Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(33) Půjčeno:33x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2013
197 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-2205-7 (brož.)
ISBN 978-80-246-2403-7 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii na s. [190]-197 a bibliografické odkazy
Publikace je určena profesionálním pomáhajícím, kteří neabsolvovali výcvik krizové intervence, avšak ve své praxi se dostávají do kontaktu s lidmi v závažných situacích a krizích. Jak jednat v roli pomáhajících prvního kontaktu? Jakým úskalím se vyhnout? Jak by mělo vypadat minimum pomoci v uspěchané atmosféře lékařské ordinace, školní sborovny nebo policejní služebny? Kniha obsahuje aplikace do kontextu rodinného násilí, na němž lze nezbytnou pomoc dobře ukázat. Zvláštní kapitoly jsou věnovány filozofickým a teologickým základům chápání krize a otázkám jejich smyslu v lidském životě. Publikace je vhodná také pro studenty pomáhajících profesí a pro laiky.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000244840
Úvod // 1. BOLESTI A VÝZVY KRIZE Z RŮZNÝCH ÚHLŮ POHLEDU // 1.1 Filozofické základy vnímání krize // 1.1.1 Fragmenty moderní filozofie // 1.2 Krize v psychologii // 1.2.1 Zvládání obtížných životních situací a krizí // 1.3 Krize a religiozita // 1.3.1 Zvládání s vírou // 1.3.2 Tajemství bolesti a utrpení v křesťanství // 1.3.3 Naděje v křesťanství // 1.4 Smysl lidského života a krize // 2. NADĚJE V KRIZI A ROLE POMÁHAJÍCÍHO // 2.1 Krizová intervence a problém kompetencí // 2.2 Pomáhající prvního kontaktu a první pomoc v krizi // 2.2.1 Etické minimum kontaktu s klientem v krizi // 2.2.2 Patero intervence prvního kontaktu v krizi // 2.2.3 Úskalí první pomoci v krizi // 2.2.4 Fáze krize: vhodné a nevhodné formulace // 3. NADĚJE JAKO SPIRITUÁLNÍ POTŘEBA – ROLE DUCHOVNÍCH V KRIZI // 3.1 Pastorace a příbuzné pojmy // 3.2 Oblasti působení duchovních a jejich setkávání s krizí // 3.2.1 Rozhovor s duchovním // 3.2.2 Nemocniční kaplanství a práce s nadějí // 3.3 Komunikační úskalí duchovních nejen v krizi // 3.4 Krize a vzdělávání duchovních // 4. RODINNÉ NÁSILÍ A KRIZE DOMOVA // 4.1 Rodinné násilí, domácí násilí a související pojmy // 4.2 Historie odmítání rodinného násilí // 4.2.1 Ochrana práv dítěte // 4.2.2 Ochrana práv seniorů // 4.2.3 Ochrana práv žen // 4.2.4 Ochrana práv mužů // 4.3 Transgenerační aspekty rodinného násilí // 4.4 Domácí násilí jako specifický druh rodinného násilí // 4.4.1 Syndrom připoutání // 4.4.2 Kazuistika paní O. // 4.4.3 Kazuistika paní N. // 4.4.4 Prevence rodinného násilí – aktivity státu // 4.4.5 Práce neziskových organizací // 4.5 Rodinné násilí a lidé s mentálním postižením // 4.5.1 Rozhovor s ředitelkou specializované organizace //
5. POMÁHAJÍCÍ PRVNÍHO KONTAKTU A DOMÁCÍ NÁSILÍ // 5.1 Rozcestník pomoci // 5.1.1 Oznamovací povinnost // 5.2 Minimum komunikace s ohroženou osobou // 5.2.1 Cíle komunikace s ohroženou osobou // 5.3 Interdisciplinární spolupráce a domácí násilí // 5.4 Role lékaře v kontextu domácího násilí // 5.4.1 Zdraví a celistvost // 5.4.2 Domácí násilí v zákonných a etických normách pro lékaře // 5.4.3 Riziko psychogenní iatropatogeneze // 5.4.4 Podpůrné jednání v kontextu principů lékařské etiky // 5.4.5 Informovaný souhlas a domácí násilí // 5.4.6 Sedmero zásad pomoci lékaře // 5.4.7 Modelová situace a efektivní přístup // 5.4.8 Možnosti praktických lékařů (výsledky empirického šetření) // 5.5 Policie a domácí násilí: intervence a zkušenosti // 5.5.1 Komunikace policisty s ohroženou a násilnou osobou // 5.5.2 Vykázání a specifické situace praxe // 5.5.3 Rozhovor s policistkou ze Služby kriminální policie a vyšetřování // 5.5.4 Komunikace policisty s dítětem // 6. KRIZE DÍTĚTE V KONTEXTU RODINNÉHO NÁSILÍ // 6.1 Komunikace s dítětem dle vývojových období // 6.2 Fáze a zásady rozhovoru s dítětem v krizi // 6.3 Rodinné násilí jako krize vazeb // 6.3.1 Ambivalentní postoje dítěte k rodičům // 6.3.2 Nepřímá viktimizace a komunikace s dítětem // 6.3.3 Přímá viktimizace a komunikace s dítětem // 6.4 Rozhovor s pracovníkem krizové linky pro děti // 6.5 Pedagog a rodinné násilí: rozpoznání, řešení, dilemata // 6.5.1 Poradenství a krizová pomoc ve školní praxi // 6.5.2 Škola a mezioborová komunikace // 6.5.3 Pedagog a rozpoznání syndromu CAN // 6.6 Shrnutí zásad komunikace s dítětem ohroženým násilím // 7. KRIZE JAKO VÝZVA – TEORIE NEBO REALITA? // 7.1 Nebezpečí otrockých aplikací // 7.1.1 Krize a „dopad na dno“ // 7.2 Autonomní volba v krizi? // 7.3 Krize a čas // 7.4 Krize a postoje pomáhajících // ZÁVĚR
(OCoLC)847727846
(OCoLC)878145827
cnb002447456

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC