Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Příručka
Vyd. 3., dopl.
Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010
104 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7013-524-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 101-104 a bibliografické odkazy
000245797
Pojetí komunikace -- Výběr sdělovacího prostředku -- Úrovně komunikace -- Obecné zásady komunikace Pravda o komunikaci -- Poselství komunikace -- Podoby komunikace -- Neverbální komunikace -- Vizika -- Mimika -- Gestika -- Haptika -- Chronemika -- Proxemika -- Posturologie -- Paralingvistika -- Komunikace prostřednictvím předmětů -- Neverbální klíče v komunikaci -- Efektivní komunikace -- Charakteristika efektivní komunikace -- Fáze průběhu aktivního naslouchání -- Techniky aktivního naslouchání -- Druhy technik aktivního naslouchání -- Účelné rady pro efektivnější naslouchání -- Kontraproduktivní komunikace -- Bariéry komunikace -- Další komunikační bariéry -- Typy jednání a chování v komunikaci styly komunikačního chování -- Přístup k nemocným podle typu osobnosti -- Determinanty autoplastického obrazu nemoci -- Poměr pacienta k nemoci -- Typy vnitřního obrazu nemoci -- Hledání komunikačního klíče -- Specifika přístupu k osobám se znevýhodněním -- Komunikace se sluchově postiženými -- Komunikace s osobami s vrozenou sluchovou vadou Komunikace s osobami se získanou sluchovou vadou Doporučení v přístupu k osobám s poruchou -- sluchu/neslyšícím -- Nejčastější chyby při komunikaci s osobami -- s poruchou sluchu -- Komunikace se zrakově postiženými -- Doporučení v přístupu k osobám -- s poruchou zraku/nevidomými -- Nejčastější chyby v komunikaci -- s osobami s poruchou zraku
-- Komunikace s hluchoslepými -- Doporučení v přístupu k hluchoslepým osobám -- Komunikace s osobami s tělesným znevýhodněním -- Doporučení v přístupu k tělesně znevýhodněným Nejčastější chyby při komunikaci -- s osobami s tělesným znevýhodněním -- Komunikace s osobami s mentálním znevýhodněním Doporučení v přístupu k mentálně znevýhodněným Nejčastější chyby při komunikaci s osobami s mentálním znevýhodněním -- Determinanty komunikace se seniory -- Hledání postoje ke stáří -- Faktory ovlivňující komunikaci se seniory -- Reálné projevy změn v komunikačních -- dovednostech seniorů -- Nejčastější chyby v komunikaci se seniory -- Zásady pro jednání se seniory -- Manuál postupu péče o seniory -- Čeho se vyvarovat v komunikaci se seniory. Jak správně identifikovat emoce seniora Komunikace s příbuznými seniorů
(OCoLC)693928651
cnb002125505

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC