Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
1 (hodnocen1 x )
(10) Půjčeno:30x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2013
400 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 25 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4434-6 (váz.)
ISBN 978-80-247-8598-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8599-8 (online ; epub)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000245300
Obsah // Předmluva 1 \ // 1 Urgentní medicína jako svébytná lékařská specializace 13 // 1.1 Úvod 13 // 1.2 Krátce z historie urgentní medicíny 14 // 1.3 Charakteristika oboru 15 // 1.4 Specifika práce lékaře 16 // 1.5 Přednemocniční neodkladná péče 17 // 1.6 Urgentní příjem - brána do nemocnice 17 // 1.7 Připravenost na mimořádné události 19 // 1.8 Požadavky na lékaře v urgentní medicíně 19 // 1.9 Vzdělávání v oboru 20 // 1.10 Etické problémy v urgentní medicíně 20 // 1.11 Práva pacientů v podmínkách urgentní péče 21 // 1.12 Etické problémy spojené s resuscitací 22 // 1.13 Problematika hromadných neštěstí a třídění 22 // 1.14 Úkoly oboru a možný budoucí vývoj 23 // 2 Operační řízení zdravotnické záchranné služby 25 // 2.1 Přístupy ? organizaci a zajištění operačního řízení zdravotnické // záchranné služby 26 // 2.2 Operační řízení zdravotnické záchranné služby v ČR 28 // 2.3 Časové aspekty práce zdravotnického operačního střediska 28 // 2.4 Klasifikace a indikace události 31 // 2.5 Poskytování instrukcí volajícímu 34 // 2.5.1 Základní instrukce 35 // 2.5.2 Instrukce vztahující se ? popisovanému // zdravotnímu problému - telefonicky asistovaná první pomoc 35 // 2.5.3 Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace 36 // 2.5.4 Telefonicky asistovaná neodkladná resuscitace krok za krokem 37 // 2.6 Operační řízení - alokace zdrojů 40 // 2.6.1 Rozhodování
v operačním řízení 42 // 2.7 Subjektivně vnímané aspekty práce operačního střediska 43 // 2.8 Kvalita péče a její řízení 43 // 2.8.1 Metody hodnocení kvality 44 // 3 Patofyziologie kritických stavů - šok, srdeční zástava 49 // 3.1 Úvod 49 // 3.2 Šok 49 // 3.2.1 Definice 49 // 3.2.2 Základní rysy šoku 50 // 3.2.3 Fáze šoku 51 // 3.3 Srdeční zástava 52 // 3.4 Syndrom po náhlé srdeční zástavě 53 // 3.4.1 Poškození mozku po zástavě oběhu 54 // 3.4.2 Poresuscitační myokardiální dysfunkce 56 // 5 // 3.4.3 Systémová zánětlivá odpověď a zástava oběhu 57 // 3.4.4 Reaktivní sloučeniny kyslíku v patogenezi PCAS 58 // 3.4.5 Význam kyseliny arachidonové v patogenezi PCAS 60 // 3.4.6 Cytokiny 61 // 3.4.7 „Toll-like“ receptory 61 // 3.4.8 Endotel a PCAS 63 // 3.4.9 Koagulopatie po ROSC 65 // 3.4.10 Dýchání po srdeční zástavě 69 // 3.4.11 Nestandardní možnosti pozitivního ovlivnění zástavy oběhu 70 // 3.5 Antihemostatická terapie v souvislosti se srdeční zástavou a PCAS 71 // 3.5.1 Systémová trombolýza 71 // 3.5.2 Antiagregační léčba 72 // 3.5.3 Antikoagulační léčba, heparin 72 // 3.6 Závěr 73 // 4 Monitorování v urgentní medicíně 79 // 4.1 Úvod 79 // 4.2 Monitorování v přednemocniční péči 79 // 4.3 Monitorování vitálních funkcí během ošetření urgentního stavu 80 // 4.4 Monitorování kardiovaskulárního systému 83 // 4.4.1 Třísvodové EKG 83 // 4.4.2 Dvanáctisvodové
EKG a další možnosti EKG v diagnostice // v prvním kontaktu 83 // 4.5 Monitorování parametrů dýchání 90 // 4.5.1 Základy fyziologie výměny plynů 90 // 4.5.2 Pulzní oxymetrie 92 // 4.5.3 Kapnometry v urgentní medicíně 94 // 4.5.4 Přenosné spirometry 97 // 4.6 Monitorování parametrů vnitřního prostředí 98 // 4.6.1 Glukometry 98 // 4.6.2 Ostatní laboratorní hodnoty (point of care testing - POCT) 98 // 4.6.3 Monitorování tělesné teploty 100 // 4.7 Zobrazovací metody ?0 // 4.7.1 Ultrasonografie ?0 // 5 Neodkladná resuscitace ?5 // 5.1 Úvod ?5 // 5.2 Historie a epidemiologie neodkladné resuscitace 105 // 5.3 Definice neodkladné resuscitace a důležité pojmy 107 // 5.3.1 Zvratnost umírání, metabolické podklady 110 // 5.3.2 Near death experience syndrome, zážitky blízké smrti 111 // 5.4 Řetěz přežití 111 // 5.5 Stres zachránců u neodkladné resuscitace 113 // 5.6 Organizace péče o pacienty se zástavou oběhu 113 // 5.6.1 Selhání základních životních funkcí, identifikace // srdeční zástavy 114 // 5.6.2 Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace 114 // 5.6.3 Výjezdové skupiny ZZS 116 // 5.7 Současný pohled na terapii srdeční zástavy 117 // 5.7.1 Neodkladná resuscitace a medicína postavená na důkazech 118 // 6 // 5.7.2 Význam doporučených postupů 119 // 5.7.3 Základní neodkladná resuscitace (BLS, poznámky // ? postupům A-B-C) 120 // 5.7.4 Nepřímá srdeční masáž 124 // 5.7.5 Umělé
dýchání 126 // 5.7.6 Rozšířená KPR (ACLS, poznámky ? postupům D-E-F) 127 // 5.7.7 Defibrilace 127 // 5.7.8 Zajištění dýchacích cest a umělá plieni ventilace 131 // 5.7.9 Podávání farmak během neodkladné resuscitace 134 // 5.7.10 Týmová spolupráce u NR 137 // 5.7.11 Hodnocení stavu pacienta během zástavy oběhu 137 // 5.7.12 Zvláštnosti KPR u dětí 140 // 5.8 Závěr 142 // 6 Dechová nedostatečnost v urgentní medicíně 145 // 6.1 Základní pojmy, fyziologie dýchání a definice 145 // 6.1.1 Dušnost 145 // 6.1.2 Dýchání - respirace 145 // 6.1.3 Řízení dýchání 150 // 6.2 Důležité a časté klinické jednotky v urgentní medicíně 151 // 6.2.1 Aspirace 151 // 6.2.2 Exacerbace astmatu (astmatický záchvat nebo akutní astma) 152 // 6.2.3 Těžká a život ohrožující exacerbace chronické obštrukční // plieni nemoci 156 // 6.2.4 Edém plic 160 // 6.2.5 Plieni embolie 161 // 6.2.6 Pneumotorax 162 // 6.2.7 Tonutí 164 // 6.2.8 Psychogenní dušnost 165 // 7 Poruchy vědomí a křeče (bezvědomí, kolapsy, synkopy, deliria, // křečové stavy) 167 // 7.1 Úvod 167 // 7.2 Bezvědomí 167 // 7.2.1 Patofyziologie komatózních stavů 167 // 7.2.2 Vyšetření pacienta s kvantitativní poruchou vědomí 168 // 7.2.3 Diferenciální diagnostika a možné příčiny přetrvávajícího // bezvědomí 171 // 7.2.4 Neodkladná opatření a následná terapie 175 // 7.3 Krátkodobé poruchy vědomí - kolapsy
a synkopy 177 // 7.3.1 Epidemiologie 177 // 7.3.2 Příčiny synkop a kolapsů a jejich charakteristické rysy 177 // 7.3.3 Terapeutická opatření u přechodných poruch vědomí 179 // 7.4 Delirium 179 // 7.5 Křečové stavy 181 // 7.5.1 Epidemiologie křečí 181 // 7.5.2 Neepileptické křečové záchvaty 181 // 7.5.3 Epilepsie 182 // 7.5.4 Vyšetření pacienta 184 // 7.5.5 Terapie 184 // 7 // 8 Závažný úraz 187 // 8.1 Úvod 187 // 8.2 Definice 188 // 8.2.1 Závažný úraz 188 // 8.2.2 Mortalita 191 // 8.3 Doporučení ? ošetření závažného úrazu 191 // 8.4 Terapie hemoragického šoku 193 // 8.5 Celková anestezie u závažných traumat 196 // 8.5.1 Anestetika 197 // 8.5.2 Analgetika 197 // 8.5.3 Svalová relaxancia 198 // 8.6 Specifika závažných úrazů u dětí 199 // 8.6.1 Průchodnost dýchacích cest 199 // 8.6.2 Pomůcky pro zlepšení průchodnosti dýchacích cest u dětí 199 // 8.6.3 Ventilace a oběh 200 // 8.6.4 Vědomí a stav centrálního nervového systému 201 // 8.6.5 Další vyšetření 201 // 8.7 Specifika popáleninového traumatu 201 // 8.8 Kazuistiky 204 // 8.9 Alkohol a úrazy 211 // 9 Akutní cévní mozkové příhody 215 // 9.1 Úvod 215 // 9.2 Typy, etiologie a patofyziologie postižení 215 // 9.3 Epidemiologie 216 // 9.4 Diagnostika a diferenciální diagnostika 216 // 9.5 Ischemické akutní cévní příhody mozkové 220 // 9.5.1 Obecná a specifická léčebná opatření a směrování pacientů 220 // 9.5.2 Další
možnosti terapie ischemických CMP 224 // 9.5.3 Trombolytická terapie v České republice 226 // 9.5.4 Kontinuita péče aneb modifikovaný záchranný řetězec // pro cévní příhody 227 // 9.6 Intracerebrální krvácení 228 // 9.6.1 Příznaky a diagnostika 228 // 9.6.2 Terapie hemoragických cévních příhod 228 // 9.6.3 Subarachnoidální krvácení 229 // 9.7 Závěr 230 // 10 Kardiologická problematika v urgentní medicíně 233 // 10.1 Bolesti na hrudi 233 // 10.1.1 Ischemická choroba srdeční 234 // 10.1.2 Akutní aortální syndrom, aneuryzma aorty 244 // 10.1.3 Perikarditida a myokarditida 246 // 10.1.4 Poranění srdce při tupém traumatu hrudníku 250 // 10.2 Dušnost 250 // 10.2.1 Akutní srdeční selhání 252 // 10.2.2 Plieni embolie 254 // 10.3 Palpitace 257 // 10.3.1 Tachyarytmie 257 // 10.3.2 Bradyarytmie 265 // 10.4 Synkopa 266 // 8 // 11 Gynekologická a porodnická problematika v urgentní medicíně 273 // 11.1 Gynekologie v urgentní medicíně 273 // 11.1.1 Krvácení, které ohrozuje ženu na životě 273 // 11.1.2 Bolesti v podbřišku v PNP 276 // 11.2 Porodnictví v urgentní medicíně 279 // 11.2.1 Poznámky k fyziologii těhotenství - adaptace na těhotenství 279 // 11.2.2 Vyšetření v těhotenství 280 // 11.2.3 Komplikace těhotenství 282 // 11.2.4 Spontánní porod 289 // 11.2.5 Komplikace porodu 295 // 11.2.6 Komplikace po porodu 300 // 11.2.7 Císařský řez na umírající matce (perimortální SC) 308 // 11.2.8 Telefonicky
asistovaný porod 308 // 12 Akutní stavy u dětí 311 // 12.1 Úvod 311 // 12.2 Fyziologické rozdíly mezi dospělými a dětmi 311 // 12.3 Léčba tekutinami u dětí 313 // 12.4 Selhání krevního oběhu 313 // 12.5 Šok 315 // 12.5.1 Hypovolemický šok 315 // 12.5.2 Kardiogenní šok 316 // 12.5.3 Obštrukční šok 316 // 12.5.4 Distributivní šok 316 // 12.6 Závažné poruchy srdečního rytmu u dětí 318 // 12.6.1 Asystolie 318 // 12.6.2 Tachydysrytmie 318 // 12.6.3 Bradydysrytmie 319 // 12.7 Městnavé srdeční selhání 319 // 12.8 Respirační selhání 319 // 12.8.1 Obstrukce dýchacích cest 319 // 12.8.2 Pneumotorax 325 // 12.8.3 Aspirace cizího tělesa 326 // 12.8.4 Plieni postižení při tonutí 326 // 12.8.5 Syndrom akutní dechové tísně 327 // 12.9 Bezvědomí a křeče 329 // 12.10 Intoxikace 330 // 12.11 Termický úraz a popáleninová nemoc 331 // 12.12 Invazivní infekce 332 // 12.12.1 Systémová infekce (sepse) 332 // 12.12.2 Invazivní meningokokové infekce 333 // 12.13 Život ohrožující krvácení 333 // 13 Intoxikace v urgentní medicíně 337 // 13.1 Úvod 337 // 13.2 Příčiny otrav 337 // 13.3 Symptomy spojené s orgánovými systémy a jednotlivými orgány 337 // 13.3.1 Centrální nervový systém 338 // 13.3.2 Dýchací soustava 338 // 13.3.3 Oběhová soustava 339 // 9 // 13.3.4 Termoregulační systém // 13.3.5 Metabolismus // 13.3.6 Játra // 13.3.7 Ledviny // 13.4 Toxidromy // 13.5 Terapie // 13.5.1 Obecné diagnostické
a terapeutické postupy // 13.5.2 Opatření specifická pro intoxikace // 13.6 Intoxikace jednotlivými látkami nebo skupinami látek // 13.6.1 Otravy alkoholy (etanol, metanol, glykoly) // 13.6.2 Inhalační intoxikace // 13.6.3 Nejčastější či nejzávažnější otravy léky // 13.6.4 Otrava organofosfáty // 13.6.5 Otravy přírodními jedy // 13.6.6 Intoxikace návykovými látkami // 13.7 Závěr // 339 // 339 // 339 // 340 340 342 342 342 344 344 346 348 350 // 350 // 351 359 // 14 Psychosociální urgence // 14.1 Úvod // 14.2 Diferenciální diagnostika // 14.2.1 Organické příčiny akutního neklidu // 14.2.2 Somatoformní poruchy // 14.2.3 Panické ataky a panická porucha // 14.2.4 Akutní stresová reakce // 14.2.5 Presuicidální syndrom a suicidium // 14.2.6 Deprese // 14.2.7 Psychózy // 14.2.8 Abúzus a závislost // 14.3 Převažující sociální problematika // 14.3.1 Bezdomovectví // 14.3.2 Domácí násilí a týrání svěřené osoby // 14.4 Terapie // 14.4.1 Agrese a jak ji zvládnout // 14.4.2 Komunikace s problémovým pacientem // 14.4.3 Farmakoterapie a fyzické omezení // 361 // 361 // 362 362 364 // 364 // 365 // 366 // 367 // 367 // 368 // 369 // 369 // 370 372 // 372 // 373 373 // 15 Rizika urgentní medicíny, právní pasti // 15.1 Úvod // 15.2 Postavení urgentní medicíny v současné společnosti // 15.3 Zdravotní rizika // 15.4 Sociální deprivace // 15.5 Kazuistiky // 15.5.1 Shrnutí a poučení z kazuistik // 15.6 Předcházení
stížnostem // 15.7 Závěr // 377 // 377 // 377 // 379 // 379 // 379 // 381 // 382 // 383 // Seznam zkratek Rejstřík // Souhrn / Summary // 385 389 399 / 400 // 10
(OCoLC)852383206
cnb002462579

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC