Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013
315 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7478-013-4 (brož.)
Vydáno ve spolupráci s advokátní kanceláří PRK Partners
Obsahuje bibliografii na s. 307-309, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000245072
Obsah // Předmluva ... 13 // Úvodem ... 17 // Jak funguje soukromé právo (Karel Eliáš)... 19 // Soukromé a veřejné... 19 // Soukromé právo... 21 // Proč potřebujeme občanský zákoník a proč potřebujeme nový... 22 // Zásady... 25 // Hranice svobody soukromé vůle ... 27 // Pravidla výkladu ... 30 // Mlčení zákona a analogie... 31 // Ochrana práv... 32 // Úloha soudce ... 33 // Prolínání starého práva s novým... 35 // Právo je tu kvůli lidem (Karel Eliáš)... 38 // Jak se nový občanský zákoník staví ? člověku?... 38 // Příbuzní a osoby blízké... 39 // Od narození... 41 // ... až do smrti... 41 // Svéprávnost. Postupné rozvíjení způsobilosti právně jednat // při dospívání... 43 // Narušení schopnosti zletilého právně jednat... 46 // Jméno... 49 // Bydliště... 50 // Ochrana osobnosti člověka... 51 // Lidské télo... 54 // Jednáme spíše platně, ale s riziky (Petr Bezouška)... 57 // Labyrint se spoustou slepých uliček... 57 // Právní úkon t právní jednání ... 58 // 5 // OBČANSKÉ PRÁVO PRO KAŽDÉHO // Kdy právně jednáme a kdy je to pouhý sen ... // Formalisté, plačte... // „Udělejte to načerno...“ aneb Co tím vlastně myslel?... // Ať trpí ten, kdo je na vině... ale ne vždy ... // Já jsem sice plnil, ale ta smlouva je neplatná... anebo ne? ... Neplatnost jen výjimečně, protože neplatná smlouva je drahá // smlouva!... // Když už ta neplatnost musí být... // Mýlit se
je lidské... // Když se dlužník zbavuje majetku Evoluce, ne revoluce... // 60 // 61 // 61 // 63 // 64 // 65 68 // 71 // 72 72 // Jednám sám, nebo s pomocí jiných? (Bohumil Havel) ... 74 // Jednáme vždy přímo?... 74 // Ajak jednáme v zastoupeni? ... 75 // Co když se někomu pleteme do jeho věcí?... 77 // Dobrovolné zastoupení ... 78 // Nedobrovolné zastoupení ... 80 // Co víc zavazuje: smlouva, nebo zákon? (Bohumil Havel)... 83 // Závaznost zákona a smluvní svoboda ... 83 // Všichni jsme si podobní, ale občas je někdo slabší ... 85 // Právní pouto... 86 // Vyjednávání o smlouvě ... 87 // Měnit nečekaně názor se nevyplácí... 89 // Otevřený výčet smluvních typů ... 90 // Jak zajistit, aby dlužník plnil?... 93 // Smlouva se leckdy mění vůlí stran, změní se však i bez toho? ... 95 // I závazky zanikají... 97 // O co můžeme přijít, když se nestaráme? (Petr Bezouška). 101 // Lhůty, doby a jak nám ten čas běží... 101 // Promlčení a prekluze... 103 // Masky a démoni (Bohumil Havel)... 111 // Každý nechť se stará, jak chce a jak umí... 111 // Démoni a démonizace...113 // Kdy je právnická osoba právnickou osobou?...114 // Fungování a organizace právnické osoby v reálném světě ...116 // Typy právnických osob...118 // Spolkové právo... 120 // Obchodní korporace... 120 // 6 // OBSAH // Fundace ... 122 // Ústav... 122 // Smrt právnické osoby... 122 // Neziskový sektor v novém (Karel Eliáš)
... 125 // Je péče o obecné blaho věcí státního monopolu?... 126 // Tres faciunt collegium ... 128 // Nadační právo nejen pro mecenáše a filantropy... 132 // Národní galerie a jiné ústavy... 137 // Rozostřené hranice právnických schémat... 139 // Umění darovat... 139 // Jak založit firmu? (Bohumil Havel)... 143 // Podnikatel a firma... 143 // Závod a zastoupení podnikatele ... 145 // Tajemství a konkurence v podnikání ... 147 // Jaký nástroj ? podnikání zvolit?... 148 // Jak založit podnikající právnickou osobu?... 149 // Jaké podnikající právnické osoby nejčastěji potkáme?... 150 // Osobní obchodní společnosti... 151 // Kapitálové společnosti... 154 // Družstva ... 159 // Co nového doma? Rodinné právo v novém občanském // zákoníku (Karel Eliáš)... 162 // Rodina a rodinné právo... 162 // Manželství ... 163 // Manželská práva a povinnosti... 165 // Kdo je matkou a kdo otcem?... 166 // Osvojení ... 169 // Rodiče a dítě... 170 // Majetkové záležitosti ... 173 // Život rodinného společenství... 177 // Když už to jinak nejde... 180 // Co lze vlastnit? A co s tím dál? (Karel Eliáš)... 184 // Proč je patent věcí a špinavá hromada sněhu už ne? ... 184 // Není věc jako věc... 187 // Součást a příslušenství. Superficiální zásada... 190 // Detence - držba - vlastnictví ... 192 // Ohraničené území svobody, kde je každý králem... 195 // Se sousedy je to někdy složité... 199
// 7 // OBČANSKÉ PRÁVO PRO KAŽDÉHO // Spoluvlastnictví ... 204 // Svěřenský fond... 206 // Právní panství nad cizí věcí (Karel Eliáš) ... 208 // Když chci stavět a nemám na čem... 209 // Právní archaismy v novém světle: služebnosti a reálná břemena .. 212 // Zástava... 218 // Katastr nemovitostí v novém hávu (Daniela Šustrová)... 223 // Než půjdete na katastr ... 223 // Je pozemek totéž co parcela?... 224 // Budova je stavba, stavba nemusí být budova... 226 // Jednotka je byt a něco ? tomu... 227 // I právo je někdy nemovitou věcí... 228 // Katastr má své zásady... 229 // Zápis je leccos... 236 // Bytová politika všude kolem (Petr Bezouška) ... 239 // Pan domácí a nájemníci... 239 // Život v podnájmu... 250 // Koupili jsme byt - a co se děje v domě?... 251 // A když spolu bydlí manželé... 253 // Škodils? Nahraď! (Petr Bezouška)... 257 // Krása jednoduchosti... 258 // Není újma jako újma... 259 // ... a ani porušení zákona není vždy stejné ... 261 // Smlouva, náhrada újmy a třetí subjekty... 264 // Jakým způsobem a v jakém rozsahu se nahrazuje škoda... 265 // ... a jak je to s odčiněním nemajetkové újmy... 267 // Konkurenční boj ... 269 // Vydej, co ti nepatří (Karel Eliáš)... 272 // Bezdůvodné obohacení... 272 // Versio in rem ... 278 // Zůstavuji - dědíš (Karel Eliáš)... 281 // Proč se vlastně dědí?... 282 // Dědické tituly... 283 // 1. Závěť... 284 // 2. Dědická
smlouva... 288 // 3. Zákon ... 290 // 8 // OBSAH // Nepominutelní dědici... 291 // Kdy nedědí ten, kdo by jinak dědit měl... 293 // Odkaz... 296 // A co věřitelé?... 298 // Potvrzení dědictví... 301 // « // O autorech... 304 // Summary...,v... 305 // Literatura... 307 // Rejstřík ... 310 // 4 // 9
(OCoLC)847727902
cnb002448649

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC