Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 09.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21.7) Půjčeno:65x 
BK
3. vyd.
Ostrava : Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012
96 s. ; 30 cm

objednat
ISBN !978-80-7368-468-6 (chyb.) (brož.)
Terminologický slovník
Uvedené ISBN totožné s 1. vydáním z roku 2007
Obsahuje bibliografii na s. 90-91
000244561
1 ODBORNÉ PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ // 1.1 Tři pilíře // 1.1.1 Odborná praxe // 1.1.2 Seminář k odborné praxi // 1.1.3 Supervize // 1.2 Pojmy související s procesem učení // 1.2.1 Cíle učení // 1.2.2 Plán učení // 1.2.3 Portfolio // 2 SUBJEKTY A OSOBY ODBORNÉHO PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ // 2.1 Vysoká škola // 2.2 Místa odborné praxe // 2.3 Studující // 3 FÁZE ODBORNÉ PRAXE // 3.1 Příprava před nástupem na odbornou praxi // 3.1.1 Odborná praxe s povinným a volitelným zaměřením // 3.1.2 Omezení působení na místě odborné praxe // 3.1.3 Možnost rozdělit průběžnou praxi na dvě praxe // 3.1.4 Informace o místech odborné praxe // 3.1.5 Zajištění odborné praxe individuální a prostřednictvím školy // 3.2 Zahájení odborné praxe // 3.2.1 Seznámení mentorky s požadavky školy // 3.2.2 Získání orientačních informací // 3.2.3 Tvorba plánu učení // 3.2.4 Budování vztahů na odborné praxi // 3.3 Průběh odborné praxe // 3.3.1 Naplňování plánu učení // 3.3.2 Vlastní iniciativa na odborné praxi // 3.3.3 Práce se zpětnou vazbou // 3.3.4 Sebereflexe // 3.3.5 Řešení náročných situací // 3.4 Ukončení odborné praxe // 3.4.1 Reflexe plánu učení // 3.4.2 Závěrečná zpětná vazba z odborné praxe // 3.4.3 Rozloučení s místem odborné praxe // 3.4.4 Sebereflexe // 3.4.5 Podmínky pro udělení zápočtu // 4 DANÉ CÍLE UČENÍ // 4.1 Stručný přehled // 4.2 Povinné a volitelné úkoly // 4.3 Práce s danými cíli na odborné praxi a v semináři k odborné praxi // 4.4 Doklady // 4.4.1 Písemné formy dokladů // 4.4.2 Ústní formy dokladů // 4.4.3 Hodnocení kvality dokladů // 5 PŘEHLED OBLASTÍ UČENÍ, DANÝCH CÍLŮ A PRACOVNÍCH ÚKOLŮ // 5.1 Pracovní pravidla v sociální práci // 5.1.1 Cíl: Osvojit si zásady povinné mlčenlivosti a ochrany osobních údajů //
5.1.2 Cíl: Osvojit si zásady bezpečné práce na pracovišti // 5.1.3 Cíl: Osvojit si dovednosti v profesní administrativě // 5.2 Fungování organizací // 5.2.1 Cíl: Získat základní informace o organizaci a jejím postavení v síti služeb sociální práce a porozumět náplni práce sociálního pracovníka // 5.2.2 Cíl: Poznat management v organizaci // 5.2.3 Cíl: Osvojit si schopnost orientace v sociálně politickém a legislativním rámci a v interních pravidlech organizace // 5.3 Sociální práce s jednotlivcem, rodinou, skupinou, komunitou // 5.3.1 Cíl: Rozvíjet komunikační dovednosti při práci s klienty // 5.3.2 Cíl: Rozvíjet dovednosti pro porozumění situaci a potřebám klientů // 5.3.3 Cíl: Rozvíjet dovednost vytvoření plánu spolupráce // 5.3.4 Cíl: Rozvíjet profesionální dovednosti v průběhu a při ukončení spolupráce // 5.4 Zásady profesionálního rozvoje // 5.4.1 Cíl: Rozvíjet dovednosti v oblasti sebeřízení // 5.4.2 Cíl: Rozvíjet citlivost pro etické aspekty a dilemata praxe // 6 INDIVIDUÁLNÍ CÍLE UČENÍ // 6.1 Individuální cíle učení a jejich stanovování // 6.2 Plnění individuálních cílů v rámci jednotlivých ročníků // 6.3 Práce s individuálními cíli na odborné praxi a semináři k odborné praxi // 6.4 Reflexe individuálních cílů // 7 SEMINÁŘ K ODBORNÉ PRAXI // 7.1 Náplň semináře k odborné praxi // 7.1.1 Prezentace praxe souvislé // 7.1.2 Práce s danými a individuálními cíli učení // 7.1.3 Propojování teoretických a praktických poznatků, rozvoj kritického myšlení // 7.1.4 Sebereflexe // 7.2 Vlastní iniciativa // 7.3 Podmínky pro udělení zápočtu // 8 TEORIE UČENÍ // 8.1 Učení jako změna // 8.2 Sebereflexe // 8.3 Styly učení // 8.3.1 Fyziologický, poznávací a afektivní styl učení //
8.3.2 Vizuální, sluchový a pohybový styl učení // 8.4 Kolbův cyklus učení // 8.5 Integrativní případový analytický model // 8.6 Práce se zpětnou vazbou // 9 PRÁVNÍ OTÁZKY ODBORNÉ PRAXE // 9.1 Obecná východiska // 9.2 Zákony ovlivňující výkon odborné praxe // 9.3 Práva a povinnosti jednotlivých subjektů // 9.4 Odpovědnost za škodu při odborné praxi // POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ // PŘÍLOHY // Příloha č.1: Slovníček pojmů // Příloha č.2: Žádost studující(ho) o zajištění odborné praxe // Příloha č.3: Závěrečná zpětná vazba z odborné praxe

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC