Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(37) Půjčeno:37x 
BK
Vyd. 3., nezměn.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2013
185 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7013-553-2 (brož.)
V tiráži uvedeny autorky: Eva Trachtová, Gabriela Trejtnarová, Dagmar Mastiliaková
Obsahuje bibliografii na s. 184-185
Určeno pro vyšší zdravotnické školy, specializační vzdělávání a LF
000242827
Předmluva 7 // 1. POTŘEBY NEMOCNÉHO V OŠETŘOVATELSTVÍ 9 // 1.1. Potřeby nemocného v ošetřovatelském procesu 9 // 1.1.1. Bio-psycho-sociální jednota organismu 9 // 1.1.2. Pojem potřeby člověka 10 // 1.2. Vztah motivace a potřeb 11 // 1.3. Klasifikace potřeb 11 // 1.3.1. Index biogenních potřeb 12 // 1.3.2. Index psychogenních potřeb (podle E.R. Hilgarda, 1962) 13 // 1.4. Hierarchie potřeb podle A. H. Maslowa 13 // 1.4.1. Hierarchicky organizovaný systém potřeb podle Maslowa 14 // 1.5. Nemocný člověk a jeho potřeby 16 // 1.5.1. Faktory, které modifikují uspokojování potřeb člověka 16 // 1.6. Využití poznatků o potřebách lidí v práci sestry 17 // 2. HODNOCENÍ ÚROVNĚ SEBEPÉČE A SOBĚSTAČNOSTI NEMOCNÉHO 19 // 2.1. Aktivity denního života 19 // 2.1.1. Potřeby nemocného a aktivity denního života 19 // 2.1.2 Potřeby člověka a denní aktivity ve vybraných ošetřovatelských modelech 20 // 2.2. Sebepéče a soběstačnost 20 // 2.2.1. Hodnocení úrovně sebepéče a soběstačnosti nemocného 20 // 2.2.2. Klasifikace funkčních úrovní sebepéče podle M. Gordonové 21 // 2.2.3. Testy na hodnocení sebepéče a soběstačnosti nemocného 22 // 2.3. OšetřovateLská diagnostika 23 // 2.3.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA 23 // 2.3.2. O čekávané výsledky 24 // 3. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PÉČI O POHYBOVOU AKTIVITU NEMOCNÉHO 26 // 3.1. Pohyb a aktivita 27 // 3.1.1. Význam tělesné aktivity pro člověka 27 // 3.1.2. Pohyb a tělesná aktivita v ošetřovatelském procesu 28 // 3.1.3. Potřeba pohybu a tělesné aktivity 28 // 3.2. Faktory ovlivňující pohyb a tělesnou aktivitu 29 // 3.2.1. Fyziologicko-biologické faktory 29 // 3.2.2. Psychicko-duchovní faktory 34 // 3.2.3. Sociálně-kulturní vlivy 34 // 3.2.4. Faktory životního prostředí 34 // 3.3. Poruchy hybnosti 34 //
3.3.1. Poruchy polohy - imobilizační syndrom 35 // 3.3.2. Poruchy postoje, sedu, chůze 37 // 3.4. Ošetřovatelská anamnéza 39 // 3.4.1. Vyšetření hybnosti nemocného 39 // 3.4.2. Hodnocení sebepéče a soběstačnosti nemocného 39 // 3.4.3. Rozhovor s nemocným 39 // 3.5. Ošetřovatelská diagnostika 40 // 3.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA 40 // 3.5.2. Očekávané výsledky 44 // 3.6. Ošetřovatelská intervence 46 // 3.6.1. Mobilizace 46 // 3.6.2. Kondiční cvičení 47 // 3.6.3. Prevence trombembolických komplikací 48 // 4. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PÉČI O HYGIENU NEMOCNÉHO A OBLÉKÁNÍ 50 // 4.1. Význam hygienické péče 51 // 4.1.1. Potřeba hygieny 51 // 4.1.2 Hygienická péče (a oblékání) v ošetřovatelském procesu 52 // 4.2. Faktory ovlivňující hygienickou péči a oblékání 52 // 4.2.1. Fyziologicko-biologické faktory 52 // 4.2.2. Psychicko-duchovní faktory 53 // 4.2.3. Sociálně-kulturní faktory 53 // 4.2.4. Faktory životního prostředí 54 // 4.3. Změny na kůži 54 // 4.4. Ošetřovatelská anamnéza 56 // 4.4.1. Hodnocení celkové úpravy a vzhledu nemocného 56 // 4.4.2. Posouzení stavu kůže 56 // 4.4.3. Identifikace rizikových nemocných 56 // 4.4.5. Rozhovor s nemocným 57 // Ošetřovatelská diagnostika 58 // 4.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA 58 // 4.5.2. Očekávané výsledky 59 // Ošetřovatelské intervence - obecně 60 // 4.7. Ošetřovatelská problematika dekubitů 62 // 4.7.1. Definice 62 // 4.7.2. Historie 62 // 4.7.3. Etiologie 62 // 4.7.4. Klasifikace dekubitů 63 // 4.7.5. Ošetřovatelská anamnéza 65 // 4.7.6. Ošetřovatelská diagnostika 67 // 4.7.7. Očekávané výsledky 67 // 4.7.8. Ošetřovatelské intervence 67 // 5. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PÉČI O SPÁNEK A ODPOČINEK 68 // 5.1. Odpočinek a spánek 69 //
5.1.1. Spánek a odpočinek v ošetřovatelském procesu 69 // 5.1.2. Potřeba spánku 70 // 5.2. Faktory ovlivňující spánek a odpočinek 70 // 5.2.1. Biologicko-fyziologické faktory 70 // 5.2.2. Psychicko-duchovní faktory 74 // 5.2.3. Sociálně-kulturní faktory 75 // 5.2.4. Faktory životního prostředí 75 // 5.3. Poruchy spánku 75 // 5.4. Ošetřovatelská anamnéza 76 // 5.4.1. Anamnéza spánku 76 // 5.4.2. Fyzikální vyšetření 76 // 5.4.3. Diagnostické studie 76 // 5.4.4. Rozhovor s nemocným 76 // 5.5. Ošetřovatelská diagnostika 77 // 5.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA 77 // 5.5.2. Očekávané výsledky 78 // 5.6. Ošetřovatelské intervence 78 // 6. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PÉČI O VÝŽIVU NEMOCNÉHO 80 // 6.1. Správná výživa 81 // 6.1.1. Potřeba výživy 82 // 6.1.2. Výživa v ošetřovatelském procesu 82 // 6.2. Faktory ovlivňující výživu 82 // 6.2.1. Fyziologicko-biologické faktory 83 // 6.2.2. Psychicko-duchovní faktory 84 // 6.2.3. Sociálně-kulturní faktory 85 // 6.2.4. Faktory životního prostředí 85 // 6.3. Poruchy výživy 85 // 6.4. Ošetřovatelská anamnéza 86 // 6.4.1. Posouzení stavu výživy 86 // 6.4.2. Identifikace nemocných s rizikem problémů ve výživě 87 // 6.4.3. Hodnocení sebepéče a soběstačnosti nemocného 89 // 6.4.4. Rozhovor s nemocným 89 // 6.5.Ošetřovatelská diagnostika 90 // 6.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA 90 // 6.5.2. Očekávané výsledky 92 // 6.6. Ošetřovatelské intervence 934 // 7.OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PÉČI O VYPRAZDŇOVÁNÍ NEMOCNÉHO 95 // 7.1. Vyprazdňování moče a stolice 95 // 7.1.1. Potřeba vyprazdňování 95 // 7.1.2. Vyprazdňování v ošetřovatelském procesu 96 // 7.2. Faktory, které ovlivňují vyprazdňování stolice a moče 96 // 7.2.1. Biologicko-fyziologické faktory 96 //
7.2.2. Psychologické faktory 98 // 7.2.3. Sociálně-kulturní faktory 98 // 7.2.4. Faktory životního prostředí 99 // 7.3. Poruchy vyprazdňování 99 // 7.3.1. Poruchy vyprazdňování stolice 99 // 7.4. Ošetřovatelská anamnéza 102 // 7.4.1. Hodnocení vyprazdňování moče a stolice 102 // 7.4.2. Hodnocení soběstačnosti nemocného v oblasti vyprazdňování 102 // 7.4.3. Rozhovor s nemocným 103 // 7.5. Ošetřovatelská diagnostika 104 // 7.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA 104 // 7.5.2. Očekávané výsledky 107 // 7.6. Ošetřovatelské intervence (obecně) 108 // 8. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V PÉČI O DÝCHÁNÍ 110 // 8.1. Charakteristika dýchání 110 // 8.1.1. Dýchání v ošetřovatelském procesu 110 // 8.1.2. Potřeba dýchání 111 // 8.2. Faktory, které ovlivňují dýchání 111 // 8.2.1. Biologicko-fyziologické faktory 111 // 8.2.2. Psychicko-duchovní faktory 112 // 8.2.3. Sociálně-kulturní a ekologické faktory 112 // 8.3. Poruchy dýchání 113 // 8.4. Ošetřovatelská anamnéza 115 // 8.4.1. Hodnocení dýchání 115 // 8.4.2. Rozhovor s nemocným 116 // 8.5.Ošetřovatelská diagnostika 116 // 8.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA 116 // 8.5.2. Očekávné výsledky 118 // 8.6. Ošetřovatelské intervence 119 // 8.6.1. Správné dýchání 119 // 8.6.2. Poloha nemocného 119 // 8.6.3. Dechová gymnastika, nácvik dýchání 120 // 8.6.4. Podpora expektorace 122 // 8.6.5. Prevence pneumonií a atelektáz 123 // 9. OŠETŘOVATELSKÝ PROCES U NEMOCNÉHO BOLESTÍ 124 // 9.1. Bolest 125 // 9.1.1. Definice bolesti 125 // 9.1.2. Konceptuální model nemoci 126 // 9.1.3. Bolest v ošetřovatelském procesu 127 // 9.2.Faktory, které ovlivňují bolest 127 // 9.2.1. Fyziologicko-biologické faktory 127 // 9.2.2. Psychicko-duchovní faktory 130 // 9.2.3. Sociálně-kulturní faktory, faktory životního prostředí 131 //
9.3. Hodnocení bolesti 13? // 19.4. Ošetřovatelská anamnéza 134 // 9.4.1. Rozhovor s nemocným - otázky na posuzování bolesti 134 // 9.5. Ošetřovatelská diagnostika 134 // 9.5.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA 134 // 9.5.2. Očekávané výsledky 135 // 9.6. Ošetřovatelské intervence 136 // 9.6.1. Obecné zásady 136 // 9.6.2. Léčba bolesti 137 // 9.6.3. Psychoterapie bolesti 139 // 10. JISTOTA A BEZPEČÍ V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU 140 // 10.1. Jistota a bezpečí 141 // 10.1.1. Jistota a bezpečí v ošetřovatelském procesu 142 // 10.1.2. Potřeba jistoty a bezpečí 142 // 10.2. Faktory ovlivňující potřebu jistoty a bezpečí 143 // 10.2.1. Biologicko-fyziologické faktory 143 // 10.2.2. Psychicko-duchovní faktory 144 // 10.2.3. Sociálně-kulturní faktory 145 // 10.2.4. Faktory životního prostředí 145 // 10.3. Psychická odezva neuspokojené potřeby jistoty a bezpečí — strach, úzkost, hněv, smutek 145 // 10.4. Ošetřovatelská anamnéza 146 // 10.4.1. Rozhovor s nemocným - otázky na posouzení potřeby jistoty a bezpečí 146 // 10.5. Ošetřovatelská diagnostika 147 // 10.5.1.Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA 147 // 10.5.2. Očekávané výsledky 150 // Ošetřovatelské intervence 151 // 11. SEBOKONCEPCE A SEBEÚCTA V OŠETŘOVATELSKÉM PROCESU 154 // 11.1. Pojem sebekoncepce a sebeúcta 154 // 11.1.1. Složky sebekoncepce 155 // 11.1.2. Sebekoncepce a sebeúcta v ošetřovatelském procesu 156 // 11.2. Faktory ovlivňující sebekoncepci a sebepojetí 156 // 11.2.1. Biologicko-fyziologické faktory 156 // 11.2.2. Psychicko-duchovní faktory 158 // 11.2.3. Sociálně-kulturní faktory 159 // 11.3. Ošetřovatelská anamnéza 160 // 11.3.2. Rozhovor s nemocným 161 // 11.3.3. Chování, které signalizuje poruchu sebekoncepce a snížení sebeúcty 161 //
11.4. Ošetřovatelská diagnostika 162 // 11.4.1. Kategorie ošetřovatelských diagnóz NANDA 162 // 11.4.2. Očekávané výsledky 164 // 11.5. Ošetřovatelské intervence - obecně 165 // 12. „MODEL FUNGUJÍCÍHO ZDRAVÍ“ MARJORY GORDONOVÉ 166 // 12.1. Položky(pomocné charakteristiky) jednotlivých oblastí 1-12 MODELU GORDONOVÉ 169 // 12.2. Ošetřovatelská anamnéza a fyzikální vyšetření 171 // 12.2.1. Základní screeningové fyzikální vyšetření sestrou 173 // 12.2.2. Příklad 174 // 12.3. Ošetřovatelská anamnéza a fyzikální vyšetření 175 // 12.4. Stručně o autorce 177 // 13.PŘÍLOHY 178 // 13.1. Kazuistika 178 // 13.2. Ošetřovatelské diagnózy 182 // Použitá literatura 184
(OCoLC)829662547
cnb002438033

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC