního milénarismu a návrat polobohů...577 // 2.22 Zrození lidských ras...590 // 2.22.1 Nový svět, mestici a „rasový patriotismus“...590 // 2.22.2 Otázka původu indiánů...597 // 2.22.3 Rasa, příroda a kultura v raném novověku...600 // 2.22.4 Adamův pád...605 // 2.22.5 Vznik rasové klasifikace...893 // 2.22.6 Ústup tradičního emironmentalismu...618 // 2.23 Ve stínu pigmentokracie...824 // 2.24 Karibský Bonaparte...845 // 2.24.1 Saint Domingue v době „starého režimu“ ...649 // 2.24.2 Francouzská revoluce na Saint Domingue...660 // 2.24.3 Vzestup Toussainta Louvertura...669 // 2.24.4 Francouzská intervence...891 // 2.24.5 Zrod nezávislého haitského státu...719 // 2.25 Ex Oriente Lux: V předvečer orientální renesance...720 // Literatura...758 // Rejstřík...791
cnb002455691

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC