Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:42x 
BK
Vyd. 2., opr. a dopl.
Odry : Vade mecum Bohemiae, 2010
141 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86041-38-4 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 141 a bibliografické odkazy
000242830
ÚVOD...9 // 1 Kapitoly z funkčního tvarosloví...10 // 1.1 Slovní druhy...11 // 1.1.1 Kritéria třídění slovních druhů...11 // 1.1.1.1 Přehled slovních druhů...14 // 1.1.2 Slovnědruhové transpozice...14 // 1.2 Gramatické kategorie ohebných slov...15 // 1.2.1 Gramatické kategorie jmenné...16 // 1.2.1.1 Pád...16 // 1.2.1.2 Číslo...20 // 1.2.1.3 Rod jmenný...21 // 1.2.2 Gramatické kategorie slovesné...25 // 1.2.2.1 Osoba...25 // 1.2.2.2 Číslo...26 // 1.2.2.3 Způsob...27 // 1.2.2.4 Čas...28 // 1.2.2.5 Rod...29 // 1.2.2.6 Vid...31 // 2 KAPITOLY Z FORMÁLNÍHO TVAROSLOVÍ...34 // 2.1 Slovní tvar...34 // 2.2 // 2.3 // 3 // 3.1 // 3.2 // 3.3 // 3.4 // 2.1.1 Slovní tvary jednoduché a složené... // 2.1.2 Členění slovního tvaru... // 2.1.2.1 Typy morfů... // 2.1.2.2 Slovní tvar... // 2.1.2.3 Vyčlenění slovotvorných formantů... // 2.1.2.4 Morfematický rozbor... // Polymorfie a variantnost... // Skloňování a časování (flexe)... // O slovních druzích... // Podstatná jména... // 3.1.1 Tvarosloví podstatných jmen... // 3.1.1.1 Substantívni deklinace podstatných jmen // 3.1.1.2 Adjektivní deklinace podstatných jmen.. // 3.1.1.3 Duálové tvary... // 3.1.1.4 Skloňování substantiv cizího původu. // Přídavná jména... // 3.2.1 Vlastnosti přídavných jmen... // 3.2.2 Skloňování přídavných jmen... // Zájmena... // 3.3.1 Druhy zájmen... // 3.3.2 Skloňování zájmen... // Číslovky... // 3.4.1 Druhy číslovek... // 35
// 36 // 37 37 41 43 // 47 // 48 54 // 54 // 55 // 61 // 62 // 67 // ,67 // 67 // 72 // 7 // 3.4.2 Skloňování číslovek...73 // 3.5 Slovesa...76 // 3.5.1 Vlastnosti sloves...76 // 3.5.2 Tvarosloví sloves...79 // 3.5.2.1 Jednoduché slovesné tvary...80 // 3.5.2.2 Složené slovesné tvary...84 // 3.5.2.3 Slovesné třídy a vzory...90 // 3.5.2.4 Slovesa atematická...92 // 3.6 Příslovce...94 // 3.7 Předložky...96 // 3.8 Spojky...98 // 3.9 Částice...100 // 3.10 Citoslovce...103 // CVIČENÍ...104 // KLÍČ KE CVIČENÍM...117 // 8
(OCoLC)649803715
cnb002108504

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC