Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
2., dopl. vyd.
Praha : Professional Publishing, 2011
236 s. : il. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7431-039-3 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 232-236 a rejstřík
Anglické resumé
000244565
1. Terénní průzkumy -- 2. Pořizování dat -- 2.1 Základní soubor -- 2.2 Výběrové postupy -- 2.2.1 Vážení vzorku -- 2.3 Metody sběru dat -- 2.3.1 Pravidla tvorby dotazníku -- 2.3.2 Měření a škály -- 2.4 Chyby při sběru dat -- 3. Rozsah výběru a kritéria jeho volby -- 3.1 Intervalový odhad -- 3.2 Testování hypotéz -- 4. Statistické zpracování primárních dat -- 4.1 Jednorozměrné třídění a popis -- 4.2 Dvourozměrné třídění a popis -- 4.3 Míry intenzity závislosti dvou veličin -- 4.3.1 Nominální proměnné -- 4.3.2 Ordinální proměnné -- 4.3.3 Čtyřpolní tabulka -- 4.3.4 Čtvercová tabulka pro dva závislé výběry -- 4.4 Vícerozměrné třídění a popis -- 4.5 Měření parciální asociace -- 5. Zobecňování z výběru na populaci -- 5.1 Odhady -- 5.2 Testy hypotéz -- 5.2.1 Hypotézy o jedné populační relativní četnosti -- 5.2.2 Hypotézy o dvou relativních četnostech -- 5.2.3 Hypotézy o m relativních četnostech -- 6. Srovnání dvou nebo více populací -- 6.1 Dva nezávislé výběry -- 6.2 Několik (r) nezávislých výběrů -- 6.3 Dva závislé výběry -- 6.4 Několik (r) závislých výběrů -- 7. Ověřování a modelování závislostí v kontingenčních tabulkách, -- 7.1 Dvourozměrné třídění -- 7.2 Vícerozměrné třídění -- 7.3 Loglineární model -- 8. Možnosti užití metod vícerozměrné statistiky -- 8.1 Lineární regrese -- 8.2 Korelační analýza -- 8.3 Analýza rozptylu --
8.4 Analýza kovariance -- 8.5 Logistická regrese -- 8.6 Diskriminační analýza -- 8.7 Metoda hlavních komponent -- 8.8 Faktorová analýza -- 8.9 Kanonická korelace -- 8.10 Shluková analýza -- 8.11 Vícerozměrné škálování -- 8.12 Korespondenční analýza -- 8.13 Analýza vícerozměrných preferencí
(OCoLC)730407390
cnb002167441

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC