Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.06.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7) Půjčeno:21x 
BK
Biografie
Vyd. 1.
Praha : Ikar, 2012
375 s. : il., portréty, noty, faksim. ; 24 cm + 1 CD

objednat
ISBN 978-80-249-1977-5 (váz.)
slovenština
Chronologický přehled
Obsahuje bibliografii na s. 362-366, bibliografické odkazy a rejstřík
000246044
Předmluva ...7 // Klasicismus v hudbě ...9 // Pojem klasicismu a jeho užívání ...9 // Klasifikace hudebního klasicismu ...10 // Co je hudební klasicismus ...12 // Inspirační zdroje hudebního klasicismu ve funkci determinant ...15 // Instilucionalizace hudebního života ...15 // Hudba vrcholného baroka jako inspirační zdroj hudebního klasicismu. 19 // Konflikt hudebních slohů ...21 // Zrod smyslu pro hudební formu ...25 // Cantabile a instrumentální styl ...31 // První vývojová etapa hudebního klasicismu - 1740 ...39 // Nástup nové generace ...39 // Postupné upevňování měšťanského vědomí ...40 // Idea nového stylu ve funkci racionální determinanty kompoziční techniky .. 42 // Nové nazírání na hudbu ...43 // Mezi názorem a tvorbou ...44 // Univerzální charakter italského operního stylu ...49 // Myšlenka restrukturace operního žánru ...51 // Johann Adolph Hasse ...52 // Tommaso Traetta ...60 // Gian Francesco de Majo ...61 // Opera buffa a její nový vokálně-instrumentální styl ...64 // Spolupráce libretisty a skladatele ...66 // Centralizace hudební kultury a skladatelské produkce ...72 // Berlín - "organizované" kulturní centrum ...72 // Berlínská operní epizoda ...75 // Skladatelé tiché opozice ...79 // Píseň - atribut měšťanské kultury ...80 // Nové generace básníků ...81 // Potvrzení nového zvukového ideálu - Mannheim ...82 // 4 Dějiny hudby IV // Dramaturgie cyklu v instrumentální hudbě - symfonie ...87 // Instrumentální styl - synonymum novátorství ...92 // Vídeňská škola - hudební produkce s centrem ve Vídni ...94 // Snaha o dosažení nové koncepce ...97 // Vědomí osobního hudebního stylu ...103 // Tvorba pro klávesové nástroje ...104 // Symfonie a její koncepce ...109 // Virtuozita jako požadavek recepce ...113 // Wilhelm Friedemann Bach ...113 //
Pařížská operní revolta a její důsledky na upevňování operní stylistiky ...US // Dynamizace mimohudebního prostředí ve Francii a její vliv na hudbu ...11? // Proměny francouzské opery ...120 // Druhá vývojová etapa hudebního klasicismu - 1763 ...128 // Spektrum hudební kultury ...128 // Hudba jako l’art pour l’art - skladatel mezi prezentací a kompozicí ...131 // Johann Christian Bach ...131 // Smysl pro hudební výraz - expresivita ...151 // Ideál simplifikace - hudba ve funkci ušlechtilé zábavy ...137 // Vokálně-instrumentální hudba v národním jazyce ...141 // Ustálení žánru zpěvohry ...143 // Píseň s instrumentálním doprovodem v národním jazyce ...151 // Hudební výraz a jeho odraz v hudební formě ...151 // Upevnění slohu hudebního klasicismu a idea jeho univerzálnosti. // Christoph Willibald Gluck a jeho hudební osobnost ...155 // Gluckovo vídeňské působení ...158 // Tvůrčí cíl ...159 // Balet jako dramaturgický podnět ...161 // Libreto a hudba ...163 // Gluck v Paříži ...173 // Tvůrčí přínos ...176 // Vzestup významu instrumentální hudby: Franz Joseph Haydn ...178 // Způsob hudebního vyjadřování prostřednictvím instrumentální hudby ...178 // První skladby ...180 // Mezi službou a tvorbou ...183 // Tvorba inspirovaná sociálními i uměleckými podněty ...185 // Od vášnivosti k subjektivnímu výrazu ...189 // Zlom v tvorbě smyčcových kvartetů - opus 20 ...189 // Haydnova umělecká zralost ...195 // Tvorba po roce 1780 ...195 // Vznik Pařížských symfonií ...199 // Svobodný "žcitoyen" a umělec ...204 // Haydn v Londýně ...204 // Symfonie pro Londýn ...207 // Návrat do Vídně ...210 // Expresivní výraz hudebního klasicismu: Wolfgang Amadeus Mozart--- 215 // Dítě - cestovatel a skladatel ...215 // Pokus o získání postavení v hudebním prostředí ...218 //
Pobyt v Miláně ...220 // Hledání hudební identity ...221 // Hledání vlastního stylu v operní tvorbě ...223 // Získávání tvůrčího sebevědomí ...224 // Spor se zaměstnavatelem ...224 // Cesta do Mannheimu ...227 // Na cestách v matčině doprovodu ...227 // Pobyt v Paříži ...229 // Návrat do Salcburku ...231 // Symfonie uvedené ve Vídni ...232 // Opera pro Mnichov ...235 // Tvůrčí zralost ...236 // Rozhodnutí se pro život ve Vídni ...236 // Boj o společenské uznání individuálního stylu ...241 // Proměna osobního stylu ...242 // Figarova svatba ...245 // Mistrovská léta. Paradigma "a la Mozart" ...247 // Na vrcholu umělecké tvorby a posluchačského neporozumění ...249 // Don Giovanni ...249 // Poslední symfonie ...253 // Poslední léta umělecké aktivity ...256 // Cosi fan tutte ...257 // Na hranicích tvůrčích sil ...261 // Kouzelná flétna ...261 // Třetí vývojová etapa hudebního klasicismu - 1791 ...269 // Hudba - nositelka idejí: revoluce v hudbě, nebo hudba revoluce? ...269 // Antonio Salieri ...270 // Dejiny hudby IV // Umění ve funkci zprostředkovatele myšlenkového poselství // Hudba v roli propagátora událostí roku 1789 ...2/b // Francois-Joseph Gossec ...279 // Vzestup významu francouzské hudby ...280 // Spojení operního a instrumentálně-symfonického stylu ...280 // Étienne Nicolas Méhul ...285 // Generace bojující mezi vůlí a schopnostmi ...287 // Dobrý průměr a představa o velkém tvůrčím činu ...288 // Malý "zásah"œ s velkým účinkem ...292 // Představitel hudební syntézy: Ludwig van Beethoven // "žZázračné dítě" v Bonnu // Hudební zážitky, spíše hypotetické než skutečné // Cesta do Vídně, po níž nenásledoval návrat // Definitivní usazení se ve Vídni // Zpochybnění umělecké kariéry // Klavírní sonáty po opusu 31 //
Prohloubení kompoziční metody // "žNa nové cestě ’ // Symfonie Es dur // Dosažené mistrovství // Kategorie novátorství v hudbě? // Tektonika ve funkci výrazového prostředku // Beethovenův individuální přístup ? tvorbě // Upevňování osobního stylu // Zrod hudební poetiky // Beethovenův klasicismus - Beethovenova syntéza // Individuální kompoziční metoda // Tvorba po roce 1815 // Potvrzení tektoniky jako nositele uměleckého vyjádření // Konec tvůrčí dráhy // Missa solemnis. op. 123 // Osamocený umělec // Poslední klavírní sonáty // Časová mapa ...251 // Seznam nejdůlezitější literatury ...362 // Jmenný rejstřík ...367
(OCoLC)829660842
cnb002392587

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC