Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
236 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4273-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-7063-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografii na s. 231-232 a rejstřík
000244573
1 Úvod do statistiky 11 // U Historický přehled 11 // 1.2 Význam a pojetí moderní statistiky 17 // 1.3 Statistická jednotka a statistický soubor 21 // 1.4 Statistický znak 24 // 2 Popisná statistika 29 // 2.1 Vyjadřovací prostředky statistiky 29 // 2.2 Základní zpracování číselných dat 32 // 2.3 Charakteristiky polohy 39 // 2.4 Charakteristiky variability 45 // 2.5 Charakteristiky koncentrace 51 // 2.6 Kompletní zpracování dat pomocí aplikace STATI 54 // 3 Pravděpodobnost 59 // 3.1 Základy kombinatoriky 59 // 3.2 Náhodný pokus a náhodný jev 63 // 3.3 Pravděpodobnost náhodného jevu 67 // 3.4 Klasická definice pravděpodobnosti 68 // 3.5 Geometrická definice pravděpodobnosti 72 // 3.6 Podmíněná pravděpodobnost 75 // 3.7 Pravidlo o násobení pravděpodobností 76 // 3.8 Pravidlo o sčítání pravděpodobností 79 // 3.9 Úplná pravděpodobnost a Bayesův vzorec 83 // 4 Náhodná veličina 87 // 4.1 Náhodná veličina 87 // 4.2 Distribuční funkce náhodné veličiny 88 // 4.3 Diskrétní náhodná veličina 89 // 4.4 Spojité náhodné veličiny 93 // 5 // 6 // 4.5 Charakteristiky polohy 96 // 4.6 Charakteristiky variability 99 // 4.7 Charakteristiky koncentrace 102 // 5 Modely rozdělení pravděpodobností pro diskrétní náhodné veličiny 107 // 5.1 Poissonovo rozdelení 107 // 5.2 Alternativní rozdílení 110 // 5.3 Binomické rozdělení 111 // 5.4 Hypergeometrické rozdělení 114 //
6 Modely rozdčlení pravdepodobností pro spojité náhodné veličiny 117 // 6.1 Rovnomčmé rozdělení 117 // 6.2 Exponenciálni rozdčlení 119 // 6.3 Normálni rozdčlení 122 // 6.4 Nonnované normálni rozdčlení 125 // 6.5 lx)garitmicko-normální rozdčlení 128 // 6.6 Rozdčlení nčktcrých funkcí náhodných veličin 131 // 7 Teoretické základy statistiky 136 // 7.1 Zákon velkých čísel 136 // 7.2 Součet nezávislých náhodných veličin 137 // 7.3 Centrálni limitní věty 140 // 7.4 Věty o normálním rozdčlení 147 // 8 Výběrová šetření 151 // 8.1 Druhy výběrového šetření 151 // 8.2 Náhodný výběr a výběrové charakteristiky 154 // 8.3 Výběrová rozdčlení 155 // 8.4 Populace, výběr a statistické usuzování 158 // 9 Odhady charakteristik základního souboru 161 // 9.1 Bodové odhady parametrů 161 // 9.2 Intervalové odhady parametrů 166 // 9.3 Intervalové odhady parametrů normálního rozdčlení 168 // 9.4 Intervalový odhad střední hodnoty pro výběry velkého rozsahu 180 // 9.5 Intervalový odhad parametru alternativního rozdčlení 186 // 10 Testování statistických hypotéz 190 // 10.1 Pojem hypotézy a podstata testování hypotéz 190 // 10.2 Jednovýbčrové testy hypotéz 197 // 10.3 Dvouvýbčtové testy hypotéz 205 // 10.4 Testy hypotéz o rozdělení základního souboru 218 // Použité zdroje 231 // Rejstřík 233
(OCoLC)817048239
cnb002389515

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC