Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(4.3) Půjčeno:17x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2013
292 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4112-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-8109-9 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8112-9 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 285-287
Kniha je určena učitelům českého jazyka druhého stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům vysokých škol oboru český jazyk. Přináší zajímavé náměty pro další procvičování a prohlubování učiva o slovní zásobě a tvoření slov, tvarosloví, skladbě a slohu v 6. a 7. ročníku. Dále je zařazen metodický výklad probíraného učiva a metodický komentář ke cvičením, všestranné jazykové rozbory a náměty na diktáty, souhrnné testy k opakování a klíč ke všem cvičením, jazykovým rozborům a testům. Přínos publikace spočívá především v propojení její metodické a praktické části a v zařazení námětů pro slohové vyučování. Tento způsob zpracování je zatím na našem trhu ojedinělý. Autorky cíleně zařazují do knihy umělecké ukázky z knih českých autorů, jejichž seznam je součástí publikace..
Určeno učitelům českého jazyka 2. stupně základních škol a nižších tříd gymnázií a studentům vysokých škol oboru český jazyk
Popsáno podle tištěné verze
000244991
Úvodní slovo // I. PRAKTICKÁ ČÁST // 1. Nauka o slovní zásobě a tvoření slov // 1.1 Slovní zásoba // 1.1.1 Slova zastarávající a zastaralá // 1.1.2 Slova domácí a přejatá // 1.2 Tvoření nových slov // 1.2.1 Odvozování podstatných jmen // 1.2.2 Odvozování přídavných jmen // 1.2.3 Odvozování sloves // 2. Tvarosloví // 2.1 Slovní druhy ohebné // 2.1.1 Podstatná jména // 2.1.2 Přídavná jména // 2.1.3 Čísbvky // 2.1.4 Zájmena // 2.1.5 Slovesa // 2.1.6 Pravopis vlastních jmen // 2.2 Slovní druhy neohebné // 2.2.1 Příslovce // 2.2.2 Předložky // 2.2.3 Spojky // 2.2.4 Částice // 2.2.5 Citoslovce // 3. Skladba ...89 // 3.1 Věty podle postoje mluvčího ...89 // 3.2 Veta jednoduchá a souvětí ...92 // 3.3 Základní větné členy ...96 // 3.3.1 Přísudek ...96 // 3.3.2 Podmět ...101 // 3.4 Rozvíjející větné členy ...106 // 3.4.1 Předmět ...106 // 3.4.2 Přívlastek ...112 // 3.4.3 Příslovečně určení ...120 // 3.4.4 Doplněk ...138 // 4. Komunikační a slohová výchova ...141 // 4.1 Vypravován í ...141 // 4.2 Popis ...151 // 4.3 Práce s informacemi ...158 // 4.4 Životopis, žádost, přihláška ...4 ...166 // 5. Klíč ...174 // 1. Nauka o slovní zásobě a tvoření slov ...174 // 1.1 Slovní zásoba ...174 // 1.2 Tvoření nových slov ...176 // 2. Tvarosloví ...183 // 2.1 Slovní druhy ohebné ...183 // 2.2 Slovní druhy neohebné ...188 // 3. Skladba ...194 // 3.1 Vety podle postoje mluvčího ...194 // 3.2 Veta jednoduchá a souvětí ...196 // 3.3 Základní vétné členy ...198 // 3.4 Rozvíjející vétné členy ...202 // 4. Komunikační a slohová výchova ...226 // 4.1 Vypravování ...226 // 4.2 Popis ...226 // 4.3 Práce s informacemi ...227 // 4.4 Životopis, žádost, přihláška ...228 //
II. METODICKÁ ČÁST // 229 // 1. Nauka o slovní zásobě a tvoření slov ...231 // 1.1 Slovní zásoba ...231 // 1.2 Tvoření nových slov ...232 // 2. Tvarosloví ...234 // 2.1 Slovní druhy ohebné ...234 // 2.2 Slovní druhy neohebné ...238 // 3. Skladba ...241 // 3.1 Vety podle postoje mluvčího ...241 // 3.2 Věta jednoduchá a souvětí ...241 // 3.3 Základní vétné členy ...242 // 3.4 Rozvíjející větné členy ...243 // 4. Slohová a komunikační výchova ...246 // 4.1 Vypravování ...246 // 4.2 Popis ...247 // 4.3 Práce s informacemi ...247 // 4.4 Životopis, žádost, přihláška ...247 // III. PROVÉŘOVACÍ TESTY ...249 // 1. Nauka o slovní zásobě a tvoření slov ...249 // 2. Tvarosloví ...253 // 2.1 Slovní druhy ohebné ...253 // 2.2 Slovní druhy neohebné ...260 // 3. Skladba ...265 // 3.1 Vety podle postoje mluvčího. Věta jednoduchá a souvětí ...265 // 3.2 Větné členy základní ...268 // 3.3 Větné členy rozvíjející ...270 // 4. Slohová a komunikační výchova // IV. PRAVOPIS // V. LITERATURA // VI. PŘÍLOHY
(OCoLC)829661299
cnb002416234

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC