Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.08.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20) Půjčeno:60x 
BK
3. vyd.
Ostrava : Fakulta sociálních studií, Ostravská univerzita v Ostravě, 2012
96 s. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-468-6 (brož.)
Terminologický slovník
Uvedené ISBN totožné s 1. vydáním z roku 2007
Obsahuje bibliografii na s. 90-91
000244561
1 ODBORNÉ PRAKTICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ -- 1. 1 Tři pilíře -- 1. 1. 1 Odborná praxe -- 1. 1. 2 Seminář k odborné praxi -- 1. 1. 3 Supervize -- 1. 2 Pojmy související s procesem učení -- 1. 2. 1 Cíle učení -- 1. 2. 2 Plán učení -- 1. 2. 3 Portfolio -- 2 SUBJEKTY A OSOBY ODBORNÉHO PRAKTICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ -- 2. 1 Vysoká škola -- 2. 2 Místa odborné praxe -- 2. 3 Studující -- 3 FÁZE ODBORNÉ PRAXE -- 3. 1 Příprava před nástupem na odbornou praxi -- 3. 1. 1 Odborná praxe s povinným a volitelným zaměřením -- 3. 1. 2 Omezení působení na místě odborné praxe -- 3. 1. 3 Možnost rozdělit průběžnou praxi na dvě praxe -- 3. 1. 4 Informace o místech odborné praxe -- 3. 1. 5 Zajištění odborné praxe individuální a prostřednictvím školy -- 3. 2 Zahájení odborné praxe -- 3. 2. 1 Seznámení mentorky s požadavky školy -- 3. 2. 2 Získání orientačních informací -- 3. 2. 3 Tvorba plánu učení ---
3. 2. 4 Budování vztahů na odborné praxi -- 3. 3 Průběh odborné praxe -- 3. 3. 1 Naplňování plánu učení -- 3. 3. 2 Vlastní iniciativa na odborné praxi -- 3. 3. 3 Práce se zpětnou vazbou -- 3. 3. 4 Sebereflexe -- 3. 3. 5 Řešení náročných situací -- 3. 4 Ukončení odborné praxe -- 3. 4. 1 Reflexe plánu učení -- 3. 4. 2 Závěrečná zpětná vazba z odborné praxe -- 3. 4. 3 Rozloučení s místem odborné praxe -- 3. 4. 4 Sebereflexe -- 3. 4. 5 Podmínky pro udělení zápočtu -- 4 DANÉ CÍLE UČENÍ -- 4. 1 Stručný přehled -- 4. 2 Povinné a volitelné úkoly -- 4. 3 Práce s danými cíli na odborné praxi a v semináři k odborné praxi -- 4. 4 Doklady -- 4. 4. 1 Písemné formy dokladů -- 4. 4. 2 Ústní formy dokladů -- 4. 4. 3 Hodnocení kvality dokladů -- 5 PŘEHLED OBLASTÍ UČENÍ, DANÝCH CÍLŮ A PRACOVNÍCH ÚKOLŮ -- 5. 1 Pracovní pravidla v sociální práci ---
5. 1. 1 Cíl: Osvojit si zásady povinné mlčenlivosti a ochrany osobních údajů -- 5. 1. 2 Cíl: Osvojit si zásady bezpečné práce na pracovišti -- 5. 1. 3 Cíl: Osvojit si dovednosti v profesní administrativě -- 5. 2 Fungování organizací -- 5. 2. 1 Cíl: Získat základní informace o organizaci a jejím postavení v síti služeb sociální práce a porozumět náplni práce sociálního pracovníka -- 5. 2. 2 Cíl: Poznat management v organizaci -- 5. 2. 3 Cíl: Osvojit si schopnost orientace v sociálně politickém a legislativním rámci -- a v interních pravidlech organizace -- 5. 3 Sociální práce s jednotlivcem, rodinou, skupinou, komunitou -- 5. 3. 1 Cíl: Rozvíjet komunikační dovednosti při práci s klienty -- 5. 3. 2 Cíl: Rozvíjet dovednosti pro porozumění situaci a potřebám klientů -- 5. 3. 3 Cíl: Rozvíjet dovednost vytvoření plánu spolupráce -- 5. 3. 4 Cíl: Rozvíjet profesionální dovednosti v průběhu a při ukončení spolupráce ---
5. 4 Zásady profesionálního rozvoje -- 5. 4. 1 Cíl: Rozvíjet dovednosti v oblasti sebeřízení -- 5. 4. 2 Cíl: Rozvíjet citlivost pro etické aspekty a dilemata praxe -- 6 INDIVIDUÁLNÍ CÍLE UČENÍ -- 6. 1 Individuální cíle učení a jejich stanovování -- 6. 2 Plnění individuálních cílů v rámci jednotlivých ročníků -- 6. 3 Práce s individuálními cíli na odborné praxi a semináři k odborné praxi -- 6. 4 Reflexe individuálních cílů -- 7 SEMINÁŘ K ODBORNÉ PRAXI -- 7. 1 Náplň semináře k odborné praxi -- 7. 1. 1 Prezentace praxe souvislé -- 7. 1. 2 Práce s danými a individuálními cíli učení -- 7. 1. 3 Propojování teoretických a praktických poznatků, rozvoj kritického myšlení -- 7. 1. 4 Sebereflexe -- 7. 2 Vlastní iniciativa -- 7. 3 Podmínky pro udělení zápočtu -- 8 TEORIE UČENÍ -- 8. 1 Učení jako změna -- 8. 2 Sebereflexe -- 8. 3 Styly učení -- 8. 3. 1 Fyziologický, poznávací a afektivní styl učení ---
8. 3. 2 Vizuální, sluchový a pohybový styl učení -- 8. 4 Kolbův cyklus učení -- 8. 5 Integrativní případový analytický model -- 8. 6 Práce se zpětnou vazbou -- 9 PRÁVNÍ OTÁZKY ODBORNÉ PRAXE -- 9. 1 Obecná východiska -- 9. 2 Zákony ovlivňující výkon odborné praxe -- 9. 3 Práva a povinnosti jednotlivých subjektů -- 9. 4 Odpovědnost za škodu při odborné praxi -- POUŽITÉ ZDROJE INFORMACÍ -- PŘÍLOHY -- Příloha č. 1: Slovníček pojmů -- Příloha č. 2: Žádost studující(ho) o zajištění odborné praxe -- Příloha č. 3: Závěrečná zpětná vazba z odborné praxe

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC