Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(11) Půjčeno:22x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2013
160 s. : il. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4413-1 (brož.)
ISBN 978-80-247-8582-0 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8583-7 (online ; epub)
Sestra
Terminologický slovník
Obsahuje bibliografii na s. 130-139, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Popsáno podle tištěné verze
000245304
Obsah // OBSAH // Úvod ... 9 // 1 Filozofie multikulturalismu ve 21. století... 13 // 1.1 Multikulturalita jako historický a reálny fenomén ... 13 // 1.1.1 Historický exkurz ... 15 // 1.1.2 Etnická ... 17 // 1.1.3 Základní pojmy související s etnici tou ... 19 // 1.2 Kulturní pluralita ... 21 // 1.2.1 Pluralismus ... 21 // 1.2.2 Kultura... 21 // 1.2.3 Základní pojmy související s kulturní // pluralitou ... 26 // 1.2.4 Kulturní vzorec ... 30 // 1.2.5 Předsudky, stereotypy a etnofaulismy ... 32 // 1.3 Ošetřovatelství - kultura ... 35 // 1.3.1 Multikulturní - interkulturní - transkul- // turní ... 36 // 1.4 Metaparadigma multikulturního/transkulturního // ošetřovatelství ... 40 // 1.4.1 Metaparadigmatická koncepce ošetřovatelství // definovaná M. Leiningerovou ... 40 // 1.4.2 Kulturně shodná péče ... 46 // 1.4.3 Doporučení k pochopení klienta z odlišné // kultury v ošetřovatelské praxi ... 47 // 1.4.4 Význam multikulturních znalostí pro // ošetřovatelství v praxi ... 48 // 1.5 Tolerance a intolerance ... 50 // 2 Multikulturní etika v ošetřovatelství pro 21. století ... 52 // 2.1 Ošetřování — kulturní hodnota společnosti... 52 // 2.2 Respektování identity a důstojnosti pacienta z jiné // kultury... 54 // 2.2.1 Identita a sebeidentita ... 54 // 2.2.2 Důstojnost člověka ... 56 // 2.3 Specifika multikulturní etiky v ošetřovatelství ... 60 // 5 // Multikulturní ošetřovatelství pro praxi // 2.3.1 Respektování
spirituálních potřeb ... 61 // 2.3.2 Etický přístup ? pacientovi/klientovi z jiné // kultury ... 62 // 2.3.3 Respektování kulturních tradic v ošetřovatelském procesu ... 63 // 2.4 Multikulturní komunikační etiketa v ošetřovatelství ... 66 // 2.3 Specifika multikulturní komunikace ... 67 // 2.5.1 Verbální komunikace ... 68 // 2.5.2 Neverbální komunikace ... 69 // 3 Kulturní šok ... 73 // 3.1 Pojetí a definice kulturního šoku ... 73 // 3.2 Fáze kulturního šoku ... 74 // 3.2.1 Predispozice pro kulturní šok ... 75 // 3.2.2 Psychosomatické dopady kulturního šoku... 76 // 3.3 Diagnózy kulturního šoku dle NANDA // International ... 79 // 3.3.1 Doména 9: Zvládání/tolerance zátěže ... 79 // 3.3.2 Doména 10: Životní princip ... 82 // 3.4 Zvládání kulturního šoku ... 84 // 3.5 Výživa a kultura ... 88 // 4 Ošetřování pacienta muslimského vyznání... 93 // 4.1 Islámské náboženství - základ kultury... 93 // 4.1.1 Umma - islámská obec ... 95 // 4.1.2 Sunna - islámská „Tradice“... 95 // 4.1.3 Modlení ... 96 // 4.2 Islámská etika ... 96 // 4.2.1 Islámská etika a islámské právo ... 98 // 4.3 Stravovací zvyky v islámské kultuře ... 99 // 4.4 Komunikační tabu při ošetřování muslimského pacienta ... 100 // 4.4.1 Verbální komunikace ... 100 // 4.4.2 Neverbální komunikace ... 101 // 4.4.3 Etika umírání a smrti v islámské kultuře ... 102 // 5 Specifika menšin a jejich respektování // ve zdravotnictví
... 106 // 5.1 Integrace cizinců do české společnosti ... 106 // 6 // Obsah // 5.2 Češi očima cizinců ... 106 // 5.2.1 Exkurz do statistických údajů ... 107 // 5.3 Kulturní hladiny vzájemných vztahů ve zdravotní péči ... 107 // 5.3.1 Komunikační specifika kultur ... 108 // 5.4 Vietnamci ... 109 // 5.4.1 Etiketa a komunikace ... 110 // 5.4.2 Vietnamská kuchyně ... 112 // 5.4.3 Ošetřování nemocného ... 113 // 5.4.4 Komunikace při zdravotním vyšetření ... 113 // 5.5 Korejci ... 114 // 5.6 Ukrajinci ... 114 // 5.6.1 Komunikace ... 116 // 5.6.2 Ukrajinská kuchyně ... 116 // 6 Multikulturní trénink v ošetřovatelství ... 118 // 6.1 Implementace multikulturních zkušeností do praxe ... 118 // 6.2 Multikulturní kompetence v ošetřovatelství ... 120 // 6.2.1 Kulturní kompetence ... 122 // 6.2.’2 Multikulturní kompetence v ošetřovatelství ... 123 // 6.2.3 Model kulturní kompetence ... 125 // Závěr ... 129 // Literatura ... 130 // Přílohy ... 140 // Kazuistiky... 143 // Slovníček pojmů ... 149 // Zkratky ... 152 // Rejstřík ... 153 // Souhrn ... 159 // Summary ... 160 // 7
(OCoLC)852383143
cnb002462109

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC