Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(27.3) Půjčeno:109x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2013
158 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4309-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-8546-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8547-9 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 107-117, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000245301
ÚVOD 7 // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 9 // 1. KVALITNÍ UČITEL A KVALITNÍ ŠKOLA 11 // SHRNUTÍ 15 // 2. PROMĚNA ROLE UČITELE 17 // 2.1 Kvalifikace učitele materské školy 19 // 2.2 Přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol 22 // 2.2.1 Příprava předškolních pedagogu v zahraničí 23 // 2.2.2 Střední pedagogické školy 23 // 2.2.3 Přípravné vzděláváni na vyšších odborných školách 26 // 2.2.4 Pregraduálni příprava na pedagogických fakultách 26 // 2.3 Kompetence učitele mateřské školy 29 // 2.4 Standardy kvality učitele 34 // 2.4.1 Ukázky vybraných zahraničních standardů 35 // 2.4.2 Tvorba standardů v České republice 38 // SHRNUTÍ 44 // 3. JAK ROZVÍJET PROFESNÍ KOMPETENCE 45 // 3.1 Sebereflexe 45 // 3. L1 Psychologické aspekty sebereflexe a její tiskali 48 // 3.2 Metody a nástroje pro hodnocení kvality učitele mateřské školy . 50 // 3.2.1 Nástroje sebereflexe 51 // 3.2.2 Profesní portfolio 52 // 3.2.3 Videotrénink interakcí 54 // 3.2.4 Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy 57 // 3.2.5 Hodnocení v programu Začít spolu 58 // 3.3 Hospitace jako nástroj podpory profesního růstu 61 // 3.4 Vedení hodnotících rozhovorů aneb Jak dávat zpětnou vazbu 64 // 3.5 Mentoring v mateřské škole 66 // SHRNUTÍ 69 // 4. REALITA SEBEREFLEXE A PODPORY PROFESNÍHO RŮSTU V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH 71 // 4.1 Problémy objevující se v mateřských školách 71 // 4.2 Pilotování nástroje Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy.73 // 4.3 Sebehodnocení a hodnocení kvality učitele v Mateřské škole Sluníčko // v Brně 78 // 4.4 Způsob profesního rozvoje v Mateřské škole Radost v Brně 91 // SHRNUTÍ 101 // ZÁVĚR 103 // SUMMARY 105 // POUŽITÉ PRAMENY A LITERATURA 107 // PŘÍLOHY 119 // Příloha 1: Kompetence absolventa střední pedagogické školy 119 //
Příloha 2: Profil absolventa oboru učitelství pro mateřské školy PdF MU // v Brné 126 // Příloha 3: Profil absolventa oboru učitelství pro mateřské školy PdF OU // v Ostravě 129 // Příloha 4: Hodnotící arch studentů PdF MU v Brně - souvislá praxe 1 131 // Příloha 5: Podkladový materiál pro tvorbu Standardu kvality profese učitele. 135 // Příloha 6: Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy 145 // REJSTŘÍK 157
(OCoLC)852382997
cnb002456762

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC