Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11.3) Půjčeno:66x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2013
240 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4530-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-8600-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8601-8 (online ; epub)
Dotisk 2015, 2017
Obsahuje bibliografii na s. 233-234 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000245303
1 Úvod do urgentní medicíny 11 // 1.1 Zdravotnická záchranná služba (ZZS) 11 // Personální zajištění výjezdových skupin 13 // Historický vývoj ZZS 14 // 1.2 Vybavení sanitního vozu 15 // Vybavení vozidla rychlé lékařské pomoci 15 // Vybavení vozidla setkávacího systému 17 // Vybavení vozidla rychlé zdravotnické pomoci 17 // 1.3 Zdravotnické operační středisko (ZOS) 18 // Hlavní činnosti 18 // Personální požadavky 19 // Základní vybavení zdravotnického operačního střediska 19 // Obecný postup ZOS při příjmu tísňového volání 21 // 1.4 Zdravotnická dokumentace 21 // Zdravotnická dokumentace na ZZS 22 // 1.5 Odborná společnost, další oborová sdružení, konference, // záchranářské soutěže 25 // ČLS JEP - odborná společnost urgentní medicíny a medicíny // katastrof 25 // Česká resuscitační rada 27 // Komora záchranářů ZZS ČR 27 // Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR 27 // Odborné konference 27 // Záchranářské soutěže 28 // 1.6 Integrovaný záchranný systém (IZS) 28 // Základní složky IZS 28 // Ostatní složky IZS 29 // 2 Medicínsko-právní problematika na ZZS 30 // 2.1 Zákony 30 // 2.2 Vyhlášky 35 // 3 Letecká záchranná služba (LZS) 40 // 3.1 Historický vývoj a současnost 40 // 3.2 Činnosti LZS 42 // 3.3 Výhody a nevýhody LZS 42 // 3.4 Vrtulník a místo přistání 43 // Místo přistání 43 // Přistání a přiblížení k vrtulníku 44 // 4 Urgentní příjem 45 // 4.1 Informační úsek 46 // Operační středisko 46 // Recepce 46 // 4.2 Vysokoprahová část - Emergency room 47 // 4.3 Nízkoprahová část - specializované ambulance 47 // 4.4 Bezprahová část - všeobecná ambulance 48 // 4.5 Lůžková část - expektační lůžka 48 // 4.6 Heliport 49 // 5 Vyšetření pacienta 50 // 5.1 Primární a sekundární vyšetření pacienta 50 //
Primární vyšetření 51 // Sekundární vyšetření 52 // Anamnéza 54 // 5.2 Neurologické vyšetření 55 // 5.3 Vyšetření pacienta dětského věku 58 // Anamnéza 58 // Fyzikální vyšetření malého dítěte 59 // Sekundární vyšetření celého těla 61 // 5.4 Vyšetření a monitorování pomocí přístrojů 63 // Elektrokardiogram 63 // Pulzní oxymetrie a pletysmografie 67 // Měření krevního tlaku 68 // Centrální žilní tlak 68 // Kapnometrie a kapnografie 69 // Tělesná teplota 69 // 6 Neodkladná resuscitace 71 // 6.1 Základní neodkladná resuscitace 72 // Poskytovatelé 72 // Ükony základní neodkladné resuscitace 72 // Důležité zásady základní neodkladné resuscitace 73 // 6 // Použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED) 78 // 6.2 Základní neodkladná resuscitace dětí 82 // 6.3 Rozšířená neodkladná resuscitace 87 // Poskytovatelé 87 Rozšířená neodkladná resuscitace zahrnuje 87 // Podávání farmak během neodkladné resuscitace 89 // Poresuscitační péče 90 // Pomůcky a zařízení pro nepřímou masáž srdeční 91 // Zástava oběhu a neodkladná resuscitace ve specifických situacích 94 // 6.4 Rozšířená neodkladná resuscitace dětí 97 // Úkony rozšířené neodkladné resuscitace dětí 98 // Farmaka podávaná během neodkladné resuscitace dětí 99 // 6.5 Neodkladná resuscitace novorozenců 100 // 6.6 Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace 101 // 6.7 Poresuscitační terapeutická mírná hypotermie 102 // Ochlazovací metody 104 // Monitorování vitálních funkcí a tělesné teploty 105 // Další podpůrná léčba 105 // Komplikace a nežádoucí účinky 106 // 7 Management dýchacích cest a dýchání 107 // 7.1 Uvolnění dýchacích cest 107 // Záklon hlavy 107 // Esmarchův hmat 108 // Gordonův manévr 108 // Heimlichův manévr 109 //
7.2 Pomůcky k zajištění dýchacích cest a ventilace 112 // Faryngeální vzduchovody 112 // Dýchací samorozpínací vak 115 // Resuscitační rouška 116 // Resuscitační maska 116 // Obličejová maska pro podání kyslíku 117 // 7.3 Orotracheální intubace 117 // Komplikace OTI 119 // Postup při zavádění OTI (tzv. crash úvod - rychlý úvod)..119 // Specifika OTI v přednemocniční péči 121 // Premedikace před OTI v závislosti na stavu vědomí pacienta 122 // 7 // Specifika OTI u pacienta s poraněním krční páteře 124 // Následná analgosedace 124 // Myorelaxancia 125 // 7.4 Management obtížného zabezpečení dýchacích cest 126 // Pomůcky pro alternativní zajištění dýchacích cest 127 // 7.5 Ventilátory pro umělou plicní ventilaci 134 // Ventilátor Dráger Oxylog 1000 134 // Ventilátor Dráger Oxylog 2000 135 // Ventilátor Dráger Oxylog 3000 137 // 7.6 Neinvazivní plicní ventilace 138 // 7.7 Odsávání z dýchacích cest 140 // 7.8 Nebulizace 140 // 8 Zajištění přístupu do krevního oběhu, podávání farmak // a infuzní roztoky 143 // 8.1 Periferní žilní přístup 143 // Místa periferního žilního vstupu 143 // Komplikace a rizika zavedení žilní kanyly 144 // 8.2 Centrální žilní vstup 145 // 8.3 Intraoseální vstup 145 // Nastřelovací systém BIG (bone injection gun) 146 // Navrtávací systém (EZ IO) 147 // 8.4 Dlouhodobé cévní vstupy 147 // Permanentní centrální žilní katétr 148 // Permanentní hernodialyzační katétr 148 // Porty 148 // 8.5 Další možné cesty podání farmak 149 // 8.6 Léky pacientů 152 // Anapen, Epipen 152 // GlucaGen Hypokit 152 // Inzulínová pumpa 153 // Inzulínové pero 153 // 8.7 Infuzní roztoky 153 // Krystaloidní roztoky 154 // Koloidní roztoky 155 // 9 Imobilizační a transportní prostředky 15
10 Polohování pacienta 163 // Poloha na zádech 163 // Poloha na boku 163 // Poloha v sedu 164 // Poloha v polosedu 164 // 11 Léčba akutních stavů v PNP 165 // 11.1 Diferenciální diagnózy 165 // 11.2 Anafylaktická reakce 167 // 11.3 Akutní koronární syndrom 168 // 11.4 Léčba srdečních arytmií 171 // Prostředky léčby srdečních arytmií 171 // Léčba bradykardie a tachykardie v PNP 175 // 11.5 Plicní embolie 178 // 11.6 Hypertenzní krize 179 // 11.7 Plicní edém 180 // 11.8 Akutní exacerbace asthma bronchiale 181 // 11.9 Akutní exacerbace CHOPN 181 // 11.10 Krvácení do GIT 182 // 11.11 Akutní stavy při diabetes mellitus 183 // Hypoglykemie 183 // Hyperglykemie 183 // 11.12 Cévní mozková příhoda 184 // 11.13 Křeče 186 // 11.14 Kolaps a synkopa 187 // 11.15 Intoxikace a antidota 189 // Intoxikace oxidem uhelnatým 191 // Intoxikace alkoholem 192 // 11.16 Agresivita a násilí 193 // Domácí násilí 194 // Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte 195 // 11.17 Akutní stavy v traumatológii 196 // Polytrauma 196 // ATLS protokol 196 // Akutní traumatické stavy 200 // 11.18 Akutní stavy v pediatrii 207 // Febrilní křeče 207 // 9 // Meningitida 208 // Akutní laryngitida 209 // Akutní epiglotitida 210 // Akutní bronchitída a akutní bronchiolitida 210 // Status asthmaticus 210 // Cizí těleso v dýchacích cestách 211 // 11.19 Akutní stavy v gynekologii 211 // 11.20 Akutní stavy v těhotenství 212 // Krvácení v těhotenství 212 // Preeklampsie a eklampsie 213 // Syndrom komprese vena cava inferior 213 // 11.21 Porod 213 // 12 Hromadné postižení zdraví 217 // 12.1 Komunikace první posádky se zdravotnickým operačním střediskem 218 // 12.2 Třídění START 218 // 12.3 Lékařské třídění při hromadném postižení zdraví 219 //
Postup při použití třídicí a identifikační karty pro HPZ 220 // Třídicí a identifikační karta 220 // Seznam zkratek 225 // Příloha - Seznam používaných léků na ZZS 229 // Doporučená literatura 233 // Rejstřík 235 // Souhrn 239 // Summary 240
(OCoLC)852383203
cnb002462578

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC