Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.12.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2012
236 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4273-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 231-232 a rejstřík
000244573
Obsah // 1 Úvod do statistiky... 11 // U Historický přehled... 11 // 1.2 Význam a pojetí moderní statistiky... 17 // 1.3 Statistická jednotka a statistický soubor... 21 // 1.4 Statistický znak... 24 // 2 Popisná statistika... 29 // 2.1 Vyjadřovací prostředky statistiky... 29 // 2.2 Základní zpracování číselných dat... 32 // 2.3 Charakteristiky polohy... 39 // 2.4 Charakteristiky variability... 45 // 2.5 Charakteristiky koncentrace... 51 // 2.6 Kompletní zpracování dat pomocí aplikace STATI... 54 // 3 Pravděpodobnost ... 59 // 3.1 Základy kombinatoriky... 59 // 3.2 Náhodný pokus a náhodný jev... 63 // 3.3 Pravděpodobnost náhodného jevu... 67 // 3.4 Klasická definice pravděpodobnosti... 68 // 3.5 Geometrická definice pravděpodobnosti... 72 // 3.6 Podmíněná pravděpodobnost... 75 // 3.7 Pravidlo o násobení pravděpodobností... 76 // 3.8 Pravidlo o sčítání pravděpodobností... 79 // 3.9 Úplná pravděpodobnost a Bayesův vzorec... 83 // 4 Náhodná veličina... 87 // 4.1 Náhodná veličina... 87 // 4.2 Distribuční funkce náhodné veličiny... 88 // 4.3 Diskrétní náhodná veličina... 89 // 4.4 Spojité náhodné veličiny ... 93 // 5 // 6 // 4.5 Charakteristiky polohy... 96 // 4.6 Charakteristiky variability... 99 // 4.7 Charakteristiky koncentrace...102 // 5 Modely rozdělení pravděpodobností pro diskrétní náhodné veličiny...107 // 5.1 Poissonovo rozdelení...107 // 5.2 Alternativní rozdílení...110 // 5.3 Binomické
rozdčlení...Ill // 5.4 Hypcrgcometrické rozdčlení...114 // 6 Modely rozdčlení pravdepodobností pro spojité náhodné veličiny...117 // 6.1 Rovnomčmé rozdčlení...117 // 6.2 Exponenciálni rozdčlení...119 // 6.3 Normálni rozdčlení...122 // 6.4 Nonnované normálni rozdčlení...125 // 6.5 lx)garitmicko-normální rozdčlení...128 // 6.6 Rozdčlení nčktcrých funkcí náhodných veličin...131 // 7 Teoretické základy statistiky ...136 // 7.1 Zákon velkých čísel ...136 // 7.2 Součet nezávislých náhodných veličin...137 // 7.3 Centrálni limitní věty...140 // 7.4 Včty o normálním rozdčlení...147 // 8 Výběrová šetření...*...151 // 8.1 Druhy výběrového šetření...151 // 8.2 Náhodný výběr a výběrové charakteristiky ...154 // 8.3 Výběrová rozdčlení...155 // 8.4 Populace, výběr a statistické usuzování...158 // 9 Odhady charakteristik základního souboru...161 // 9.1 Bodové odhady parametrů...161 // 9.2 Intervalové odhady parametrů...166 // 9.3 Intervalové odhady parametrů normálního rozdčlení...168 // 9.4 Intervalový odhad střední hodnoty pro výběry velkého rozsahu...180 // 9.5 Intervalový odhad parametru alternativního rozdčlení...186 // 10 Testování statistických hypotéz...190 // 10.1 Pojem hypotézy a podstata testování hypotéz...190 // 10.2 Jednovýbčrové testy hypotéz...197 // 10.3 Dvouvýbčtové testy hypotéz...205 // 10.4 Testy hypotéz o rozdčlení základního souboru...218
Použité zdroje...231 // Rejstřík...233
(OCoLC)817048239
cnb002389515

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC