Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.4) Půjčeno:43x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2013
224 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4237-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-8498-4 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Pro studenty bakalářských programů se zájmem o zdravotnickou problematiku
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000244666
Obsah // Použité zkratky... 10 // Úvod ... 11 // 1 Stavba hmoty, síly v přírodě... 13 // 1.1 Elementární částice hmoty... 13 // 1.2 Atomové jádro ... 15 // 1.3 Elektronový obal ... 16 // 1.4 Interakce v přírodě ... 16 // 1.5 Formy hmoty ... 17 // 1.6 Disperzní systém... 18 // 1.7 Transportní jevy ... 19 // 1.8 Jevy na rozhraní mezi dvěma fázemi ... 23 // 1.9 Pohyb látek ... 24 // Literatura ... 27 // 2 Přeměna energie v organizmu ... 28 // 2.1 Termodynamika ... 28 // 2.2 Potřeba energie ... 29 // 2.3 Energetická bilance ... 31 // Literatura ... 32 // 3 Sedimentace krve ... 33 // 3.1 Fyzikální podstata sedimentace krve ... 33 // Literatura ... 35 // 4 Odstředivá síla... 36 // 4.1 Využití odstředivé síly ve zdravotnictví... 36 // Literatura ... 39 // 5 Biofyzikálni aspekty letecké dopravy ... 40 // 5.1 Biofyzikálni aspekty letecké dopravy ... 40 // 5.2 Biofyzikálni aspekty kosmických letů ... 41 // Literatura ... 44 // 6 Vnější tlak a organizmus ... 45 // 6.1 Působení vnějšího tlaku na organizmus ... 45 // 6.2 Vliv podtlaku na organizmus... 46 // 6.3 Vliv přetlaku na organizmus ... 49 // 6.4 Otrava kyslíkem ... 51 // Literatura ... 52 //  XjL  L>vaov>  // 5 // Biofyzika // 7 Sterilizace ... 53 // 7.1 Základní pojmy ... 53 // 7.2 Fyzikální postupy sterilizace ... 53 // 7.3 Chemické postupy sterilizace ... 56 // 7.4 Destilace, termostat, inkubátor ... 58 // Literatura ... 58 // 8 Biofyzikálni aspekty regulace teploty,
využití tepla a chladu ... 59 // 8.1 Regulace teploty lidského těla ... 59 // 8.2 Měření teploty ... 64 // 8.3 Infračervené záření (IR) ... 67 // 8.4 Koupele ... 67 // 8.5 Lokálně používané tepelné procedury ... 69 // 8.6 Chlad ... 70 // 8.7 Využití kryoterapie v medicíně... 71 // 8.8 Priessnitzovy obklady ... 72 // Literatura ... 73 // 9 Zvuk a audiometrie ... 74 // 9.1 Základní pojmy ... 74 // 9.2 Veličiny objektivní... 74 // 9.3 Veličiny subjektivní ... 75 // 9.4 Audiometrie ... 78 // 9.5 Poslech, poklep, pohmat ... 79 // Literatura ... 80 // 10 Ultrazvuk (UZ) ... 81 // 10.1 Charakteristika a vlastnosti ... 81 // 10.2 Výroba ultrazvuku... 82 // 10.3 Účinky ultrazvuku ... 83 // 10.4 Obecný princip sonografie ... 84 // 10.5 Diagnostický ultrazvuk ... 86 // 10.6 Terapeutické užití ultrazvuku ... 89 // Literatura ... 90 // 11 Biologické membrány, klidový a akční membránový potenciál ... 91 // 11.1 Biologické membrány... 91 // 11.2 Klidový membránový potenciál ... 91 // 11.3 Akční membránový potenciál ... 93 // Literatura ... 94 // 12 Elektrický proud... 95 // 12.1 Obecná charakteristika... 95 // 12.2 Stejnosměrný a střídavý elektrický proud ... 97 // 12.3 Elektrické vlastnosti organizmu... 98 // 12.4 Pasivní elektrické vlastnosti tkání ... 98 // Obsah // 12.4.1 Stejnosměrný proud ... 99 // 12.4.2 Nízkofrekvenční střídavý proud ... 99 // 12.4.3 Vysokofrekvenční střídavý proud ... 101 // 12.5 Účinky
elektrického proudu ... 101 // 12.5.1 Stejnosměrný proud ... 101 // 12.5.2 Nízkofrekvenční střídavý proud ... 101 // 12.5.3 Vysokofrekvenční střídavý proud ... 101 // 12.6 Využití elektrického proudu v medicíně ... 101 // 12.6.1 Stejnosměrný proud ... 101 // 12.6.2 Nízkofrekvenční střídavý proud ... 105 // 12.6.3 Středněfrekvenční střídavý proud ... 108 // 12.6.4 Vysokofrekvenční proud a elektromagnetické vlnění ... 109 // 12.7 Úrazy elektrickým proudem ... 111 // 12.7.1 Zasažení bleskem ... 112 // 12.7.2 Sekundární příznaky úrazů elektrickým proudem ... 112 // 12.8 Aktivní elektrické vlastnosti vzrušivých tkání ... 113 // 12.9 Elektroklima ... 116 // Literatura ... 116 // 13 Fyzikální základy dýchání, krevní oběh a krevní tlak... 117 // 13.1 Dýchání ... 117 // 13.2 Krevní oběh a krevní tlak... 119 // 13.3 Měření krevního tlaku ... 126 // Literatura ... 127 // 14 Optické záření, oko, přístroje a zařízení využívající // optické metody ... 128 // 14.1 Optické záření... 128 // 14.2 Viditelné optické záření ... 130 // 14.3 Teorie barevného vnímání ... 131 // 14.4 Fyziologické a psychologické účinky barev, zrakové iluze ... 131 // 14.5 Zdravé oko, vady oka a korekce vad ... 132 // 14.6 Přístroje a zařízení využívající optické metody... 137 // 14.7 Ultrafialové záření (UV) ... 143 // 14.8 Infračervené záření (IR) ... 146 // literatura ... 148 // ¦ mi . j fo
p ¦’ÚV  c,  Wo *.-•L V/\ Ú ě h // 15 Biomechanika, deformace pevného tělesa a její význam // ve zdravotnictví... 149 // 15.1 Biomechanické funkce kostí, kloubů a šlach... 150 // 15.2 Síla pružnosti, meze... 150 // 15.3 Mechanické vlastnosti chrupavky ... 153 // 15.4 Mechanické vlastnosti kloubu... 153 // 15.5 Šlachy a vazy ... 154 // 15.6 Mechanické vlastnosti biologických materiálů ... 154 // 15.7 Biokompatibilita... 154 // Biofyzika // Literatura ... 155 // 16 Ionizující záření ... 156 // 16.1 Charakteristika ionizujícího záření ... 156 // 16.2 Jednotky v radioaktivitě ... 158 // 16.3 Druhy radioaktivní přeměny ... 158 // 16.4 Rentgenové záření ... 160 // 16.5 Neutrony ... 161 // 16.6 Kosmické záření ... 161 // *16.7 Biologické účinky ionizujícího záření... 162 // 16.8 Přímý a nepřímý účinek ionizujícího záření ... 162 // 16.9 Radiosenzitivita ... 163 // 16.10 Ochrana před vnějším ozářením ... 164 // 16.11 Stochastické a deterministické účinky ionizujícího záření ... 165 // 16.12 Život buňky zasažené radioaktivitou ... 166 // 16.13 Akutní nemoc z ozáření ... 166 // 16.14 Přístroje pro osobní a ochrannou dozimetrii ... 167 // Literatura ... 173 // -V- L ??? ?? i ?0’ tW*-’ // 17 Využití ionizujícího záření v medicíně ... 174 // 17.1 Nukleární medicína - diagnostika pomocí záření ? a pozitronů ... 174 // 17.2 Radiologie - diagnostika pomocí rentgenového záření ...
177 // 17.3 Radioterapie ... 179 // 17.3.1 Terapeutické využití rentgenového záření... 179 // 17.3.2 Terapie pomocí záření ? ... 180 // 17.3.3 Terapie částicemi ... 181 // 17.3.4 Ozařovací plán ... 182 // Literatura ... 182 // 18 Laser a jeho uplatnění ve zdravotnictví ... 183 // 18.1 Lasery, fyzikální podstata ... 183 // 18.2 Využití laseru ... 185 // Literatura ... 189 // 19 Nukleární magnetická rezonance... 190 // 19.1 Princip MR ... 190 // 19.2 MR angiografie... 191 // 19.3 Funkční magnetická rezonance (fMR) ... 192 // 19.4 Využití magnetické rezonance ... 192 // Literatura ... 193 // 20 Nanotechnologie ... 194 // 20.1 Farmacie a nanotechnologie ... 194 // 20.2 Cílená doprava léčiv ... 194 // 20.3 Zobrazovací a diagnostické metody a zařízení ... 195 // 20.4 Tkáňové inženýrství a buněčná terapie ... 196 // Obsah // 20.5 Nanotechnologie a terapie nádorů ... 196 // Literatura ... 197 // 21 Prístrojová technika používaná v medicíně ... 198 // 21.1 Diagnostické přístroje ... 198 // 21.1.1 Diagnostika srdce ... 198 // 21.1.2 Diagnostika mozku ... 200 // 21.1.3 Diagnostika cév ... 201 // 21.1.4 Pletysmografie ... 202 // 21.1.5 Světelná reflexní reografie ... 202 // 21.1.6 Diagnostika plic ... 202 // 21.1.7 Diagnostika oka a očnice ... 203 // 21.1.8 Diagnostika ucha... 204 // 21.1.9 Diagnostika krevního tlaku ... 204 // 21.2 Terapeutické přístroje ... 205 // 21.2.1 Kardiochirurgie a kardiológie ... 205 // 21.2.2 Neurologie,
revmatologie, ortopedie, Onkologie, // chirurgie, dermatologie, stomatologie ... 207 // literatura ...*... 213 // Rejstřík ... 214 // Souhrn ... 223 // Summary // 224
cnb002449209

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC