Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.7) Půjčeno:51x 
BK
EB
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2013
240 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4530-5 (brož.)
ISBN 978-80-247-8600-1 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8601-8 (online ; epub)
Dotisk 2015, 2017
Obsahuje bibliografii na s. 233-234 a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000245303
Obsah // 1 Úvod do urgentní medicíny...11 // 1.1 Zdravotnická záchranná služba (ZZS)...11 // Personální zajištění výjezdových skupin ...13 // Historický vývoj ZZS ...14 // 1.2 Vybavení sanitního vozu ...15 // Vybavení vozidla rychlé lékařské pomoci ...15 // Vybavení vozidla setkávacího systému...17 // Vybavení vozidla rychlé zdravotnické pomoci...17 // 1.3 Zdravotnické operační středisko (ZOS)...18 // Hlavní činnosti ...18 // Personální požadavky...19 // Základní vybavení zdravotnického operačního střediska...19 // Obecný postup ZOS při příjmu tísňového volání...21 // 1.4 Zdravotnická dokumentace...21 // Zdravotnická dokumentace na ZZS...22 // 1.5 Odborná společnost, další oborová sdružení, konference, // záchranářské soutěže...25 // ČLS JEP - odborná společnost urgentní medicíny a medicíny // katastrof ...25 // Česká resuscitační rada...27 // Komora záchranářů ZZS ČR...27 // Asociace zdravotnických záchranných služeb ČR ...27 // Odborné konference...27 // Záchranářské soutěže...28 // 1.6 Integrovaný záchranný systém (IZS) ...28 // Základní složky IZS...28 // Ostatní složky IZS...29 // 2 Medicínsko-právní problematika na ZZS ...30 // 2.1 Zákony ...30 // 2.2 Vyhlášky...35 // 3 Letecká záchranná služba (LZS)...40 // 3.1 Historický vývoj a současnost...40 // 5 // 3.2 Činnosti LZS ...42 // 3.3 Výhody a nevýhody LZS...42 // 3.4 Vrtulník a místo přistání ...43
// Místo přistání...43 // Přistání a přiblížení ? vrtulníku ...44 // 4 Urgentní příjem...45 // 4.1 Informační úsek...46 // Operační středisko ...46 // Recepce...46 // 4.2 Vysokoprahová část - Emergency room ...47 // 4.3 Nízkoprahová část - specializované ambulance...47 // 4.4 Bezprahová část - všeobecná ambulance...48 // 4.5 Lůžková část - expektační lůžka...48 // 4.6 Heliport...49 // 5 Vyšetření pacienta...50 // 5.1 Primární a sekundární vyšetření pacienta...50 // Primární vyšetření...51 // Sekundární vyšetření ...52 // Anamnéza...54 // 5.2 Neurologické vyšetření...55 // 5.3 Vyšetření pacienta dětského věku...58 // Anamnéza...58 // Fyzikální vyšetření malého dítěte...59 // Sekundární vyšetření celého těla...61 // 5.4 Vyšetření a monitorování pomocí přístrojů ...63 // Elektrokardiogram ...63 // Pulzní oxymetrie a pletysmografie...67 // Měření krevního tlaku ...68 // Centrální žilní tlak ...68 // Kapnometrie a kapnografie ...69 // Tělesná teplota...69 // 6 Neodkladná resuscitace...71 // 6.1 Základní neodkladná resuscitace ...72 // Poskytovatelé...72 // Ükony základní neodkladné resuscitace ...72 // Důležité zásady základní neodkladné resuscitace ...73 // 6 // Použití automatizovaného externího defibrilátoru (AED) ...78 // 6.2 Základní neodkladná resuscitace dětí ...82 // 6.3 Rozšířená neodkladná resuscitace ...87 // Poskytovatelé...87
Rozšířená neodkladná resuscitace zahrnuje ...87 // Podávání farmak během neodkladné resuscitace...89 // Poresuscitační péče...90 // Pomůcky a zařízení pro nepřímou masáž srdeční ...91 // Zástava oběhu a neodkladná resuscitace ve specifických situacích ...94 // 6.4 Rozšířená neodkladná resuscitace dětí...97 // Úkony rozšířené neodkladné resuscitace dětí...98 // Farmaka podávaná během neodkladné resuscitace dětí...99 // 6.5 Neodkladná resuscitace novorozenců ...100 // 6.6 Zásady zahájení a ukončení neodkladné resuscitace...101 // 6.7 Poresuscitační terapeutická mírná hypotermie...102 // Ochlazovací metody...104 // Monitorování vitálních funkcí a tělesné teploty...105 // Další podpůrná léčba ...105 // Komplikace a nežádoucí účinky...106 // 7 Management dýchacích cest a dýchání...107 // 7.1 Uvolnění dýchacích cest...107 // Záklon hlavy...107 // Esmarchův hmat ...108 // Gordonův manévr...108 // Heimlichův manévr...109 // 7.2 Pomůcky ? zajištění dýchacích cest a ventilace...112 // Faryngeální vzduchovody ...112 // Dýchací samorozpínací vak...115 // Resuscitační rouška...116 // Resuscitační maska...116 // Obličejová maska pro podání kyslíku...117 // 7.3 Orotracheální intubace...117 // Komplikace OTI ...119 // Postup při zavádění OTI (tzv. crash úvod - rychlý úvod)..119 // Specifika OTI v přednemocniční péči ...121 // Premedikace před OTI v závislosti
na stavu vědomí // pacienta...122 // 7 // Specifika OTI u pacienta s poraněním krční páteře...124 // Následná analgosedace...124 // Myorelaxancia...125 // 7.4 Management obtížného zabezpečení dýchacích cest...126 // Pomůcky pro alternativní zajištění dýchacích cest...127 // 7.5 Ventilátory pro umělou plieni ventilaci...134 // Ventilátor Dráger Oxylog 1000 ...134 // Ventilátor Dráger Oxylog 2000 ...135 // Ventilátor Dráger Oxylog 3000 ...137 // 7.6 Neinvazivní plieni ventilace...138 // 7.7 Odsávání z dýchacích cest ...140 // 7.8 Nebulizace ...140 // 8 Zajištění přístupu do krevního oběhu, podávání farmak // a infuzní roztoky...143 // 8.1 Periferní žilní přístup ...143 // Místa periferního žilního vstupu...143 // Komplikace a rizika zavedení žilní kanyly...144 // 8.2 Centrální žilní vstup...145 // 8.3 Intraoseální vstup ...145 // Nastřelovací systém BIG (bone injection gun) ...146 // Navrtávací systém (EZ IO)...147 // 8.4 Dlouhodobé cévní vstupy...147 // Permanentní centrální žilní katétr ...148 // Permanentní hernodialyzační katétr...148 // Porty ...148 // 8.5 Další možné cesty podání farmak...149 // 8.6 Léky pacientů...152 // Anapen, Epipen...152 // GlucaGen Hypokit ...152 // Inzulínová pumpa...153 // Inzulínové pero ...153 // 8.7 Infuzní roztoky ...153 // Krystaloidní roztoky...154 // Koloidní roztoky...155 // 9 Imobilizační a transportní prostředky...157 // 8 // 10 Polohování
pacienta...163 // Poloha na zádech...163 // Poloha na boku ...163 // Poloha v sedu...164 // Poloha v polosedu...164 // 11 Léčba akutních stavů v PNP ...165 // 11.1 Diferenciální diagnózy...165 // 11.2 Anafylaktická reakce...167 // 11.3 Akutní koronární syndrom ...168 // 11.4 Léčba srdečních arytmií...171 // Prostředky léčby srdečních arytmií ...171 // Léčba bradykardie a tachykardie v PNP...175 // 11.5 Plieni embolie ...178 // 11.6 Hypertenzní krize...179 // 11.7 Plieni edém...180 // 11.8 Akutní exacerbace asthma bronchiale...181 // 11.9 Akutní exacerbace CHOPN...181 // 11.10 Krvácení do GIT...182 // 11.11 Akutní stavy při diabetes mellitus...183 // Hypoglykemie ...183 // Hyperglykemie...183 // 11.12 Cévní mozková příhoda...184 // 11.13 Křeče...186 // 11.14 Kolaps a synkopa...187 // 11.15 Intoxikace a antidota...189 // Intoxikace oxidem uhelnatým...191 // Intoxikace alkoholem...192 // 11.16 Agresivita a násilí...193 // Domácí násilí...194 // Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte ... 195 // 11.17 Akutní stavy v traumatológii...196 // Polytrauma...196 // ATLS protokol...196 // Akutní traumatické stavy...200 // 11.18 Akutní stavy v pediatrii ...207 // Febrilní křeče...207 // 9 // Meningitida ...208 // Akutní laryngitida...209 // Akutní epiglotitida ...210 // Akutní bronchitída a akutní bronchiolitida...210 // Status asthmaticus...210 // Cizí těleso v dýchacích cestách ...211 // 11.19 Akutní
stavy v gynekologii...211 // 11.20 Akutní stavy v těhotenství ...212 // Krvácení v těhotenství ...212 // Preeklampsie a eklampsie...213 // Syndrom komprese vena cava inferior...213 // 11.21 Porod...213 // 12 Hromadné postižení zdraví...217 // 12.1 Komunikace první posádky se zdravotnickým operačním // střediskem...218 // 12.2 Třídění START...218 // 12.3 Lékařské třídění při hromadném postižení zdraví...219 // Postup při použití třídicí a identifikační karty pro HPZ.220 // Třídicí a identifikační karta...220 // Seznam zkratek...225 // Příloha - Seznam používaných léků na ZZS...229 // Doporučená literatura...233 // Rejstřík ...235 // Souhrn...239 // Summary...240 // 10
(OCoLC)852383203
cnb002462578

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC