Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.7) Půjčeno:52x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2013
527 s. : il. ; 26 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4361-5 (váz.)
ISBN 978-80-247-7945-4 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-7946-1 (online ; epub)
Obsahuje bibliografii na s. 517-527 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000245979
OBSAH // PŘEDMLUVA... 17 // ČÁST 1 O PSYCHOTERAPII OBECNĚ // li SEZNÁMENÍ S PSYCHOTERAPII A PSYCHOTERAPIEMI ... 23 // i 1.1 Co je psychoterapie? ... 23 // I 1.2 Rozprava nad definicemi ... 24 // I 1.3 Jaké psychoterapie existují? ... 28 // I 1.4 Uspořádání psychoterapií v této knížce... 30 // i 1.5 Formáty psychoterapie... 30 // 1.5.1 Individuální psychoterapie... 30 // 1.5.2 Skupinová psychoterapie... 31 // 1.5.3 Párová a rodinná psychoterapie... 32 // I 1.6 Časové parametry psychoterapie ... 32 // 1.6.1 Délka yySezenľ* a časová frekvence... 32 // 1.6.2 Délka psychoterapeutické kúry či programu... 33 // 2. ÚČINNÉ FAKTORY PSYCHOTERAPIE... 33 // I 2.1 Pojetí účinných faktorů psychoterapie ... 35 // 2.1.1 Účinné faktory podle Kratochvíla... 35 // 2.1.2 Účinné faktory podle Vymétala ... 36 // 2.1.3 Transteoretické účinné faktory podle Prochasky a Norcrosse ... 36 // 2.1.4 Východiska pro výklad úzdravných faktorů. ... 37 // J 2.2 Průzkum úzdravných činitelů psychoterapie ... 37 // I 2.3 Existenciálni faktory... 44 // [ 2.4 Silná a slabá místa psychoterapií ... 45 // 3. OD REALISTICKÉHO OČEKÁVÁNÍ ? REÁLNÉMU CHOVÁNÍ ... 47 // 4. TERAPEUTICKÝ VZTAH... 57 // I 4.1 Vztah je nositelem změny... 57 // ; 4.2 Přenosy a protipřenosy ... 57 // 4.2.1 Přenos... 58 // 4.2.2 Protipřenos... 59 // 4.2.3 Přenos a protipřenos v terapeutické a poradenské praxi... 59 // I 4.3 Skutečný vztah ... 60 // s 4.4 Pracovní
společenství... 61 // 5. ZMĚNA V PSYCHOTERAPII ... 67 // 5.1 Změna a individuální vývoj ... 67 // 5.1.1 Attachment (přimknutí)... 68 // 5.1.2 Containment (obsahování!ohraničování)... 69 // 5.1.3 Komunikace: fá a ti druzí, řád a čas ... 69 // 5.1.4 Zapojení... 71 // 5.1.5 Jednání... 71 // 6 / PSYCHOTERAPEUTICKÉ SYSTÉMY A JEJICH UPLATNĚNÍ V ADIKTOLOGII // 5.2 Možnosti a meze změny... 72 // 5.3 Změna a kontinuita... 73 // 5.4 Kontinuita změny... 74 // 6. OSOBNOST A ETIKA PSYCHOTERAPEUTA... 81 // 6.1 Terapeut - bytost, nebo věc? ... 81 // 6.2 Pomoc proti vyhoření ... 83 // 6.2.1 Odborné zdroje... 83 // 6.2.2 Dobrá péče o sebe... 84 // 6.3 Etika terapeutické práce... 84 // 6.3.1 Odborné nasazení a rozvoj ve prospéch klienta... 85 // 6.3.2 Kultivace vlastní osobnosti, prevence vyhoření... 85 // 6.3.3 Nepoškozování klienta ... 85 // 6.3.4 Nezneužívání klientů, zdrženlivost od duálních vztahů s klienty ... 85 // 6.3.5 Důvěrnost osobních údajů o klientovi... 86 // 6.3.6 Respektování práv pacienta či klienta ... 86 // 6.4 Etika terapeutů a práva klientů ... 86 // 7. PSYCHOTERAPIE A PORADENSTVÍ... 89 // 7.1 Struktura oblasti poradenství ... 89 // 7.1.1 Rady, informace a dialog o problému... 89 // 7.1.2 Psychosociální poradenství... 90 // 7.1.3 Poradenský proces... 90 // 7.1.4 Vztah a osobnost v poradenství ... 91 // 7.2 Struktura oblasti psychoterapie... 91 // 7.3 Poradenství a psychoterapie v adiktologii ... 93
// 7.3.1 Nejčastějsí poradenské přístupy... 93 // 7.3.2 Poradenské kompetence... 93 // 7.3.3 Psychoterapeutický rámec... 94 // ČÁST 2 HLAVNÍ PSYCHOTERAPEUTICKÉ SMĚRY A ŠKOLY // 8. PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÉ NA RŮST A ZRÁNÍ OSOBNOSTI ... 99 // 8.1 Vývoj psychoterapií ve 20. století... 99 // 8.2 Společné charakteristiky ... 102 // 8.2.1 Fenomenologické paradigma... 102 // 8.2.2 Celistvé pojetí človéka... 103 // 8.2.3 Zaměření na osobní růst a zrání... 104 // 8.2.4 Já a nevědomí... 104 // 8.2.5 Význam terapeutického vztahu ... 104 // 8.2.6 Terapeutický rozhovor ... 105 // 8.2.7 Sebezkusenostní výcvik ... 105 // 8.2.8 Změna chování jako důsledek změny osobnosti... 105 // 8.3 Vztah ? vědě, kultuře a společnosti ... 105 // 9. PSYCHOANALÝZA - ZÁKLADNÍ SMĚRY A KONCEPTY ... 107 // 9.1 Východiska ... 107 // 9.2 Sigmund Freud... 107 // 9.2.1 Prepsychoanalytické období... 108 // 9.2.2 Překladatelské období, období topografického modelu ... 108 // 9.2.3 Klasické období, období strukturálního modelu... 108 // 9.3 Středoevropská škola... 110 // 9.4 Londýnská (britská) škola... 111 // OBSAH / 7 // 9.4.1 Propracování strukturálního modelu ... 112 // 9.4.2 Teorie objektních vztahů ... 112 // 9.4.3 Základy teorie a praxe skupinových psychoterapií ... 113 // 9.5 Psychoanalýza v USA... 113 // 9.5.1 Ego-psychologie... 114 // 9.5.2 Psychologie Self... 115 // 9.5.3 Interpersonálnípsychoanalýza... 116 // 9.6 Lacanova
psychoanalýza jazyka ... 116 // 9.7 Základní koncepty... 117 // 9.7.1 Nevědomí... 117 // 9.7.2 Vývojové teorie a jejich význam... 118 // 9.7.3 Obranné mechanismy ... 119 // 9.7.4 Psychická determinovanostporuch duševního zdraví ... 120 // 9.7.5 Přenos a odpor... 120 // 10. PSYCHOANALÝZA-METODY A ÚČINNÉ FAKTORY... 123 // 10.1 Základní terapeutické postupy... 123 // 10.1.1 „Klasická“psychoanalytická metoda a analytická situace ... 123 // 10.1.2 Psychoanalytická psychoterapie... 124 // 10.2 Klinické a jiné aplikace ... 125 // 10.3 Účinné faktory ... 125 // 10.4 Silná a slabá místa... 127 // 10.5 Význam pro adiktologii ... 130 // 11. SMĚRY JUNGA A ADLERA ... 131 // 11.1 Velcí zrádci psychoanalýzy ... 131 // 11.2 Analytická psychologie C. G. Junga... 133 // 11.2.1 Východiska ... 133 // 11.2.2 Psychoterapeutická metoda ... 136 // 11.2.3 Klinické a jiné aplikace... 137 // 11.2.4 Účinné faktory ... 138 // 11.2.5 Silné a slabé stránky... 140 // 11.2.6 Význam pro adiktologii... 141 // 11.3 Individuální psychologie Alfreda Adlera... 141 // 11.3.1 Východiska ... 141 // 11.3.2 Psychoterapeutická metoda ... 142 // 11.3.3 Klinické a jiné aplikace... 143 // 11.3.4 Účinné faktory ... 144 // 11.3.5 Silné a slabé stránky... 144 // 11.3.6 Význam pro adiktologii... 145 // 12. EXISTENCIÁLNI SMĚRY... 147 // 12.1 Východiska ... 147 // 12.2 Osobnosti a směry... 148 // 12.2.1 Švýcarská škola: Binswanger a Boss ... 148 // 12.2.2 Martin
Buber... 149 // 12.2.3 Viktor Emanuel Frankl... 150 // 12.2.4 Ronald David Laing... 151 // 12.2.5 Irvin Yalom ... 152 // 12.3 Základní terapeutické postupy... 153 // 12.3.1 Psychoterapeutický rozhovor... 153 // 12.3.2 Spolubytíjako terapeutická metoda... 154 // 12.3.3 Paradoxní intence a dereflexe... 154 // 12.4 Klinické a jiné aplikace ... 155 // 8 / PSYCHOTERAPEUTICKÉ SYSTÉMY A JEJICH UPLATNĚNÍ V ADIKTOLOGII // 12.4.1 Léčba psychóz... 155 // 12.4.2 Alternativní terapeutické komunity... 155 // 12.4.3 Existenciálni medicína... 156 // 12.4.4 Existenciálni rozmérpsychoterapie ... 156 // 12.5 Účinné faktory ... 156 // 12.6 Silná a slabá místa... 159 // 12.7 Význam pro adiktologii ... 160 // 13. DYNAMICKÉ A PSYCHODYNAMICKÉ PSYCHOTERAPIE... 161 // 13.1 Východiska ... 161 // 13.1.1 Dynamická psychoterapie v historii ... 161 // 13.1.2 Dynamická/psychodynamická psychoterapie v současnosti... 162 // 13.2 Základní terapeutické postupy... 164 // 13.2.1 Jak pracuji jako psychodynamický psychoterapeut?... 164 // 13.2.2 Odkrývající a strukturující (podpůrný) rozměr psychodynamických terapií... 166 // 13.2.3 Psychoterapeutický rozhovor v psychodynamické psychoterapii... 167 // 13.3 Klinické aplikace ... 170 // 13.3.1 Psychoterapeutická léčba a výcvik... 170 // 13.3.2 Referenční rámec léčebných přístupů... 171 // 13.3.3 Krátkodobé psychodynamické psychoterapie... 171 // 13.4 Účinné faktory ... 174 // 13.5 Silná a slabá
místa... 175 // 13.6 Význam pro adiktologii ... 176 // 14. ROGERSOVSKÁ PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÁ NA ČLOVĚKA... 177 // 14.1 Východiska ... 177 // 14.2 Základní terapeutické postupy... 180 // 14.2.1 Psychoterapeutický rozhovor... 180 // 14.2.2 Skupina setkání... 183 // 14.2.3 Facilitacepřekonání rozporů ... 183 // 14.3 Klinické a poradenské aplikace ... 184 // 14.4 Účinné faktory ... 185 // 14.5 Silná a slabá místa... 186 // 14.6 Význam pro adiktologii ... 188 // 15. GESTALT TERAPIE... 189 // 15.1 Východiska... 189 // 15.1.1 Gestalt psychologie a holismus ... 189 // 15.1.2 Další vlivy... 190 // 15.1.3 Základní teze ... 190 // 15.2 Základní terapeutické postupy... 192 // 15.3 Klinické a jiné aplikace... 195 // 15.4 Účinné faktory ... 195 // 15.5 Silná a slabá místa... 198 // 15.6 Význam pro adiktologii ... 198 // 16. INTERPERSONÁLNÍ PSYCHOTERAPIE, TRANSAKČNÍ ANALÝZA ... 199 // 16.1 Od intrapsychického ? meziosobnímu... 199 // 16.2 Transakční analýza... 201 // 16.2.1 Východiska ... 201 // 16.2.2 Strukturální model psychiky, ego-stavy... 201 // 16.2.3 Transakce... 202 // 16.2.4 Hry... 203 // 16.2.5 Životní scénář... 206 // OBSAH / 9 // 16.3 Základní terapeutické postupy... 207 // 16.3.1 Transakčně analytická diagnostika ... 207 // 16.3.2 Kontrakt ... 208 // 16.3.3 Psychoedukace... 208 // 16.3.4 Psychoterapeutická situace ... 208 // 16.3.5 Pomocné metody ... 209 // 16.4 Klinické a poradenské aplikace ... 209 // 16.3 Účinné
faktory transakční analýzy ... 209 // 16.6 Silná a slabá místa... 211 // 16.7 Význam pro adiktologii ... 212 // 17. PSYCHOTERAPIE ZAMĚŘENÉ NA ZMĚNU CHOVÁNÍ... 213 // 17.1 Společné předpoklady... 213 // 17.2 Odlišnosti od nebehaviorálních psychoterapií... 215 // 17.3 Komparativní výhody... 216 // 18. BEHAVTORÁLNÍ TERAPIE... 219 // 18.1 Východiska ... 219 // 18.1.1 Klasické podminování... 219 // 18.1.2 Operantní (instrumentální) podmiňování... 220 // 18.2 Základní terapeutické postupy... 221 // 18.2.1 Podmiňování podnětu ... 221 // 18.2.2 Manipulace s následky ... 222 // 18.3 Klinické aplikace ... 225 // 18.3.1 Aplikace klasického podmiňování v léčbě úzkostných, fobických a jiných poruch . 225 // 18.3.2 Partnerská terapie fiinkčních sexuálních poruch ... 226 // 18.3.3 Token economy v psychiatrické léčebně... 227 // 18.3.4 Asertivní trénink... 227 // 18.3.5 Interakční behaviorální analýza... 228 // 18.4 Účinné faktory ... 229 // 18.5 Silná a slabá místa... 231 // 18.6 Význam pro adiktologii ... 232 // 19. KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ TERAPIE... 233 // 19.1 Východiska ... 233 // 19.1.1 Kognitivní psychologie... 233 // 19.1.2 Otcové zakladatelé: Ellis a Beck... 234 // 19.1.3 Současná kognitivně-behaviorální terapie... 238 // 19.2 Základní terapeutické postupy... 240 // 19.2.1 Sokratovský dialog... 240 // 19.2.2 Posilování kompetencí zvládání... 241 // 19.2.3 Psychoedukace... 242 // 19.2.4 Struktura
jako terapeutická metoda ... 242 // 19.3 Klinické a jiné aplikace ... 243 // 19.3.1 ??? ? depresí... 243 // 19.3.2 Práce s relapsem ? závislostí... 244 // 19.3.3 Stopltechnika... 244 // 19.3.4 Svépomoc ... 244 // 19.4 Účinné faktory ... 245 // 19.5 Silná a slabá místa... 247 // 19.6 Význam pro adiktologii ... 249 // 20. INTEGRATIVNÍ PŘÍSTUPY ... 251 // 20.1 Téma integrace v psychoterapii ... 251 // 10 / PSYCHOTERAPEUTICKÉ SYSTÉMY A JEJICH UPLATNENÍ V ADIKTOLOGII // 20. L1 Integrace teorií... 251 // 20.1.2 Pragmatický (technický) eklekticismus ... 252 // 20.1.3 Transteoretická integrace ... 253 // 20.1.4 Začleňování jiných prístupu do určitého teoretického rámce ... 254 // 20.1.5 Organizační integrace... 254 // 20.2 Integrace a integrita ... 255 // 20.2.1 Význam teorií... 255 // 20.2.2 Párování potřeb a intervencí... 255 // 20.2.3 Zkracování a „programování“psychoterapeutické léčby... 256 // 20.2.4 Vzdělávánípsychoterapeutů... 256 // 20.3 Dogma a otevřenost... 257 // ČÁST 3 NEJDŮLEŽITĚJŠÍ APLIKACE PSYCHOTERAPIE V ADIKTOLOGII // 21. PSYCHOANALYTICKÉ TEORIE ZÁVISLOSTNICH PORUCH ... 261 // 21.1 Klasické psychoanalytická teorie ... 261 // 21.1.1 Fixace v orálním stadiu... 261 // 21.1.2 Koncepty vycházející ze strukturálního modelu... 263 // 21.2 Teorie z ego-psychologického období ... 264 // 21.3 Jiné teorie ... 267 // 21.3.1 Teorie samoléčení... 267 // 21.3.2 Teorie kodependence... 267 // 21.4 Kritika
a terapeutický význam psychoanalytických teorií závislostních poruch ... 269 // 21.4.1 Metoda vytváření teorií... 269 // 21.4.2 Generalizovaný předpoklad skryté a hlouběji ležící patologie... 269 // 21.4.3 Nerozlisování mezi různými typy užívání a stupni závislosti... 270 // 21.4.4 Sporný význam teorií pro terapii... 271 // 22. PSYCHOANALYTICKÉ TEORIE ZÁVISLOSTNÍCH PORUCH - PŘÍSPĚVKY // SOUČASNÝCH ČESKÝCH AUTORŮ... 273 // 22.1 Václav Mikota: abstinenční léčba z hlediska psychologie Self... 273 // 22.1.1 Ústřední problémy pacientů, terapeutů a léčby ... 273 // 22.1.2 Terapeutické závěry... 274 // 22.2 M. Hajný: křehké Já v rodinném kontextu ... 276 // 22.2.1 Vývojové faktory... 276 // 22.2.2 Rodinné faktory... 277 // 22.2.3 Terapeutické závěry... 278 // 22.3 Petr Jeřábek: fenomenologický a psychodynamický model... 278 // 22.3.1 Sedm rozměrů disponované osobnosti ... 279 // 22.3.2 Shrnutí modelu ... 279 // 22.3.3 Terapeutické závěry... 280 // 23. ARCHETYPY,EXISTENCIÁLY A SPIRITUALITA V PROBLEMATICE ZÁVISLOSTÍ ... 281 // 23.1 Rozšiřování bio-psycho-sociálního modelu ... 281 // 23.2 Rituály a archetypy: závislost jako duchovní učitel?... 282 // 23.3 Existenciálni rozměr v léčbě... 288 // 24. FOKÁLNÍ PSYCHODYNAMICKÁ PSYCHOTERAPIE U ZÁVISLÝCH ... 297 // 24.1 Pojem ohniska (fokusu) ... 297 // 24.2 Suportivně expresívni psychoterapie podle Luborského ... 299 // 24.2.1 Jádrové konfliktní
vztahové téma a jeho složky... 299 // 24.2.2 Průběh léčby... 300 // 24.3 Práce s ohnisky JKVT v krátkodobé psychoterapii ... 302 // OBSAH / 11 // 25. BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPYV LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ... 309 // 25.1 Behaviorální teorie závislosti ... 309 // 25.1.1 Klasické podmiňování... 309 // 25.1.2 Operantní podmiňování... 309 // 25.13 Sociální učení... 310 // 25.2 Metody behaviorální terapie u závislostí ... 310 // 25.3 Averzivní léčba... 311 // 25.4 Expozice podnětům (vystavování spouštěčům, technika vyhasínání) ... 312 // 25.3 Chemická senzibilizace ... 312 // 25.6 Psychologická senzibilizace ... 313 // 25.7 Pobídková (incentivní) terapie [contingency management)... 315 // 25.7.1 Základy metody... 315 // 25.7.2 Možnosti využití... 316 // 25.7.3 Názory psychiatrii a studentů v ČR... 316 // 25.8 Bodovací systémy ... 317 // 25.8.1 Původ a vývoj skálovského bodovacího systému ... 317 // 25.8.2 Bodovací systém versus pravidla v terapeutické komunitě... 318 // 25.8.3 Bodovací systémy dnes ... 319 // 26. KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY V LÉČBĚ ZÁVISLOSTÍ ... 323 // 26.1 Kognitivně-behaviorální teorie závislosti... 323 // 26.1.1 Východiska ... 323 // 26.1.2 Model závislosti... 323 // 26.2 KBT v praxi léčby závislostí ... 325 // 26.2.1 Principy kognitivně-behaviorálního přístupu ? závislostí... 325 // 26.2.2 Struktura sezení léčebný plán... 325 // 26.2.3 Terapeutický vztah... 327
// 26.2.4 Nevhodné přístupy ... 327 // 26.3 Práce s cravingem (bažením) ... 328 // 26.4 Kognitivní restrukturace ... 333 // 27. KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PRÁCE S RELAPSEM ... 339 // 27.1 Model relapsu... 339 // 27.2 Prevence relapsu v praxi... 341 // 27.3 Práce s kognitivně-behaviorálním modelem relapsu ... 343 // 28. INTEGROVANÉ PSYCHODYNAMICKO/KOGNITIVNĚ-BEHAVIORÁLNÍ PŘÍSTUPY ... 347 // 28.1 Postmoderně-konzervativní integrace ... 347 // 28.2 Odkrývající psychoterapie ve službách prevence relapsu... 349 // 28.3 Možnosti a meze integrovaného modelu ... 350 // 28.3.1 Podpora metody a služba klientovi ... 350 // 28.3.2 Ohniskový přístup v integrovaném modelu ... 351 // 28.3.3 Psychodynamická práce s jednotlivými složkami modelu relapsu ... 351 // 28.3.4 Práce spřenosem ... 352 // 28.3.5 Praktické možnosti integrované léčby... 352 // 28.3.6 Jsou kognitivně-behaviorální techniky nutné? ... 352 // 29. TERAPIE POSILUJÍCÍ MOTIVACI (MOTIVAČNÍ ROZHOVORY) ... 361 // 29.1 Východiska ... 361 // 29.1.1 Nové pohledy na motivaci, na klienta a na terapeutický přístup ... 361 // 29.1.2 Cyklický model změny... 362 // 29.1.3 Percepce léčby a změny ... 365 // 29.2 Principy terapie posilující motivaci ... 366 // 29.2.1 Stanovení cílů... 366 // 12 / PSYCHOTERAPEUTICKÉ SYSTÉMY A JEJICH UPLATNĚNÍ V ADIKTOLOGII // 29.2.2 Přiměřenost intervence stavu motivace... 367 // 29.2.3 Dělba odpovědnosti za změnu... 370 // 29.3 Metoda
motivačních rozhovorů... 370 // 29.3.1 Malé terapeutické dovednosti... 371 // 29.3.2 Zásady praktického vedení... 372 // 29.3.3 Strategie... 373 // 29.4 Použití metody motivačních rozhovorů ... 373 // 29.3 Krátké intervence ... 374 // ČÁST 4 SKUPINOVÉ TERAPIE A JEJICH MÍSTO V ADIKTOLOGII // 30. SKUPINOVÁ DYNAMIKA A SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE... 379 // 30.1 Definice a význam skupiny... 379 // 30.2 Rozdělení skupin ... 380 // 30.2.1 Podle vzniku: neformální/formální... 380 // 30.2.2 Podle orientace: na prospěch skupiny / na výkon... 381 // 30.2.3 Podle stability členů: skupiny otevřené!polootevřené!uzavřené... 381 // 30.2.4 Podle míry reálnosti: skupiny členské!referenční!virtuální... 382 // 30.3 Skupinová ideologie... 383 // 30.4 Pozice a role ve skupině ... 385 // 30.5 Vůdcovství... 388 // 30.6 Uspořádání, komunikace, výkonnost... 390 // 30.7 Koheze a tenze... 391 // 30.8 My a Oni ... 392 // 31. VÝVOJ A SMĚRY SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE ... 393 // 31.1 Dav, skupina a Ego... 393 // 31.2 Vývoj skupinové psychoterapie ... 394 // 31.3 Stíny skupinové psychoterapie - skupinová psychoterapie ve stínu? ... 395 // 31.4 Skupinově analytická psychoterapie (skupinová analýza)... 396 // 31.4.1 Pojetí skupiny: vědomí a nevědomí... 397 // 31.4.2 Duševní porucha a skupinová komunikace ... 398 // 31.4.3 Způsob skupinové práce... 398 // 31.4.4 Organizace skupiny... 399 // 31.4.5 Velká skupina... 399 // 31.5 Psychodynamické
přístupy ... 399 // 31.5.1 Pojetí skupiny, skupinová oscilace... 400 // 31.5.2 Přenosový rozměr... 401 // 31.5.3 Fokálnípsychodynamické skupiny ... 401 // 31.6 Interpersonální přístupy ... 402 // 31.7 Rogersovský přístup... 402 // 31.8 Morenovo psychodrama ... 403 // 31.9 Skupinové přístupy dalších nebehaviorálních směrů ... 404 // 31.10 Skupinová behaviorální a kognitivně-behaviorální terapie... 405 // 32. LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ SKUPINOVÉ PSYCHOTERAPIE... 407 // 32.1 Psychoterapie, ale skupinová... 407 // 32.1.1 Ohnisko: jednotlivec nebo skupina!... 407 // 32.1.2 Interpersonální dostupnost problému ... 407 // 32.1.3 Terapeutický mikrokosmos ... 408 // 32.1.4 Skupinová sounáležitost a terapeutický vztah ... 409 // 32.1.5 Bezpečí skupiny ... 409 // 32.2 Účinné faktory skupinových psychoterapií ... 410 // OBSAH / 13 // 32.2.1 Základna procesu: skupinová sounáležitost ... 411 // 32.2.2 Vstup do procesu: sebeprojevení... 412 // 32.2.3 Jádro procesu: interpersonální učení... 413 // 32.2.4 Směrování k výstupu „tam a potom“... 415 // 32.2.5 Existenciálni faktory ... 416 // 33. MOŽNOSTI SKUPINOVÉ PRÁCE V ADIKTOLOGII... 417 // 33.1 Charakteristiky skupinové psychoterapie s uživateli drog ... 417 // 33.2 Původní metody skupinové psychoterapie se závislými ... 418 // 33.2.1 „Synanons ký“ encounter a bonding podie Casriela... 418 // 33.2.2 Modifikovaná psychodynamická skupinová terapie podie Khantziana...
420 // 33.2.3 Integrovaná skupinová psychoterapie ... 420 // 33.3 Genderové skupiny... 421 // 33.4 Jiné typy skupin ve strukturovaných programech... 423 // 33.4.1 Skupiny hodnotící... 423 // 33.4.2 Skupiny nácvikové... 425 // 33.4.3 Skupiny psychoedukační... 425 // . 33.5 Motivační skupiny... 425 // ; 33.6 Skupiny s blízkými ... 426 // 33.7 Skupiny pro kodependentní osoby ... 429 // 34. FOKÁLNÍ SKUPINOVÁ PSYCHOTERAPIE SE ZÁVISLÝMI ... 431 // I 34.1 Skupinový fokus (ohnisko) ... 431 //  34.2 Příběh „subutexové“ skupiny ... 432 // l 34.3 Rozbor klinické ilustrace z hlediska fokální psychoterapie... 436 // 34.3.1 JOD -jádrová odpověď od druhých (převládající očekávání, zkušenost, // předpoklady či fantazie, jak důležití druzí reagují) ... 437 // 34.3.2 JOS - jádrová odpověď od sebe samého (souvislá soustava somatických prožitků., // emocionality, jednání, kognitivního stylu, sebehodnocení a self reprezentací)... 437 // 34.3.3 JAP - jádrová přání či touhy (často přání pokračovat v užívání drog bez nutnosti čelit jeho důsledkům, dosáhnout akceptování a ocenění z okolí a sebedůvěry bez // nutnosti změny a opuštění drogy)... 438 // l 34.4 Rozbor klinické ilustrace z hlediska vývoje skupinové dynamiky... 439 // I 34.5 Závěr: co z toho vyplývá pro substituční programy a pro psychoterapii? ... 440 // 34.5.1 Podněty pro substituční léčbu... 440 // 34.5.2 Podněty pro psychoterapii...
440 // 35. TERAPEUTICKÁ KOMUNITA - OBECNÉ PRINCIPY ... 443 // t 35.1 Společenství a terapie, systém a metoda ... 443 // I 35.2 Původ a vývoj terapeutických komunit ... 444 // 35.2.1 Demokratické TK... 444 // 35.2.2 Hierarchické TK... 445 // 35.2.3 Terapeutické komunity v ČR... 447 // I 35.3 Principy a léčebná filozofie terapeutických komunit... 449 // 35.3.1 Jonesovy zásady: odchylky a návraty... 449 // 35.3.2 TK a filozofie změny... 450 // I 35.4 Pravidla, normy a metapravidla ... 451 // 35.4.1 Kardinální pravidla... 451 // 35.4.2 Jiná pravidla a normy... 452 // 35.4.3 Zacházení s pravidly ... 454 // 35.4.4 Metapravidla... 454 // : 35.5 Strukturovaný program ... 455 // 35.5.1 Základní prvky programu TK... 455 // 35.5.2 Strukturovaný program v současných TK... 456 // 14 / PSYCHOTERAPEUTICKÉ SYSTÉMY A JEJICH UPLATNĚNÍ V ADIKTOLOGII // 35.6 Možnosti a meze modelu TK... 457 // 35.6.1 Terapeutický proces... 457 // 35.6.2 Vliv organizačního rámce... 458 // 35.6.3 Vliv cílové skupiny... 458 // 36. TERAPEUTICKÉ KOMUNITY V ADIKTOLOGII ... 461 // 36.1 Pojetí metody a systému ... 461 // 36.1.1 Transteoretický pohled... 461 // 36.1.2 Základní charakteristiky ... 462 // 36.1.3 Struktury, které upevňují... 462 // 36.2 Pojetí závislosti, klienta a léčebného procesu... 463 // 36.2.1 Léčba celého človéka... 463 // 36.2.2 Léčebný proces jako škola dospívání... 464 // 36.3 Fáze léčby a proces změny... 464 // 36.3.1 Význam strukturování
léčebného pobytu... 464 // 36.3.2 „Nultá“fáze... 466 // 36.3.3 Prvnífáze ... 466 // 36.3.4 Druhá fáze... 467 // 36.3.5 Třetífáze... 467 // 36.3.6 Povrchní adaptace versus hlubší zména... 467 // 36.4 Léčebné prvky v adiktologické terapeutické komunitě ... 468 // 36.4.1 TKjako náhradní rodina... 469 // 36.4.2 Sjednocující filozofie... 470 // 36.4.3 Terapeutická struktura ... 470 // 36.4.4 Rovnováha mezi demokracií, terapií a autonomií jednotlivce... 471 // 36.4.5 Sociální učení prostřednictvím sociální interakce... 471 // 36.4.6 Učení prostřednictvím krizí... 471 // 36.4.7 Terapeutický dopad všech aktivit na komunitu... 472 // 36.4.8 Zodpovédnost klientů za jejich chování ... 472 // 36.4.9 Zvyšování sebeúcty cestou vlastního přičinéní... 472 // 36.4.10 Zvnitřněnípozitivního žebříčku hodnot... 473 // 36.4.11 Konfrontace... 473 // 36.4.12 Pozitivní tlak vrstevníků ... 474 // 36.4.13 Učení porozumět svým emocím a vyjadřovat je... 474 // 36.4.14 Změna negativních postojů k životu v postoje pozitivní... 475 // 36.4.15 Zlepšení vztahů spůvodní rodinou... 475 // 36.5 Terapeutická komunita jako učebnice léčby závislostí ... 475 // 36.5.1 Proč a jaká psychoterapie ? závislostí... 475 // 36.5.2 Abstinence a krize jako katalyzátory terapeutického procesu ... 476 // 36.5.3 Režim a vztah ... 477 // PŘÍLOHY // PŘÍLOHA 1 PRŮZKUM ÚČINNÝCH FAKTORŮ PSYCHOTERAPIE... 481 // 1. Téma, cíl
a zadání průzkumu ... 481 // Dopis ... 481 // Výkladový text... 482 // Tabulka... 482 // 2. Respondenti ... 482 // 3. Výstupy ... 483 // Signifikantní rozdíl od průměru na hladině významnosti 95 %... 483 // Směrodatná odchylka v horním a spodním kvartilu odchylek (významné shody a neshody) . 483 // Trsy (metoda Rescaled Distance Cluster Combine)... 483 // OBSAH / 15 // // PRÍLOHA 2 ZMĚNY PO PSYCHOTERAPII ... 485 // 1. Obtíže a nové léčby ... 485 // 2. Klientčino obecné hodnocení absolvované psychoterapie... 486 // 3. Rodina a jiní blízcí... 486 // 4. Zaměstnání (studium), vnější svět... 487 // : 5. Každodenní zátěž a volný čas ... 487 //  6. Závěrečné položky... 488 // PŘÍLOHA 3 PREVENCE VYHOŘENÍ U POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍ ... 489 // í A. Prevence vyhoření v terapeutické komunitě... 489 // B. Každodenní prevence syndromu vyhoření ... 489 // PŘÍLOHA 4 ETICKÝ KODEX ČESKÉ PSYCHOTERAPEUTICKÉ SPOLEČNOSTI ... 491 // f Preambule ... 491 // I. Závaznost ... 491 // r 2. Psychoterapeutické povolání... 491 // [ 3. Profesionální kompetence a rozvoj ... 492 // 4. Mlčenlivost... 492 // 5. Rámec psychoterapie ... 492 // 6. Objektivní a pravdivé informace... 492 // I 7. Profesionální vztahy s kolegy ... 493 // 8. Etické směrnice pro výcvik ... 493 // - 9. Přínos pro zdravotnictví... 493 // I 10. Psychoterapeutický výzkum ... 493 // II. Povinnosti odborné společnosti (ČPS) ... 493 // PŘÍLOHA 5 ŠTRASBURSKÁ
DEKLARACE O PSYCHOTERAPII Z ROKU 1990 ... 495 // PŘÍLOHA 6 AŽ PROMLUVÍ SCHIZOFRENIK... 497 // PŘÍLOHA 7 PRŮZKUM BODOVACÍCH SYSTÉMŮ NA SPECIALIZOVANÝCH // ODDĚLENÍCH PRO LÉČBU ZÁVISLOSTÍ V LÉČEBNÁCH A NEMOCNICÍCH V ČR... 501 // I Výstupy... 501 // Cíle bodovacího systému ... 502 // i Závěry... 503 // PŘÍLOHA 8 ETUDA O DVEŘÍCH - PRVKY STRUKTUROVANÉHO PORADENSTVÍ ... 505 // 1. Zadání... 505 // 2. Malé terapeutické dovednosti ... 505 // 3. Charakteristiky a příklady... 506 // /. Zpětné vazby ... 506 // 2. Varianty ... 506 // 3. Odpovědnost... 506 // 4. Návrhy, rady, doporučení... 506 // 5. Empatie... 506 // 6. Kompetence ... 507 // 7. Otázky... 507 // 8. Podpora... 507 // 9. Reflektující naslouchání... 507 // 10. Shrnování... 508 // 11. Konfrontace... 508 // 12. Autonomní motivace klienta... 508 // 4. Časování... 508 // Kolo změny - cyklický model změny a motivace ke změně (Prochaska a DiClemente) .. 508 // 16 / PSYCHOTERAPEUTICKÉ SYSTÉMY A JEJICH UPLATNĚNÍ V ADIKTOLOGII // PŘÍLOHA 9 SUBSTITUČNÍ LÉČBA V ČR... 511 // PRÍLOHA 10 SUR... 513 // PŘÍLOHA 11 KOMUNITA JAKO METODA... 515 // A. Základní prvky generické bezdrogové terapeutické komunity... 515 // B. Složky programu generické bezdrogové terapeutické komunity ... 516 // LITERATÚRA... 517
(OCoLC)847727879
cnb002448083

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC