Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18) Půjčeno:54x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2007
647 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-304-8 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje bibliografické odkazy a rejstřík
Pro všechny terapeuty a poradce pracující se skupinou
000245110
Obsah // Předmluva ? pátému vydání... 11 // Poděkování... 19 // KAPITOLA 1 // Terapeutické faktory... 21 // Dodávání naděje... 24 // Univerzalita... 26 // Poskytování informací... 28 // Altruismus... 32 // Korektivní rekapitulace primární rodiny... 34 // Rozvoj sociálních dovedností... 35 // Napodobující chování... 36 // KAPITOLA 2 // Interpersonální učení... 39 // Význam mezilidských vztahů... 39 // Korektivní emoční zkušenost... 46 // Skupina jako sociální mikrosvet... 51 // Sociální mikrosvět: dynamická interakce... 59 // Rozeznávání vzorců chování v sociálním mikrosvete ... 61 // Je skupinový mikrosvět reálný? ... 63 // ~5~ // J // Shrnutí... // Přenos a náhled // KAPITOLA 3 // Skupinová soudržnost... // Význam skupinové soudržnosti // Mechanismus změny... // Shrnutí... // 69 // 72 // 77 // 89 // KAPITOLA 4 // Terapeutické faktory: integrace... // Srovnávací hodnota terapeutických faktoru: z hlediska klientu. // Srovnání hodnot terapeutických faktorů: rozdíly mezi pohledem klientů // a terapeutů ... // Terapeutické faktory: síly, které je ovlivňují... // KAPITOLA 5 // Hlavní úkol terapeuta... // Vytvoření a udržení skupiny... // Budování kultury ... // Jak se terapeut podílí na vytváření norem? Příklady norem terapeutické skupiny.. // 125 // 126 128 131 136 // KAPITOLA 6 // Terapeut: práce s tady a teď... // Dehnice procesu... // Zaměření na proces: zdroj síly skupiny ...
// Terapeutovy úkoly v procesu tady a teď... // Techniky aktivace tady a teď... // Techniky objasňování procesu... // Jak pomoci klientům získat orientaci v procesu... // Jak pomoci klientům přijmout komentář objasňující proces // Komentování procesu: teoretické shrnutí... // Využití minulosti... // Komentování skupinového procesu... // 147 // 148 154 156 160 167 // 176 // 177 179 187 191 // ~6~ // L // KAPITOLA 7 // Terapeut: přenos a otevřenost... 199 // Přenos v terapeutické skupině ... 203 // Psychoterapeut a jeho otevřenost... 211 // KAPITOLA 8 // Výběr klientů... 225 // Kritéria pro vyloučení... 227 // Kritéria pro přijetí... 241 // Shrnutí procesu výběru... 246 // Shrnutí... 249 // KAPITOLA 9 // Složení terapeutických skupin... 251 // Předvídání skupinového chování... 253 // Principy sestavování skupiny ... 261 // Souhrn... 267 // Zaverecne varovaní ... 2/U // KAPITOLA 10 // Vytváření skupiny: místo, čas, velikost, příprava... 273 // Přípravné úvahy... 273 // Trvání a častost setkání... 275 // Krátkodobá skupinová terapie... 280 // Příprava na skupinovou terapii... 286 // KAPITOLA 11 // Na začátku... 303 // Formativní stadia skupiny... 303 // Vliv klientů na vývoj skupiny... 314 // Problémy s členstvím... 318 // KAPITOLA 12 // PokročUá skupina... 337 // Vytváření podskupin ... 337 // Konflikt v terapeutické skupině... 355 // Sebeodkrytí... 365 // Ukončení... 372 // ~7~ // KAPITOLA
13 // Problémoví členove skupiny... 381 // Monopolista... 382 // Mlčící klient... 387 // Nudný klient... 390 // Klient, který si stále stěžuje a odmítá pomoc ... 392 // Psychotický nebo bipolární klient... 395 // Klient s obtížným charakterem... 402 // KAPITOLA 14 // Terapeut: zvláštní uspořádání terapie a prostředky // napomáhající procesu... 417 // Souběžná individuální a skupinová terapie... 417 // Kombinace skupinové terapie a skupin dvanácti kroků... 428 // Koterapeuti... 431 // Setkání bez vedoucího... 435 // Sny... 437 // Audiovizuální technologie... 440 // Písemná shrnutí... 443 // Vedení záznamů o skupinové terapii... 455 // Strukturovaná cvičení... 455 // KAPITOLA 15 // Specializované terapeutické skupiny ... 463 // Úprava tradiční skupinové terapie pro zvláštní klinické situace: // základní kroky... 464 // Terapeutická skupina pro akutní hospitalizované pacienty... 469 // Skupiny pro tělesně nemocné... 494 // Úprava KBT a IPT pro skupinovou terapii... 500 // Svépomocné skupiny a internetové podpůrné skupiny... 505 // KAPITOLA 16 // Skupinová terapie: předkové a příbuzní... 513 // Co je encounterová skupina?... 514 // Předchůdci a vývoj encounterových skupin... 515 // Skupinová terapie pro normální lidi ... 518 // Účinnost encounterových skupin... 520 // Vztah mezi encounterovou a terapeutickou skupinou... 526 // ~8~ // KAPITOLA 17 // Výcvik skupinového terapeuta... 531
Pozorování zkušených terapeutů... 533 // Supervize ... 536 // Skupinová zkušenost terapeutů ve výcviku ... 541 // Vlastní psychoterapie ... 547 // Souhrn... 549 // Mimo techniku... 550 // DODATEK // Informace a vodítka pro účast ve skupinové terapii... 555 // Některé cíle skupinové terapie... 555 // Důvěrnost... 556 // Co ve skupině děláte? Jaké chování se od vás očekává?... 556 // Počáteční délka zkušebního období nebo závazku... 558 // Docházka a skupinová soudržnost... 559 // Poznámky... 560 // Rejstřík... 635 // ~9~
(OCoLC)228597814
cnb001763261

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC