Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2008
269 s. : il. ; 23 cm + 1 DVD

objednat
ISBN 978-80-251-2108-5 (brož.)
K okamžitému použití
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny
Obsahuje rejstřík
000244562
Úvod do Ajaxu -- Jak Ajax funguje? -- Popis Ukázky -- Jaké jsou možností tvorby interaktivních webových aplikací? -- Co je třeba znát? -- Jak fungují technologie Ajaxu -- Jak funguje volání kódu přes IFRAME (jak se to řešilo před Ajaxem) Jak mohou fungovat dynamické aplikace na protokolu HTTP Kompatibilita Ajaxové aplikace s nej používanější m i prohlížeči -- Internet Explorer 7 -- Mozilla Firefox 2 -- Opera -- Výhody a nevýhody Ajaxu -- Výhody -- Multiplatformovost versus kompatibilita Problémy při „kroku zpět" -- Omezení vyplývající z asynchronního zpracování požadavků -- Ajax versus nové koncepty moderních prohlížečů -- Potenciální zvýšení komunikační zátěže mezi klientem a serverem -- Hospodaření s výkonem procesoru klientských stanic -- Co nenajdou vyhledávače, to neexistuje -- Jednoduchá řešení založená na Ajaxu -- „A" v názvu AJAX znamená „asynchronní" „J" v názvu AJAX znamená „JavaScript" -- První skript v JavaScriptu výpis textu -- Proměnné a výpis jejich obsahu -- Základní programové konstrukce: cyklus a podmínka -- Identifikace prohlížeče -- JavaScriptový kód v kontextu stránky HTML -- versus kód v samostatném souboru -- Nikdo není neomylný potenciální chyby v JavaScriptu -- Formuláře na webových stránkách -- Obsluha událostí pomocí JavaScriptového kódu Ájaxové aplikace s využitím objektu XMLHttpRequest pro přenos informací ze serveru na pozadí
aplikace HTML -- Vytvoření objektu XMLHttpRequest pro různé typy prohlížečů -- Využití metod objektu XMLHttpRequest -- Zpracování odpovědi na XMLHttpRequest -- Ošetření výjimek při práci s XMLHttpRequest -- Změna obsahu dokumentu HTML pomocí innerHTML -- Přidání nového uzlu Ajax a kaskádové styly -- Snímání polohy kurzoru -- Zobrazení polohy kurzoru -- Dynamické vložení textu HTML z externího dokumentu -- Dynamické vložení tabulky z externího dokumentu Ajax a XML -- Zpracování informace z dokumentu XML -- generovaného přes XMLHttpRequest Zpracování obsahu vygenerovaného serverem -- Vložení textu vygenerovaného serverem Zpracování případných chybových kódů serveru HTTP -- Vývoj a ladění ajaxových aplikací -- Výpis informací z hlavičky Ladění ajaxových aplikací -- Využití nástroje JSLint -- Využití nástroje Microsoft Script Debugger -- Využití nástroje Internet Explorer Developer Toolbar -- Využití nástroje FireBug -- Využití nástroje FireBug Lite pro ostatní prohlížeče Využití nástroje JavaScriptDebugger Využití nástroje Opera Developer Tools Ladění výkonu ajaxové aplikace -- Měření doby trvání běhu bloku kódu -- Ajax ve spojení s PHP -- Stručný úvod do PHP -- Základní programové konstrukce Práce s textovými řetězci Aplikace „Nazdar světe" Interaktivní webový formulář se skripty PHP Jednoduchý kalkulátor pro operací dělení Interaktivní ajaxový kalkulátor
bez potvrzování Metody odevzdávání parametrů: GET versus POST Povolení a nastavení výpisu chyb Ošetření chyb zpracování na serveru pro ladění Ošetření chyb zpracované na serveru pro uživatele Ošetření chyb zpracování na serveru pro administrátora Zpracování textu načteného ze souboru -- Ajaxové aplikace přenášející požadované informace ze souboru Interaktivní validace zadávaných údajů -- Kontrola zadaných údajů podle seznamu -- Interaktivní pomoc při zadávání údajů -- Zobrazování údajů z domén třetích stran Dokumenty XML -- Generování dokumentu XML pomocí funkcí pro textové řetězce -- Generování dokumentu XML kódem PHP pomocí DOM -- Přenos dokumentu XML ke klientovi přes XMLHttpRequest -- Přenos dokumentů XML z domén třetích stran -- Interaktivní zobrazení údajů z XML katalogu Databázové ajaxové aplikace využívající PHP -- Jak vytvořit databázi a naplnit ji údaji -- Výběr údajů z databázových tabulek pomocí klauzule SELECT -- Zobrazení údajů z databázové tabulky -- Generování dokumentu XML z databázové tabulky -- Parametrický výběr údajů a jejich zobrazení -- Zobrazení údajů z databázové tabulky na základě výběru -- uživatele bez opětovného načtení stránky HTML -- Ajax ve spojení s ASP.NET -- Příprava prostředí pro vývoj aplikaciASP.NET -- Využití nástroje Visual Web Developer -- Instalace doplňku Ajax Extensions pro ASRNET do Visual Studia
Instalace ASRNET AJAX Future CTP -- Výběr programovacího jazyka pro ajaxovou aplikaci ASRNET -- Jak na komponenty využívající asynchronní callback Ajaxová aplikace na platformě ASP.NET 2.0 -- Vytvoření procedury pro inicializaci aplikace -- Spuštění aplikace ASRNET -- Kód HTML aplikace ASRNET na straně klienta -- Vytvoření procedury pro obsluhu události -- Pohled do zákulisí aplikace ASRNET Základní prvky doplňku ASRNET Ajax Extensions -- Úprava aplikace Hello Ajax pro přenos údajů -- bez nového načtení stránky HTML -- Stránka s několika samostatně aktualizovanými oblastmi Stránka s vnořenými aktualizovanými oblastmi Přenos údajů ze souboru XML na pozadí Zobrazování průběhu aktualizace prvku UpdatePanel -- Automatické časování aplikace pomocí prvku Ajax Timer -- AJAX Control Toolkit -- Formulář s interaktivní nápovědou -- s využitím prvku AutoCompleteExtender -- Formulář s asynchronním doplňováním údajů -- Validace údajů na straně klienta s využitím prvků -- FilteredTextBoxExtender a TextBoxWatermarkExtender -- Vytvoření vlastního ASP.NET AJAX extenderu Vývojové prostředí pro vytvoření extenderu Vytvoření projektu ASRNET AJAX extenderu Vytvoření kódu extenderu spouštějícího se na straně klienta Vytvoření kódu pro definování vlastností extenderu Kompilace a sestavení extenderu Použití a otestování extenderu ve webové aplikaci -- Ajax a webové služby -- Co je webová služba
a jaké má výhody Vývoj vlastní webové služby -- Projekt webové služby ve vývojovém prostředí Visual Web Developer Publikování webové služby -- Podpora volání metod webové služby z ajaxové aplikace ASRNET -- Stránka ASRNET využívající webovou službu Klient PHP webové služby Ajaxový klient PHP webové služby -- Webová služba využívající databázi -- Přizpůsobení metody webové služby -- pro spolupráci s prvkem AutoCompleteExtender -- Prototypy praktických řešení pomocí Ajaxu -- Využití internetových služeb Googlu -- Ajaxová aplikace využívající vyhledávač Google Ajaxová aplikace využívající Google Maps Google Suggest Volání služby Google Suggest Aplikace využívající webovou službu Windows Live Search Windows Live Search -- Vývojářská licence pro službu Windows Live Search -- Vytvoření lokální webové služby využívající Windows Live Search -- Metoda lokální webové služby pro vyhledávání -- Metoda lokální webové služby pro vrácení počtu nalezených dokumentů Otestování webové služby -- Aplikace ASRNET Ajax využívající službu Windows Live Search -- Stránkování výsledků vyhledávaných pomocí služby Windows Live Search -- Vlastní interaktivní vyhledávání -- Zkrácení URL pomocí služby Minilink Zobrazování údajů z kanálů RSS -- Formát dokumentu RSS -- Zobrazení údajů z kanálu RSS Ajaxový Chat -- Návrh aplikačního rozhraní -- Návrh databáze --
Skript PHP na serveru připojení se k databázi -- Skript PHP na serveru ošetření chyb při práci s databází -- Skript PHP na serveru dotaz SQL -- Skript PHP na serveru ukládání zpráv do databáze -- Skript PHP na serveru výběr zpráv z databáze -- Skript PHP na serveru příkazy pro správu údajů -- Kompletní kód PHP skriptu -- Aplikační rámce -- Napíšeme si vlastní framework Google Web Toolkit (GWT) Prototype JavaScript Framework AJAX Toolkit Framework Dojo Ajax toolkit Echo 2
(OCoLC)237194566
cnb001805987

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC