Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2010
242 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3060-8 (brož.)
Průvodce
němčina
Přeloženo z němčiny
Terminologický slovník
Obsahuje rejstřík
000244564
Co je PHP? -- Cílené užívání PHP -- Novinky v PHP 5 -- Jak zacházet s touto knihou: Učení cvičení praxe -- Část 1: Učení -- l.Úvod do PHP -- 1.1 První program -- 1.1.1 Zavedení programu -- 1.1.2 Uložení programu -- 1.2 Komentáře -- 1.3 Proměnné a datové typy -- 1.3.1 Krátká exkurze do číselné soustavy -- 1.3.2 Proměnné a zvláštní znaky -- 1.4 Pole -- 1.4.1 Jednoduchá pole -- 1.4.2 Asociativní pole -- 1.4.3 Vícerozměrná pole -- 1.5 Konstanty -- 1.6 Operátory -- 1.6.1 Operátory přidělení -- 1.6.2 Operátor tečka -- 1.6.3 Aritmetické operátory -- 1.6.4 Logické operátory -- 1.6.5 Operátory porovnání -- 2. PHP a HTML -- 2.1 Základní kostra HTML -- 2.2 Základní prvky HTML -- 2.2.1 Jak zacházet se zvláštními znaky -- 2.2.2 Často používané tágy HTML -- 2.2.3 Nadpisy v HTML -- 2.2.4 Zarovnání textu -- 2.2.5 Odkazy (hyperlinks) a přesměrování -- 2.2.6 Správné užití tabulek -- 2.2.7 Přesměrování na jiné soubory -- 3. Uvnitř PHP -- 3.1 Aritmetické operace -- 3.1.1 Jednoduché aritmetické operace -- 3.1.2 Další aritmetické operace -- 3.2 Pole komplexně -- 3.2.1 Prověření prvků pole -- 3.2.2 Přidání a odebrání prvků z pole -- 3.2.3 Rozšíření pole, načtení a odstranění prvků -- 3.3 Třídicí funkce -- 3.4 Funkce data a řasu -- 3.4.1 Zobrazení aktuálního data -- 3.4.2 Ověření data -- 3.4.3 Počítání s hodnotami typu datum a čas -- 3.5 Znakové řetězce -- 3.5.1 Hledání a nahrazení
-- 3.5.2 Počítání slov -- 3.5.3 Rozdělování a spojování znakových řetězců -- 3.5.4 Porovnávání řetězců -- 3.5.5 Psaní velkých a malých písmen -- 3.6 Regulární výrazy -- 4. Objektově orientované programování , -- 4.1 Deklarace třídy -- 4.1.1 Definice třídy -- 4.2 Vytvoření objektů -- 4.3 Metody a vlastnosti -- 4.4 Konstruktory -- 5. Formuláře -- 5.1 Odeslání jednoduchého formuláře -- 5.2 Asociativní pole a register_globals -- 5.2.1 Předdefinované proměnné -- 5.3 Další formulářové prvky -- 5.3.1 Textová pole se skrytým vstupem -- 5.3.2 Skrytá textová pole (hidden fields) -- 5.3.3 Textová pole víceřádková -- 5.3.4 Přepínače Radiobuttons -- 5.3.5 Zaškrtávací políčka Checkboxes -- 5.3.6 Seznamy -- 5.3.7 Rozšířené seznamy -- 5.4 Vytvoření a ověření formuláře -- 5.4.1 Vytvoření formuláře -- 5.4.2 Jednoduché přezkoušení formulářových dat -- 5.5 Pohodlnější ověření formuláře -- 5.5.1 Rozšíření zdrojového kódu formuláře -- 5.5.2 Pohodlnější přezkoušení formulářových polí -- 5.6 Upload souborů -- 6. Lokální přístup k souborům -- 6.1 Práce s lokálními soubory — -- 6.1.1 Vytvoření souborů -- 6.1.2 Odstranění souborů -- 6.1.3 Kopírování souborů -- 6.1.4 Přejmenování souborů -- 6.1.5 Čtení dat z textového souboru -- 6.1.6 Zápis dat do textového souboru -- 6.2 Souborové a adresářové funkce -- 7. Připojení k databázi prostřednictvím PHP --
7.1 Relační databáze -- 7.2 SQL -- 7.2.1 Důležité SQL příkazy -- 7.3 MySQL -- 7.3.1 Konfigurace PHP pro MySQL -- 7.3.2 Práce s MySQL -- 7.3.3 Použití MySQL -- 7.4 MS SQL Server -- 7.4.1 Konfigurace PHP pro MS SQL -- 7.4.2 Komunikace s MS SQL Server 2000 -- 7.5 Přístup pomocí ODBC -- 7.5.1 Konfigurace ODBC Manager -- 7.5.2 Komunikace s datovými zdroji ODBC -- 8. Rozšíření -- 8.1 Všeobecné rozšíření -- 8.1.1 Vestavba ve Windows -- 8.1.2 Kompilace v systému UNIX -- 8.2 Grafika s PHP -- 8.2.1 Vytvoření jednoduché grafiky -- 8.2.2 Geometrické obrazce -- 8.2.3 Vypsání textu -- 8.3 Zpracování chyb -- 8.3.1 Přerušení programu -- 8.3.2 Debugging -- Část 2: Cvičení -- 9. Cvičení ke kapitolám 1 a 17 -- 10. Cvičení ke kapitolám 2 a 18 -- 11. Cvičení ke kapitolám 3 a 19 -- 12. Cvičení ke kapitolám 4 a 20 -- 13. Cvičení ke kapitolám 5 a 2] -- 14. Cvičení ke kapitolám 6 a 22 -- 15. Cvičení ke kapitolám 7 a 23 -- 16. Cvičení ke kapitolám 8 a 24 —.— -- Část 3: Praxe -- 17. Příklady pro větvení a cykly -- 17.1 Větvení -- 17.1.1 if.else -- 17.1.2 switch -- 17.2 Cykly -- 17.2.1 Cyklus typu for -- 17.2.2 Cyklus typu while -- 17.2.3 Cyklus typu do while -- 17.2.4 Cyklus typu foreach -- 18. Formátování zdrojových kódů a vícenásobné použití, 18.1 Utváření jednotného layoutu -- 19. Nasazení parametru a funkcí v PHP -- 19.1 Skladba funkcí -- 19.1.1 Vrácená hodnota -- 19.2 Parametr -- 19.2.1 Předání odkazem
-- 19.2.2 Volitelný parametr -- 20. Objektově orientované programování (OOP): Dědičnost tříd s PHP -- 21. Bezpečnější tvorba webových stránek — -- 21.1 Využití Cookies -- 21.1.1 Definování cookies -- 21.1.2 Změna Cookies -- 21.1.3 Odstranění Cookies -- 21.1.4 Načtení Cookies -- 21.1.5 Malý příklad z praxe -- 21.2 Bezpečnost v průběhu Sessions -- 21.2.1 Inicializace Session, popřípadě zahájení -- 21.2.2 Psaní proměnných a hodnot v Session -- 21.2.3 Čtení hodnoty proměnných ze Session -- 21.2.4 Změna hodnoty proměnné Session -- 21.2.5 Ukončení Session -- 21.2.6 Bezpečnost se Sessions (Příklad z praxe) -- 21.3 Kontrola přístupu prostřednictvím Captcha -- 21.3.1 Potřebné přípravy -- 21.3.2 Vytvoření jednoduché Captcha -- 21.3.3 Soubor captcha.php -- 21.3.4 Přizpůsobení souboru start_captcha.php -- 21.3.5 Přizpůsobení souboru check_captcha.php -- 22. Externí přístup do souborů — -- 22.1 Externí komunikace -- 22.2 Odesílání e-mailů -- 23. Použití databáze SQLite -- 23.1 Použití SQLite -- 23.1.1 Vytvoření tabulky -- 23.1.2 Vložení dat do tabulky -- 23.1.3 Načtení a zobrazení tabulky -- 23.1.4 Načtení počtu polí -- 23.1.5 Načtení počtu řádků -- 23.1.6 Načtení názvů pole -- 23.1.7 Načtení aktuálního řádku -- 23.1.8 Načtení aktuálního sloupce řádku -- 23.1.9 Zobrazit typ a hodnotu proměnné obsahu tabulky -- 24. Novinky v PHP 5: Simple XML -- 24.1 Použití Simple XML --
Příloha 1: Dodatek -- Příloha 2: Slovník
(OCoLC)655149284
cnb002104739

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC