Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.09.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.8) Půjčeno:63x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2013
131 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4436-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-8544-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8545-5 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 127-131 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000245977
PŘEDMLUVA ...9 // Každý touží po štěstí ...9 // ÚVOD ...11 // Co je to štěstí ...11 // Kdy a kde se setkáváme s projevy, které je možno považovat za pocit // štěstí ...11 // Rozměry štěstí ...13 // Pojmenování stavu, který považujeme za stav šťastného člověka ...14 // Psychologický pohled do světa zážitku štěstí ...15 // Štěstí - emoce a city ...16 // Do které oblasti psychologie patří jev zvaný štěstí? ...21 // Pojetí štěstí v užším a širším slova smyslu ...23 // I. HORIZONTÁLA POJETÍ ŠTĚSTÍ ...25 // Slovo úvodem ...25 // Co ovlivňuje náš pocit hédonického štěstí? ...25 // Tržiště obecných domněnek o tom, kdy je člověk šťasten ...26 // Upřesnění psychologického pojetí pocitu subjektivního // blaha - well-being ...27 // Jak psychologové zjišťují, diagnostikují a měří emoce ...29 // Vliv vztahů mezi lidmi na výši jejich zážitku štěstí ...31 // Potřeba někomu patřit ...32 // Připoutání — attachment ...33 // Vliv mezilidských vztahů na pocity životní spokojenosti a štěstí .39 // Přátelství a míra osobně prožívaného štěstí ...41 // Vliv přátel na naši spokojenost ...42 // Vztah mezi prací a pocity štěstí ...43 // Kdy nám práce dělá radost a jsme šťastni, že ji může dělat? ...43 // Postoje k práci ...43 // Co tvoří samo psychologické jádro pracovní aktivity? ...44 // Vztah mezi prací a mírou spokojenosti ...46 // Přechod do důchodu ...47 // Životní styl práce ...48 // Smysluplnost práce ...49 // Hledisko celoživotní smysluplnosti dané aktivity ...49 // Spolupracovníci, nadřízení a podřízení ...50 // Volnočasové aktivity ...52 // Vliv dovolené na míru naší životní spokojenosti a štěstí ...53 // Vliv veku na pocit životní spokojenosti a štěstí ...54 //
Vliv stresujících faktorů na míru štěstí a životní spokojenosti stárnoucí // populace ...55 // Vztah subjektivně vnímaného zdravotního stavu k pocitům štěstí seniorů ...56 // Vliv intimního života na pocity štěstí seniorů ...56 // Nástin hlavních zjištění o vztahu mezi stárnutím a pocit)’ štěstí // a spokojeností ...57 // Vztah víry a religiozity k míře spokojenosti stárnoucích lidí ...57 // Osobnost a pocity štěstí ...58 // Spokojenost, radost a štěstí extrovertů, introvertů a neurotiků ...58 // Velká pětka ...59 // Vliv myšlení na míru naší spokojenosti se životem ...60 // Jak naše cíle ovlivňují, jak nám je ...61 // Výše vzdělání ...63 // Kompetence ...64 // Peníze, pocit štěstí a životní spokojenost ...65 // Složitost vztahu peněz a Štěstí ...65 // Kontext situace, v níž se tento vztah odehrává ...67 // Peníze nade vše!? ...67 // Vliv životních událostí na spokojenost a štěstí ...68 // Které zážitky nás nejspíše uvedou do pozitivního stavu ...69 // Záměrné navozování pozitivních zážitků ...70 // Problematika spokojenosti a štěstí ve spirituální oblasti ...72 // Religiozita a spokojenost (štěstí) ...74 // Studie vztahu víry a spokojenosti ...74 // Zvládání těžkých životních situací ...76 // Zážitky spokojenosti a štěstí v mezinárodním srovnávání ...79 // Rozdíly v míře spokojenosti a štěstí mezi různými státy ...79 // II. VERTIKÁLA POJETÍ ŠTĚSTÍ ...81 // Slovo úvodem ...81 // Autentické štěstí - M. E. P. Seligman ...81 // Co hédonicky šťastnému člověku chybí ...82 // Důvody nespokojenosti s hédonickým pojetím štěstí ...83 // Vícerozměrné pojetí štěstí ...84 // Smysluplnost života ...85 // Angažovanost ...86 // Totální h\a\\o, flourish - dozrát ...87 //
Kde a jak se zrodilo širší pojetí štěstí v psychologii? ...88 // PERMA ...90 // Úspěšné činy ...90 // Metoda SST ...91 // Využití Seligmanova pojetí flourish v pedagogické praxi ...91 // Rozhodný krok do praxe: metoda GAT ...93 // Využití metody GAT v praxi ...94 // Totální zaujetí - flow, Mihaly Csikszentmihalyi ...94 // Optimální zkušenost ...95 // Experience Sampling Method - metoda sbírání zkušeností ...97 // Nejjednodušší aktivity se zážitkem flow ...98 // Zážitky flow při práci ...99 // Radost ze hry ...100 // Dynamika jevu flow ...102 // Zvládání unudčnosti ...102 // Štěstí jako zážitek dobře, účelně a smysluplně prožitého života ...103 // Kde si otázky o smysluplnosti lidé museli řešit a vyřešit? ...103 // Specificita zážitku smysluplnosti ...104 // Účelnost našich aktivit ...105 // Zaměření k cíli vede k aktivitě ...105 // Kultura jako zdroj cílů ...106 // Stadia na cestě k dospělému pojetí smysluplnosti života ...107 // Projekty, snahy a životní témata ...108 // Výchova k hledání a výběru životních cílu ...108 // III. POHLED DO FILOZOFICKÉHO POJETÍ ŠTĚSTÍ ...109 // Historický pohled na filozofii štěstí ...109 // Eudaimonia ...110 // Eudaimonia v psychologických konceptech ...111 // Ctnosti a zážitky štěstí ...112 // Proč je pozornost věnována ctnostem, když tématem je štěstí? ...112 // Oč jde, pokud se hovoří o ctnostech? ...112 // Pojetí štěstí v různém kulturním kontextu ...113 // Křesťanské pojetí štěstí ...113 // Pojetí štěstí v osvícenství ...114 // Současné filozofické teorie štěstí ...116 // Deset důležitých filozofických poznatků o štěstí ...117 // Vyvrcholení filozofického pojetí štěstí ...118 // Cesta vede jinudy ...119 // K čemu nás vede výše uvedené zamyšlení? ...119 //
ZÁVĚR ...121 // PŘÍLOHA 1 ...122 // SWLS, Psychologická metoda měření míry spokojenosti v životě . 122 // PŘÍLOHA 2 ...124 // PANAS, Psychologická diagnostická metoda zaměřená na oblast afektů . 124 // LITERATURA ...127 // I
(OCoLC)852382994
cnb002456761

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC