Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:76x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2013
158 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4309-7 (brož.)
ISBN 978-80-247-8546-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8547-9 (online ; epub)
Pedagogika
Obsahuje bibliografii na s. 107-117, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000245301
OBSAH // ÚVOD... 7 // SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK... 9 // 1. KVALITNÍ UČITEL A KVALITNÍ ŠKOLA ... 11 // SHRNUTÍ... 15 // 2. PROMĚNA ROLE UČITELE... 17 // 2.1 Kvalifikace učitele materské školy ... 19 // 2.2 Přípravné vzdělávání učitelů mateřských škol...22 // 2.2.1 Příprava předškolních pedagogu v zahraničí...23 // 2.2.2 Střední pedagogické školy...23 // 2.2.3 Přípravné vzděláváni na vyšších odborných školách... 26 // 2.2.4 Pregraduálni příprava na pedagogických fakultách... 26 // 2.3 Kompetence učitele mateřské školy ...29 // 2.4 Standardy kvality učitele...34 // 2.4.1 Ukázky vybraných zahraničních standardů ...35 // 2.4.2 Tvorba standardů v České republice...38 // SHRNUTÍ... 44 // 3. JAK ROZVÍJET PROFESNÍ KOMPETENCE... 45 // 3.1 Sebereflexe...45 // 3. L1 Psychologické aspekty sebereflexe a její tiskali... 48 // 3.2 Metody a nástroje pro hodnocení kvality učitele mateřské školy . 50 // 3.2.1 Nástroje sebereflexe ... 51 // 3.2.2 Profesní portfolio...52 // 3.2.3 Videotrénink interakcí... 54 // 3.2.4 Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy... 57 // 3.2.5 Hodnocení v programu Začít spolu... 58 // 3.3 Hospitace jako nástroj podpory profesního růstu...61 // 3.4 Vedení hodnotících rozhovorů aneb Jak dávat zpětnou vazbu ...64 // 3.5 Mentoring v mateřské škole...66 // SHRNUTÍ...69 // 6 / PROFFSNÍ KOMPETENCE UČITELE MATEŘSKÉ ŠKOLY // 4. REALITA SEBEREFLEXE A PODPORY PROFESNÍHO
RŮSTU // V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH ... 71 // 4.1 Problémy objevující se v mateřských školách ...71 // 4.2 Pilotování nástroje Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy.73 // 4.3 Sebehodnocení a hodnocení kvality učitele v Mateřské škole Sluníčko // v Brně ...78 // 4.4 Způsob profesního rozvoje v Mateřské škole Radost v Brně... 91 // SHRNUTÍ... 101 // ZÁVĚR ... 103 // SUMMARY... 105 // POUŽITÉ PRAMENY A LITERATURA ... 107 // PŘÍLOHY... 119 // Příloha 1: Kompetence absolventa střední pedagogické školy... 119 // Příloha 2: Profil absolventa oboru učitelství pro mateřské školy PdF MU // v Brné ... 126 // Příloha 3: Profil absolventa oboru učitelství pro mateřské školy PdF OU // v Ostravě... 129 // Příloha 4: Hodnotící arch studentů PdF MU v Brně - souvislá praxe 1 ... 131 // Příloha 5: Podkladový materiál pro tvorbu Standardu kvality profese učitele. 135 // Příloha 6: Rámec profesních kvalit učitele mateřské školy... 145 // REJSTŘÍK... 157
(OCoLC)852382997
cnb002456762

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC