Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.5) Půjčeno:45x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2013
131 s. ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4436-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-8544-8 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8545-5 (online ; epub)
Psyché
Obsahuje bibliografii na s. 127-131 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000245977
OBSAH // PŘEDMLUVA... 9 // Každý touží po štěstí...9 // ÚVOD... H // Co je to štěstí ... 11 // Kdy a kde se setkáváme s projevy, které je možno považovat za pocit // štěstí... 11 // Rozměry štěstí... 13 // Pojmenování stavu, který považujeme za stav šťastného člověka... 14 // Psychologický pohled do světa zážitku štěstí... 15 // Štěstí - emoce a city... 16 // Do které oblasti psychologie patří jev zvaný štěstí? ...21 // Pojetí štěstí v užším a širším slova smyslu ...23 // I. HORIZONTÁLA POJETÍ ŠTĚSTÍ... 25 // Slovo úvodem ...25 // Co ovlivňuje náš pocit hédonického štěstí?...25 // Tržiště obecných domněnek o tom, kdy je člověk šťasten ...26 // Upřesnění psychologického pojetí pocitu subjektivního // blaha - well-being... 27 // Jak psychologové zjišťují, diagnostikují a měří emoce ... 29 // Vliv vztahů mezi lidmi na výši jejich zážitku štěstí ...31 // Potřeba někomu patřit ...32 // Připoutání — attachment ... 33 // Vliv mezilidských vztahů na pocity životní spokojenosti a štěstí .39 // Přátelství a míra osobně prožívaného štěstí...41 // Vliv přátel na naši spokojenost...42 // Vztah mezi prací a pocity štěstí...43 // Kdy nám práce dělá radost a jsme šťastni, že ji může dělat? ...43 // Postoje ? práci...43 // Co tvoří samo psychologické jádro pracovní aktivity?...44 // Vztah mezi prací a mírou spokojenosti...46 // Přechod do
důchodu...47 // Životní styl práce ...48 // Smysluplnost práce ...49 // Hledisko celoživotní smysluplnosti dané aktivity...49 // Spolupracovníci, nadřízení a podřízení... 50 // Volnočasové aktivity... 52 // Vliv dovolené na míru naší životní spokojenosti a štěstí ... 53 // Vliv veku na pocit životní spokojenosti a štěstí ... 54 // Vliv stresujících faktorii na míru štěstí a životní spokojenosti stárnoucí // populace ... 55 // Vztah subjektivně vnímaného zdravotního stavu ? pocitům štěstí // seniorů... 56 // Vliv intimního života na pocity štěstí seniorů... 56 // Nástin hlavních zjištění o vztahu mezi stárnutím a pocit)’ štěstí // a spokojeností ... 57 // Vztah víry a religiozity ? míře spokojenosti stárnoucích lidí ... 57 // Osobnost a pocity štěstí...58 // Spokojenost, radost a štěstí extrovertů, introvertů a neurotiků... 58 // Velká pětka ... 59 // Vliv myšlení na míru naší spokojenosti se životem ... 60 // Jak naše cíle ovlivňují, jak nám je...61 // Výše vzdělání... 63 // Kompetence ...64 // Peníze, pocit štěstí a životní spokojenost...65 // Složitost vztahu peněz a Štěstí...65 // Kontext situace, v níž se tento vztah odehrává ... 67 // Peníze nade vše!? ...67 // Vliv životních událostí na spokojenost a štěstí ... 68 // Které zážitky nás nejspíše uvedou do pozitivního stavu ... 69 // Záměrné navozování pozitivních zážitků ... 70 // Problematika
spokojenosti a štěstí ve spirituální oblasti ... 72 // Religiozita a spokojenost (štěstí) ...74 // Studie vztahu víry a spokojenosti ...74 // Zvládání těžkých životních situací...76 // Zážitky spokojenosti a štěstí v mezinárodním srovnávání... 79 // Rozdíly v míře spokojenosti a štěstí mezi různými státy... 79 // II. VERTIKÁLA POJETÍ ŠTĚSTÍ... 81 // Slovo úvodem ...81 // Autentické štěstí - M. E. P. Seligman... 81 // Co hédonicky šťastnému člověku chybí ... 82 // Důvody nespokojenosti s hédonickým pojetím štěstí... 83 // Vícerozměrné pojetí štěstí ... 84 // Smysluplnost života... 85 // Angažovanost... 86 // Totální h\a\\o, flourish - dozrát ... 87 // Kde a jak se zrodilo širší pojetí štěstí v psychologii? ... 88 // PERMA...90 // Úspěšné činy... 90 // Metoda SST...91 // Využití Seligmanova pojetí flourish v pedagogické praxi...91 // Rozhodný krok do praxe: metoda GAT...93 // Využití metody GAT v praxi ...94 // Totální zaujetí - flow, Mihaly Csikszentmihalyi...94 // Optimální zkušenost...95 // Experience Sampling Method - metoda sbírání zkušeností ...97 // Nejjednodušší aktivity se zážitkem flow...98 // Zážitky flow při práci ...99 // Radost ze hry ... 100 // Dynamika jevu flow ... 102 // Zvládání unudčnosti ... 102 // Štěstí jako zážitek dobře, účelně a smysluplně prožitého života ... 103 // Kde si otázky o smysluplnosti lidé museli řešit a vyřešit?...
103 // Specificita zážitku smysluplnosti... 104 // Účelnost našich aktivit ... 105 // Zaměření ? cíli vede ? aktivitě... 105 // Kultura jako zdroj cílů ... 106 // Stadia na cestě ? dospělému pojetí smysluplnosti života ... 107 // Projekty, snahy a životní témata ... 108 // Výchova ? hledání a výběru životních cílu ... 108 // III. POHLED DO FILOZOFICKÉHO POJETÍ ŠTĚSTÍ... 109 // Historický pohled na filozofii štěstí... 109 // Eudaimonia... 110 // Eudaimonia v psychologických konceptech... 111 // Ctnosti a zážitky štěstí ... 112 // Proč je pozornost věnována ctnostem, když tématem je štěstí?... 112 // Oč jde, pokud se hovoří o ctnostech? ... 112 // Pojetí štěstí v různém kulturním kontextu ... 113 // Křesťanské pojetí štěstí ... 113 // Pojetí štěstí v osvícenství ... 114 //  Současné filozofické teorie štěstí ... 116 // Deset důležitých filozofických poznatků o štěstí ... 117 // Vyvrcholení filozofického pojetí štěstí... 118 // Cesta vede jinudy ... 119 // ? čemu nás vede výše uvedené zamyšlení? ... 119 // ZÁVĚR ... 121 // PŘÍLOHA 1 ...;... 122 // SWLS, Psychologická metoda měření míry spokojenosti v životě . 122 // PŘÍLOHA 2... 124 // PANAS, Psychologická diagnostická metoda zaměřená na oblast afektů . 124 // LITERATURA... 127 // I
(OCoLC)852382994
cnb002456761

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC