Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.5) Půjčeno:17x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Management Press, 2012
336 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7261-252-9 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 324-330 a rejstřík
000246000
> OBSAH // PODĚKOVÁNÍ 9 // PŘEDMLUVA (David Megginson) 11 // ÚVODEM 13 // 1 KDO JSEM? 17 // Příběh kouče Petra začíná 17 // Principy koučování: Co je a není koučování? 18 // Přehled koučovacích kompetencí 30 // Úvod do jungovské osobnostní typologie 32 // Jaký je kouč Petr z hlediska osobnostní typologie 37 // 1. kompetence kouče: Sebepoznání a sebeporozumění 39 // 2 JAKÝ JSEM? 43 // Seznámení s manažerem Tomášem 43 // Sebeodhad osobnostního typu 48 // Kde získáváme energii? Extraverze nebo Introverze? (E nebo I) 49 // Jak získáváme informace? Smysly nebo iNtuice? (S nebo N) 57 // Jak se rozhodujeme? Myšlení nebo Cítění? (T nebo F) 68 // Jak si organizujeme život? Rozhodování nebo Vnímání? (J nebo P) 78 // 2. kompetence kouče: Závazek ? seberozvoji 89 // 3 KAM JDU? 97 // Hranice kouče a nastavení kontraktu 97 // První setkání s Radkou 99 // Koučovací rozhovor s Radkou 106 // Supervize kouče Petra 115 // 3. kompetence kouče: Kontraktování 117 // Otázky prp vaši reflexi 121 // 4 PROČ JDU? ’’ 123 // Od efektivního manažera ? inspirujícímu lídrovi: Principy leadershipu 123 Koučování Tomáše „pod hladinou" 129 // Cesta Radky ? sobě 134 // Skálování a práce s metaforou: Koučování projektového manažera Mira 138 // 4. kompetence kouče: Vytváření vztahu 143 // 5 // 5 S KÝM JDU? T 45 // Využití osobnostní typologie ??? v týmu Optimal 145 // Co lze vyčíst z tabulky osobnostních
typů 157 // Kognitivní styly 157 // Kvadranty: Přístup ke zménám 163 // Temperamenty 166 // Příběh tanečníka Jiřího 174 // 5. kompetence kouče: Rozvíjení nápadů a učení 178 // 6 JAK JDU? T81 // Příběh tanečníka Jiřího: Jak dovést svou vizi ? realizaci? 182 // Koučování naživo: Pokračování příběhu projektového manažera Mira 185 Gestalt experiment: Tomášovo další koučovaní sezení 190 // Dynamika osobnostního typu 193 // 6. kompetence kouče: Orientace na akci a výsledky 207 // Otázky pro vaši reflexi 209 // 7 VRCHOLY A ÚDOLÍ , 213 // Vrcholy (FLOW) 214 // Bariéry v koučování 214 // Překonávání Tomášových pochybností 217 // Koučování Radky: Sebelimitující přesvědčení a stresory podle ??? 219 // O Gestalt koučování: Práce s energií 224 // Inspirace z neurolingvistického programování (NLP) 229 // Další modely v koučování a osobnostní typologii 233 // 7. kompetence kouče: Využívání modelů a technik 238 // 8 JSME V CÍLI? 241 // Závěrečné setkání s Radkou: Ukončení koučování 241 // Vyhodnocení Tomášova koučování 243 // Petr opět na supervizním sezení s Marií 245 // O supervizi: Proč a jak? 249 // 8. kompetence kouče: Vyhodnocování 253 // 9 CESTA NEKONČI 257 // Trendy ve světě koučování a osobnostní typologie 258 // Doporučení co dál: Jakými cestami se rozvíjet? 261 // Závěrečné otázky ? sebereflexi 263 // 9. kompetence koučů Anity a Norberta (Elixír
koučovánO 264 // Jak jsme psali tuto knihu 265 // ZÁVĚREM ?? // 6 // Obsah // // // ATLAS OSOBNOSTNÍ TYPOLOGIE A KOUČOVÁNÍ 271 // Príloha 1 - Osobnostní typologie podie ??? 273 // Príloha 2 - Tabulka osobnostních typů podie ??? 274 // Příloha 3 - Tabulka dynamiky typu: Pořadí osobnostních preferencí 275 // Příloha 4 - Popisy 16 osobnostních typů 276 // Osobnostní typ ISTJ 276 // Osobnostní typ ISFJ 278 // Osobnostní typ INFJ 280 // Osobnostní typ INU 282 // Osobnostní typ ISTP 284 // Osobnostní typ ISFP _ 286 // Osobnostní typ INFP 288 // Osobnostní typ INTP 290 // Osobnostní typ ESTP ’ 292 // Osobnostní typ ESFP 294 // Osbbnostní typ ENFP 296 // Osobnostní typ ENTP 298 // Osobnostní typ ESU 300 // Osobnostní typ ESFJ 302 // Osobnostní typ ENFJ 304 // Osobnostní typ ENU 306 // Příloha 5 - Etické principy pro používání osobnostní typologie 308 // Příloha 6 - Kompetence kouče EMCC . 309 // Příloha 7 - Etický kodex EMCC 310 // Příloha 8 - Model G.R.O.W.: Příklady otázek 313 // Příloha 9 - Jak se projevuje osobnostní typ kouče 314 // Příloha 10 - Osobnostní typ koučovaného 315 // Příloha 11 - Doporučení pro kouče, jak přistupovat ? jednotlivým osobnostním typům 316 // ISTJ • 316 // ISFJ 316 // INFJ 317 // INU 317 // ISTP 318 // ISFP 318 // INFP 319 // INTP // ESTP // ESFP // ENFP // ENTP // ESTJ // ESFJ // ENFJ // ENTJ // 319 // 320 // 320 // 321 // 321 // 322 // 322 // 323 323 // Použitá a doporučená
literatura // 324 // Rejstřík O autorech // 331 // 335 // // 8
(OCoLC)820694179
cnb002397349

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC