Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
1. vyd.
Praha : OIKOYMENH, 2012
223 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7298-416-9 (váz.)
Oikúmené ; sv. 169
Obsahuje bibliografické odkazy
000245252
Obsah // Předmluva...11 // Sešit 1 (27. 11.-29. 11. 1971)...13 // 1. Filosofie a „obecné mínění“...13 // 2. Filosofie a zájmy...14 // 3. Filosofie a dějiny myšlenky...15 // 4. Reflexe a integrita vědomí...17 // 5. První dvě roviny vědomí...19 // 6. Rovina pravdy a omylu...20 // 7. Vnímání a interpretace vnímaného...21 // 8. Třetí rovina vědomí...23 // 9. Problém „uvádění“ do filosofie...25 // 10. Filosofické myšlení a jeho „základ“...27 // 11. Filosofie a integrita praktického života...27 // 12. Nezbytnost a nenahraditelnost filosofie...28 // Sešit 2 (30. 11.-5. 12. 1971)... 30 // 1. Ontologie a její otázky...30 // 2. Staré Řecko: otázka po arché...30 // 3. Moderní doba: elementární částice...32 // 4. Primordiální ontologická rovina...33 // 5. Změna a událost...33 // 6. Časoprostorové kvantum...34 // 7. Časová orientace zvnějšňování...35 // 8. Upravené schéma průběhu událostí...37 // 9. Reaktibilita událostí a „svět“...39 // 10. Časoprostorové podmínky reagování...40 // 11. Okolí, prostředí, osvětí...42 // 12. Příklad: atom vodíku a energetické kvantum...43 // 13. Komplikovanost reakce a její složky...44 // 14. Struktura akce a její vztah ? subjektu...46 // 15. Vznik subjektu...46 // Sešit 3 (5. 12.-15. 12. 1971)...48 // 1. Úroveň subjektů a vývojové stupně...48 // 2. Vláda vnitřního, váha vnějšího...49 // 3. Entropie a vývoj...50 // 4. Negentropie a model vesmíru...52
// 5. Problém světa jako celku...54 // 6. Svět jako scéna...55 // 7. Pravda a skutečnost...56 // 8. Osvětí a svět řeči...58 // 9. Kritéria pravdy a klamu...59 // 10. Člověk a pravda...60 // 11. Úloha filosofie ve všenápravě...62 // Sešit 4 (25. 12.-29. 12. 1971)... 64 // 1. Filosofie a vědy...64 // 2. Filosofie a umění...70 // 3. Filosofie a náboženství...75 // Sešit 5 (30. 12. 1971 . 1. 1972)... 79 // 1. Filosofie ve vztahu ? naději a víře...79 // 2. Filosofie ve společnosti a v politice...83 // 3. Filosofie a „duch doby“...90 // Sešit 6 (21. 1.-26. 1. 1972)... 95 // 1. Vnímání, představování, myšlení...95 // 2. Vjem jako skutečnost a jako pojem...96 // 3. Reaktibilita a smyslové vnímání...97 // 4. Mimosmyslové vnímání...98 // 5. Funkce představivosti při vnímání...99 // 6. Vztah vjemu ke skutečnosti: nepodobnost...101 // 7. Konfúznost kauzálního vysvětlení...102 // 8. Vjem jako reakce, interpretace a intence...103 // 9. Logický charakter vjemu: význam...105 // 10. Vjem jako projekt; pojmový přesun...106 // 11. Vztah mezi vjemem a představou...106 // 12. Místo vjemu ve světě slova, řeči...108 // Sešit 7 (27. 1.-2. 2. 1972)...110 // 1. Pojem jako invariant...110 // 2. Nasouzení pojmu a míněný předmět...111 // 3. Předmět reálný, ideálný a obecný...112 // 4. Abstrakce, obecnost a konkretizace...113 // 5. Obsah a rozsah pojmu...114 // 6. Pojmový rozsah a empirie...116 // 7. Soud a praxe...117
8. Meze formalizace a problém „bytí“...118 // 9. Dvojí intence: transcendentní a transgresivní...120 // 10. Předmětná a nepředmětná intence...121 // 11. Jsoucno a bytí z logického hlediska...122 // Sešit 8 (3. 2.-8. 2. 1972)... // 1. Místo filosofie ve všeobecném vzdělání a na školách // 2. Věda ve společnosti; ideologizace vědy... // 3. Místo filosofie v popularizaci vědy... // 4. Nelegitimnost mimofilosofických autorit... // 5. Funkce university ve společnosti... // 6. Funkce společensko-vědních oborů na universitě . . // 7. Místo filosofie na universitě... // 8. Filosofie jako metoda myšlení... // 9. Filosofie a světový názor... // 10. Kritická a kontrolní funkce filosofie... // . . 124 . . 124 . . 125 . . 126 . . 128 . . 129 . . 130 . . 131 . . 133 . . 135 . . 136 // Sešit 9 (9. 2.-13. 2. 1972)...139 // 1. Filosofie a otázka etiky...139 // 2. Spravedlnost a mravní jednání...140 // 3. Sokratovská etika...141 // 4. Mravní rozhodování a vnitřní svět...143 // 5. Mravní orientace a mravní pokrok...144 // 6. Slabost křesťanské etiky...147 // 7. Komunismus a křesťanství; dva principy na křižovatce. . . .149 // 8. Rodina; základ mravní společnosti...151 // Sešit 10(16.2.-21.2. 1972)...154 // 1. Privilegované poslání antropologie...154 // 2. Antropologická interpretace přírody...155 // 3. Antropologická interpretace „nad-přírody“...157 // 4. Člověk jako cíl přírody i „nad-přírody“...159
// 5. „Osobní“ povaha „nad-přírody“; svoboda...160 // 6. Je „nad-příroda“ subjektem, osobností?...162 // 7. Modlitba jako institucionalizovaná reflexe...164 // 8. Antropologie a theologie...166 // 9. Filosofie a světodějné poslání člověka...167 // Sešit 11 (24.2.-22.3. 1972)...169 // 1. Účel, cíl, hodnota...169 // 2. Proměnlivost a situačnost hodnot...170 // 3. Konkretizace hodnot...171 // 4. Jednota a pluralita hodnot...172 // 5. Subjekt jako „ted’-a-tu-bytí“...173 // 6. Lokalizace (a temporalizace) subjektu...173 // 7. Separace, aktivita a reaktivita subjektu...175 // 8. Princip a proces konkretizace; transgrese...176 // 9. Dějinnost; „nové“ a jeho konzervace...177 // 10. Nepředmětná skutečnost a personalizace...178 // 11. „Subjektální“ svět hodnot...179 // 12. Zdroj „plurality“ hodnot (a její povaha)...180 // 13. Abstraktnost subjektálního světa a atrahence „vnitřního“ . . 181 // 14. Čirá nepředmětnost a hodnoty...182 // 15. Schéma „pobytu“ subjektu ve „světě“...183 // 16. Problémy s tím spojené (a úkoly)...185 // Sešit 12 (26.3.-7.4. 1972)...187 // 1. Život a myšlení; biosféra a noosféra...187 // 2. Konkretizace, intence a nepředmětná skutečnost...188 // 3. Dialektika konkretizace pravdy a jejího vyjevení...190 // 4. Cesta pravdy ke skutečnosti ? ? sobě...192 // 5. Roviny a typy „vnitřního“; kategorizace...193 // 6. Vnitřní a vnější stránka „osvětí“...194
// 7. Vrh „mrtvými“ a „reaktibilními“ kostkami...196 // 8. Subjekt a superjekt...198 // 10. Předpoklady transgrese a zapojení subjektu do superjektu. . 200 // 11. Reaktibilita navenek a „vnímavost“ vůči nepředmětnu . . .201 // 12. Stupňovitost „poměru“ vnitřního a vnějšího...202 // Dodatky...205 // Dodatek č. 1...207 // Dodatek č. 2...221 // Ediční poznámka...223
(OCoLC)791307577
cnb002237545

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC