Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.07.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, 2012
334 s. : il. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-558-0182-7 (váz.)
Nad názvem: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta, Ústav literárnej a umeleckej komunikácie
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000245900
Obsah // Úvod... 7 // Mariana Čechová // K osnove praobrazov strádania v ŕCflŕ/zdsanŕsdgflre ... 14 // Literatúra ...39 // Ľubomír Plesník // Zisk a strata v Démonových rozprávaniach...41 // Literatúra ...96 // Klement Mitterpach // Obrana Wakefielda. Exces deficitu a jeho vylúčenie... 100 // Literatúra ... 120 // Daniel Kováčik // Porozumenia skúsenosti: zobrazenie deficitného v románe // M. Kompaníkovej Biele miesta... 121 // Literatúra ... 164 // Róbert Špoták // Architektonika nedostatočnosti. Interpretácia románov // Platforma ? Elementárne častice ... 167 // Literatúra ... I95 // Martin Boszorád // Mystifikácia (nielen) ako autorská stratégia pri konštruovaní literárnych deficitných svetov (Poznámky k dvom vybraným // súčasným prozaickým textom) ... 198 // Literatúra ...215 // Hana Zeleňáková // Z komunity von (Paradox jedinečnosti zakladajúcej deficitný svet // protagonistu románu Chaima Potoka Volám sa Ašer Lev) ...218 // Literatúra ...242 // Katarína Režná // Stavy samoty a odcudzenia v poviedke Rusalka od Ingeborg Bachmannovej a v novele Cudzí priateľ/Dračia krv od // Christopha Heina ... 245 // Literatúra ...265 // Zoltán Rédey // Svet lyrického subjektu ako deficientný model sveta // (Deficitné svety v ponovembrovej slovenskej poézii)...268 // Literatúra ...327 // Summary ...330

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC