Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, c2007
432 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-2122-4 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
V tiráži chybně vročení 2006
Obsahuje rejstřík
000244563
Obsah // Chybějící vstup* ••••••••••••••••••••••••*•••13 // O autorovi...13 // Poděkování ... 13 // Rada chybějících příruček...13 // Úvod ••••••••••••••*¦•••¦•••••••••••••••15 // Jak CSS funguje...15 // Výhody CSS...16 // Co byste měli vědět...17 // HTML: Struktura základů...17 // Jak fungují značky HTML...17 // XHTML: Jazyk HTML pro novou dobu...19 // Co zařizuje Doctype...20 // Software pro CSS...21 // Programy zdarma...21 // Komerční software...21 // O této knize...22 // Osnova knihy...23 // Živoucí příklady...24 // O sídle MissingManuals.com...24 // Úplné základy...24 // O -> těchto —> šipkách...25 // Podpora Safari®...25 // Minulost HTML: Muselo to vypadat dobře... // Současnost HTML: Lešení pro CSS... // Tvorba kódu HTML pro CSS... // Myslete na strukturu... // Dvě nové značky HTML, s nimiž se musíte seznámit... // Který kód HTML zapomenout... // Průvodcovské tipy na cestu... // Jak důležitý je prvek doctype... // Kapitola 2: Vytváření stylů a šablon stylů... // Anatomie stylu... // Seznámení s šablonami stylů... // Externí či interní-jak si vybrat... // Interní šablony stylů... // Externí šablony stylů... // Napojení šablony stylů kódem HTML... // Napojení šablony stylů pomocí CSS... // Cvičení: Vytvoření prvních stylů... // Vytvoření řádkového stylu... // Vytvoření
interní šablony stylů... // Vytvoření externí šablony stylů... // Kapitola 3: Základy selektorů: Určení prvků // Selektory značek: Stylizování celých stránek. // Selektory tříd: Dokonalé zaměření... // Selektory identifikátorů: Specifické elementy stránky. Stylizování značek ve značkách... // Rodinný strom HTML... // Sestavení seiektorů potomků... // Stylizování skupin značek... // Konstruování skupinových selektorů... // Univerzální selektor (hvězdička)... // Pseudo-třídy a pseudo-elementy... // Styly odkazů... // Další pseudo-třídy a pseudo-elementy... // ?? // lili // Pokročilé selektory... // Dceřiné selektory... // Selektory atributů... // Cvičení: Ukázka selektorů... // Vytvoření selektoru skupiny... // Vytvoření a aplikování selektoru třídy... // Vytvoření a aplikování selektoru identifikátoru... // Vytvoření selektoru potomka... // CSS - CHYBĚJÍCÍ MANUÁL // ...29 // ...29 // ...30 // ...31 // ...31 // ...32 // ...32 // ...34 // ...35 // ...37 // . . .41 . . .44 // . . .44 // . . .44 . . .45 // . . .46 . . .47 // . . .48 // . . . 49 . . . 50 . . . 52 // • • • • •57 // ...57 // ...59 // ...61 // ...63 // ...63 // ...64 // ...66 // ...66 // ...67 // .67 // .67 . 68 // .71 // . 71 . 72 // .74 // . 76 . 77 . 79 . 81 // Kapitola 4: Úspora času využitím dědičnosti...83 // Coje to dědičnost?...83 // Jak dědičnost zjednodušuje šablony stylů...85 // Omezení dědičnosti...85
// Cvičení: Dědičnost...87 // Základní příklad: Jedna úroveň dědičnosti...87 // Použití dědičností ke změně stylu celé stránky...88 // Neaktivní dědičnost...90 // Kapitola 5: Správa více stylů: Kaskáda...93 // Jak tvoří styly kaskádu...94 // Děděné styly se kombinují...94 // Vítězí nejbližší předek...94 // Vítězí přímo aplikovaný styl...95 // Jedna značka, mnoho stylů...96 // Specifičnost: Který styl zvítězí...97 // Rozhodnutí: Poslední styl vítězí...98 // Řízení kaskády...100 // Změna specifičnosti...100 // Selektivní překrývání...101 // Cvičení: Kaskáda v akci...102 // Sestavení hybridního stylu...103 // Kombinování kaskády a dědičnosti...104 // Vyřešení kolizí...105 // Část 2: Aplikované CSS // Kapitola 6: Formátování textu...109 // Formátování textu...109 // Volba písma...110 // Jak textu přidat barvu...112 // Změna velikosti písma...113 // Použití pixelů...114 // Použití klíčových slov, procent a prvků em...114 // Formátování slov a písmen...117 // Kurziva a tučný text...118 // Hůlková písmena...118 // Ozdoby...119 // Mezery mezi písmeny a slovy...120 // Formátování celých odstavců...121 // Nastavení mezer mezi odstavci...121 // Zarovnání textu...122 // Odsazení prvního řádku a odstranění okrajů...123 // Formátování prvního písmene nebo prvního řádku odstavce...124 // Stylizování seznamů...126 // Typy seznamů...126 // Umístění
odrážek a čísel...127 // Grafické odrážky...128 // Cvičení: Formátování textu v akci... // Sestavení stránky... // Formátování nadpisů a odstavců... // Formátování seznamů... // Finální doladění... // Kapitola 7: Okraje, odsazení a ohraničení // Seznámení s modelem schránky... // Řízení prostoru okraji a odsazením... // Zkratky okrajů a odsazení... // Řízení okrajů... // Odstranění prostoru zápornými okraji... // Zobrazení řádkových a blokových schránek . . . // Přidání ohraničení... // Změna pozadí... // Stanovení výšky a šířky... // Výpočet skutečné šířky a výšky schránky... // Řízení toku vlastností přetečení... // Oprava chybného modelu schránky v IE 5 ... // Obtékání obsahu kolem plovoucích elementů. // Pozadí, ohraničení a plovoucí prvky... // Přerušení obtékání... // Cvičení: Okraje, pozadí a ohraničení... // : Řízení okrajů stránky... // I Nastavení prostoru kolem značek... // j Zdůraznění textu pozadím a ohraničením . . . // S Sestavení postranní lišty... // Náprava chyb prohlížečů... // Kapitola 8: Přidání grafiky na webové stránky // CSS a značka <img> . . . // Obrázky na pozadí ... // Řízení opakování... // Umístění obrázku na pozad // Klíčová slova... // Přesné hodnoty... // Procentuální hodnoty. // Ukotvení obrázku na místě // Použití zkratkové vlastnosti pozadí... // Cvičení: Vytvoření galerie fotografií...
// Zarámování obrázku... // Přidání popisku... // Sestavení galerie fotografií... // Přidání vrhaných stínů... // Cvičení: Použití obrázků na pozadí ... // Přidání obrázku na pozadí stránky ... // Náhrada ohraničení grafikou... // Použití grafiky v seznamech s odrážkami // i Přidání zaoblených rohů do panelu . . . // ; Vytvoření externí šablony stylů... // CSS - CHYBĚJÍCÍ MANUÁL // ...129 // ...130 // ...131 // ...133 // ...135 // ... 139 // ...139 // ...141 // ...142 // ...143 // ...144 // ...145 // ...147 // ...150 // ...150 // ...151 // ...152 // ...154 // ...156 // ...158 // ...160 // ...161 // ...162 // ...163 // ...164 // ...166 // ...169 // ___173 // ...173 // ...174 // ...176 // ...178 // ...178 // ...179 // ...181 // ...182 // ...183 // ...184 // ...185 // ...186 // ...189 // ...193 // ...195 // ...195 // ...199 // ...200 // ... 202 ... 205 // Kapitola 9: Vylepšení navigace na sídle... // Výběr stylizovaných odkazů... // Seznámení se stavy odkazů... // Zacílení určitých odkazů... // Stylizování odkazů... // Podtržení odkazů... // Vytvoření tlačítka... // Použití grafiky... // Sestavení navigačních lišt... // Použití neseřazených seznamů... // Svislé navigační lišty... // Vodorovné navigační lišty... // Pokročilé techniky odkazů... // Velká stisknutelná tlačítka... // Předběžné zavedení přechodových obrázků v CSS... // Posuvné dveře... // Cvičení: Stylizování
odkazů... // Základní formátování odkazů... // Přidání obrázku na pozadí odkazu... // Zvýraznění externích odkazů... // Označení navštívených stránek... // Vytvoření svislé navigační lišty... // Přidání přechodových efektů a vytvoření odkazů„právě jste zde" // Náprava chyb IE... // Ze svislé na vodorovnou... // Kapitola 10: Formátování tabulek a formulářů . . . // Správné používání tabulek... // Stylizování tabulek... // Přidání odsazení... // Nastavení vodorovného a svislého zarovnání... // Vytvoření ohraničení... // Stylizování řádků a sloupců... // Stylizování formulářů... // Elementy formulářů HTML... // Rozvržení formulářů pomocí CSS... // Cvičení: Stylizování tabulky... // Cvičení: Stylizování formuláře... // Část 3: Rozvržení stránky CSS // Kapitola 11 : Sestavení plovoucích rozvržení... // Jak funguje rozvržení CSS... // Typy rozvržení webových stránek... // Základy plovoucího rozvržení... // Aplikování plovoucích prvků... // Plavání všech sloupců... // Plovoucí mezi plovoucími... // Umístění elementů pomocí záporných okrajů... // ___207 // ...207 // ...207 // ...209 // ...210 // ...210 // ...212 // ...213 // ...215 // ...215 // ...216 // ...218 // ...223 // ...223 // ...225 // ...226 // ...228 // ...228 // ...230 // ...231 // ...233 // ...234 // ...237 // ...240 // ...241 // ___245 // ...245 // ...247 // ...247 // ...248 // ...249
...250 // ...252 // ...252 // ...254 // Obsah // Překonání potíží s plaváním... // Přeskočení a zahrnutí plovoucích prvků... // Tvorba sloupců plné výšky... // Jak zabránit poklesu plovoucích prvků... // Zpracování chyb Internet Exploreru... // Chyba dvojitého okraje... // Mezery tří pixelů... // Další problémy s IE... // Cvičení: Rozvržení s více sloupci... // Strukturování kódu HTML... // Vytvoření stylů rozvržení... // Přidání dalšího sloupce... // Doplnění/alešného sloupce"... // Oprava šířky... // Cvičení: Rozvržení se zápornými okraji... // Jak rozvržení vystředit... // Plavání sloupců... // Poslední úpravy... // .281 // . 281 . 283 . 287 // .289 // . 289 . 291 . 293 // .294 // . 294 . 295 . 295 . 297 . 299 .300 . 300 . 303 . 306 // Kapitola 12: Umístění elementů na stránku . . // Jak fungují umísťovací vlastnosti... // Nastavení hodnot umístění... // Když je absolutní umístění relativní... // Kdy (a kde) použít relativní umístění... // Stohování elementů... // Skrývání částí stránky... // Mocné poziční techniky... // Umístění v elementu... // Vyjmutí elementu ze schránky... // Použití umísťování CSS ? rozvržení stránky... // Vytváření rámců pomocí pevného umístění CSS... // Cvičení: Umísťování elementů stránky... // Vylepšení záhlaví stránky... // Přidání popisku fotografii... // Rozvržení stránky... // . .309 // ___310
. ... 312 . ... 315 . ... 316 . ... 318 . ... 319 // ___320 // ___321 // . ... 321 ... 323 ... 326 // ___330 // ... 330 ... 334 ... 336 // Část 4: Pokročilé CSS // Kapitola 13: CSS pro tištěné stránky... // Jak fungují šablony stylů médií... // Jak přidat šablony stylů médií... // Zadání typu média u externí šablony stylů... // Zadání typu média v šabloně stylů... // Tvorba tiskových šablon stylů... // Použití limportant ? překrytí stylizování pro monitor // Přepracování textových stylů... // Stylizace pozadí pro tisk... // Skrytí oblastí stránky... // Přidání konců stránek pro tisk... // 343 // .343 // .345 // . 345 . 346 // .346 // . 347 . 348 . 349 . 351 . 352 // CSS - CHYBĚJÍCÍ MANUÁL // Cvičení: Sestavení tiskové šablony stylů...353 // Odstranění nepotřebných elementů stránky...353 // Odstranění pozadí a přizpůsobení rozvržení...355 // Změna formátování textu...356 // Zobrazení loga...357 // Zobrazení adres URL...357 // Kapitola 14: Vylepšení kódu CSS...359 // Komentáře...359 // Uspořádání stylů a šablon stylů...360 // Styly pojmenovávejte jasně...360 // Šetřete čas použitím více tříd...361 // Uspořádávejte styly seskupováním...363 // Používejte více šablon stylů...364 // Jak se zbavit vlivu prohlížečů...366 // Použití potomkových selektorů...368 // Rozdělte své stránky na oddíly...369 // Určete tělo stránky...370 // Správa triků s Internet Explorerem...373
// Nejprve vytvořte návrh pro aktuální prohlížeče...373 // Izolujte kód CSS pro IE podmíněnými komentáři...373 // Část 5: Přílohy // Příloha A: Přehled vlastností CSS...379 // Hodnoty CSS...379 // Vlastnosti textu...382 // Vlastnosti seznamu...386 // Odsazení, ohraničení a okraje...387 // Pozadí...391 // Vlastnosti rozvržení stránky...393 // Vlastnosti tabulky...399 // Různé vlastnosti...400 // Příloha B: Podpora CSS v aplikací Dreamweaver 8...403 // Vytváření stylů...403 // Fáze 1 : Určete typ CSS...404 // Fáze 2: Definujte styl...406 // Přidání stylů na webové stránky...406 // Připojení externí šablony stylů...406 // Aplikování stylu třídy...408 // Odstranění aplikace stylu třídy...409 // Úprava stylů...409 // Úpravy v panelu vlastností...411 // Správa stylů... // Odstranění stylu... // Přejmenování stylu třídy . . . Duplikování stylu... // Pohled na CSS v panelu Styles . // Režim aktuálního výběru . . . Dešifrování kaskády... // Vlastnosti CSS... // .414 // . 414 . 415 . . 416 // . .416 // . . 417 . . 419 // . .420 // Rejstřík. // • • • • // • ••••* // 423 // CSS - CHYBĚJÍCÍ MANUÁL
(OCoLC)189426253
cnb001725502

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC